Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Prawo (niestacjonarne jednolite magisterskie)
Rok V - Semestr 10   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Ochrona konkurencji (wykład)E/1 20 dr hab. Marcin Trzebiatowski, prof. KUL
2Ochrona własności intelektualnej (wykład)E/1 20 dr hab. Marcin Trzebiatowski, prof. KUL
Laboratorium obowiązkowe
1Metodologia egzaminów na aplikacje prawnicze (laboratorium)Z/1 20 dr Michał Skwarzyński
Wykład fakultatywny (1 do wyboru)
1Kryminalistyka (wykład)Z/3 15 dr Joanna Dzierżanowska
2Prawo penitencjarne (wykład)Z/3 15 dr Grzegorz Skrobotowicz
3Prawo wykroczeń (wykład)Z/3 15 dr Damian Szeleszczuk
Konwersatorium (1 do wyboru)
1Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach rodzinnych (konwersatorium)Z/2 15 mgr Paulina Radomska
2Prawo spadkowe w orzecznictwie (konwersatorium)Z/2 15 dr Jacek Trzewik
3Stosowanie prawa cywilnego (konwersatorium)Z/2 15 mgr Joanna Iwanicka
4Warsztat pracy prawnika (konwersatorium)Z/2 15 dr Piotr Sławicki
Seminarium magisterskie
1Postępowanie karne (seminarium)Zbo/2 20 dr Marek Smarzewski
2Prawo cywilne (seminarium)Zbo/2 20 dr Jacek Trzewik
3Prawo finansowe (seminarium)Zbo/2 20 dr hab. Monika Münnich
4Prawo karne (seminarium)Zbo/2 20 dr Sławomir Hypś
Przygotowanie pracy magisterskiej
1Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr Sławomir Hypś
2Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr Jacek Trzewik
3Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr Marek Smarzewski
4Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Monika Münnich

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze