Wydział Teologii
Teologia kurs A-WSD Sandomierz (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok V - Semestr 10   2023/2024


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Dydaktyka katechezy (wykład)Z/1 30 Ks. dr Roman Janiec
2Dydaktyka szczegółowa (ćwiczenia)Z/2 15 Ks. dr Roman Janiec
3Homiletyka obrzędowa (ćwiczenia)Z/1 15 Ks. dr Krzysztof Kida
4Homiletyka: teologia przepowiadania (wykład)Z/2 15 Ks. dr Krzysztof Kida
5Katolicka nauka społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II (wykład)Z/1 15 Ks. dr Marek Kumór
6Katolicka nauka społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II (ćwiczenia)Z/0 15 Ks. mgr Piotr Przysucha
7Liturgika: Sakramenty i sakramentalia (wykład)Z/1 15 Ks. dr Mariusz Kozłowski
8Metodyka katechezy (wykład)Z/1 15 Ks. dr hab. Roman Sieroń
9Nowy Testament: Męka Pańska, Apokalipsa (wykład)E/3 30 Ks. dr Paweł Lasek
10Prawo kanoniczne: Naucz. zad. Kościoła, Dobra doczesne K. - KPK III i V (wykład)E/3 30 Ks. dr Michał Grochowina
11Stary Testament: Pięcioksiąg (wykład)E/3 30 Ks. dr Marcin Biegas
12Teologia dogmatyczna: Sakramentologia, Mariologia, Angelologia (wykład)E/3 45 Ks. dr hab. Leon Siwecki
13Teologia dogmatyczna: Sakramentologia, Mariologia, Angelologia (ćwiczenia)Z/0 15 Ks. dr hab. Leon Siwecki
14Teologia moralna szczegółowa: Moralność życia małżeńsko-rodzinnego (wykład)E/3 30 Ks. dr Marek Kumór
15Teologia pastoralna (wykład)Z/2 30 Ks. dr Konrad Fedorowski
Przedmioty do wyboru
Seminarium
1Pedagogika rodziny (seminarium)Zbo/3 30 Ks. dr Roman Janiec
2Teologia dogmatyczna (seminarium)Zbo/3 30 Ks. dr hab. Leon Siwecki
Specjalizacja nauczycielska
1Praktyki pedagogiczne-katechetyczne - ciągła (praktyki)Zbo/1 15 Ks. dr Michał Powęska

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze