Wydział Teologii
Teologia kurs A-WSD Sandomierz (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok VI - Semestr 11   2023/2024


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Homiletyka formalna (wykład)Z/2 15 Ks. dr Krzysztof Kida
2Liturgika praktyczna (wykład)Z/2 15 Ks. dr Mariusz Kozłowski
3Teologia biblijna (wykład)E/4 30 Ks. dr Michał Powęska
4Teologia dogmatyczna: Eschatologia (wykład)E/4 30 Vacat
5Teologia moralna: Teoria i praktyka spowiedzi (wykład)E/5 45 Vacat
6Teologia pastoralna (wykład)E/3 30 Ks. dr Konrad Fedorowski
Ćwiczenia obowiązkowe
1Teologia moralna: Teoria i praktyka spowiedzi (ćwiczenia)Z/0 15 Vacat
Konwersatoria obowiązkowe
1Psychologia i medycyna pastoralna (konwersatorium)Z/4 45 Ks. dr Jan Biedroń
Seminarium
1Pedagogika rodziny (seminarium)Zbo/5 30 Ks. dr Roman Janiec
2Teologia dogmatyczna (seminarium)Zbo/5 30 Ks. dr hab. Leon Siwecki
Praktyki
1Praktyki pedagogiczno-katechetyczne - praktyka ciągła (praktyki)Zbo/1 30 Ks. dr Michał Powęska

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze