Wydział Teologii
Teologia kurs B (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok V - Semestr 10   2021/2022


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Pedagogika specjalna (wykład)Z/2 30 Ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL
Wykład u promotora
1Antropologia chrześcijańska (wykład)E/4 30 Ks. prof. dr hab. Krzysztof Góźdź
2Antropologia moralna (wykład)E/4 30 Ks. dr hab. Marian Pokrywka
3Prawda, dobro, sumienie (wykład)E/4 30 prof. dr hab. Andrzej Derdziuk
4Staurologiczno-rezurekcyjna wiarygodność chrześcijaństwa (wykład)E/4 15 Ks. dr hab. Jacenty Mastej, prof. KUL
5Współczesna pneumatologia (wykład)E/4 15 Ks. dr hab. Kazimierz Pek
6Wybrane zagadnienia z dziejów Kościoła w dobie potrydenckiej (wykład)E/4 15 Ks. dr hab. Jarosław Marczewski
Seminaria
1Antropologia moralna (seminarium)Zbo/4 30 Ks. dr hab. Marian Pokrywka
2Chrystologia fundamentalna (seminarium)Zbo/4 30 Ks. dr hab. Jacenty Mastej, prof. KUL
3Duchowość liturgiczna (seminarium)Zbo/4 30 Ks. prof. dr hab. Bogusław Migut
4Historia duchowości katolickiej (seminarium)Zbo/4 30 Ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski
5Historia Kościoła w czasach nowożytnych (seminarium)Zbo/4 30 Ks. dr hab. Jarosław Marczewski
6Historia Kościoła w starożytności (seminarium)Zbo/4 30 Ks. dr hab. Piotr Szczur
7Historia teologii moralnej (seminarium)Zbo/4 30 prof. dr hab. Andrzej Derdziuk
8Katechetyka fundamentalna (seminarium)Zbo/4 30 Ks. prof. dr hab. Marian Zając
9Katechetyka psychologiczno-pedagogiczna (seminarium)Zbo/4 30 Ks. prof. dr hab. Paweł Mąkosa
10Katechetyka szczegółowa (seminarium)Zbo/4 30 Ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL
11Mariologia. Pneumatologia. Eklezjologia (seminarium)Zbo/4 30 Ks. dr hab. Kazimierz Pek
12Teologia Biblijna Nowego Testamentu (seminarium)Zbo/4 30 Ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk
13Teologia dogmatyczna (seminarium)Zbo/4 30 Ks. prof. dr hab. Krzysztof Góźdź
14Teologia życia duchowego (seminarium)Zbo/4 30 Ks. dr hab. Adam Rybicki, prof. KUL
Praca dyplomowa
1Praca magisterska (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 Ks. dr hab. Marian Pokrywka
2Praca magisterska (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 Ks. dr hab. Jacenty Mastej, prof. KUL
3Praca magisterska (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 Ks. prof. dr hab. Bogusław Migut
4Praca magisterska (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 Ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski
5Praca magisterska (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 Ks. dr hab. Piotr Szczur
6Praca magisterska (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 Ks. dr hab. Jarosław Marczewski
7Praca magisterska (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 prof. dr hab. Andrzej Derdziuk
8Praca magisterska (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 Ks. prof. dr hab. Paweł Mąkosa
9Praca magisterska (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 Ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL
10Praca magisterska (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 Ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk
11Praca magisterska (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 Ks. dr hab. Kazimierz Pek
12Praca magisterska (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 Ks. prof. dr hab. Krzysztof Góźdź
13Praca magisterska (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 Ks. dr hab. Adam Rybicki, prof. KUL
14Praca magisterska (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 Ks. prof. dr hab. Marian Zając

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze