Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia Niderlandzka (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 1   2022/2023


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Logika (wykład)E/1 10 dr Piotr Lipski
Ćwiczenia obowiązkowe
1Logika (ćwiczenia)Z/1 15 dr hab. Monika Walczak, prof. KUL
2Praktyczna nauka języka niderlandzkiego - język niderlandzki (ćwiczenia)Z/6 60 mgr Marcin Lipnicki
3Praktyczna nauka języka niderlandzkiego - konwersacja, fonetyka i wymowa niderlandzka (ćwiczenia)Z/5 60 mgr Beata Popławska
Konwersatoria obowiązkowe
1Wstęp do językoznawstwa (konwersatorium)Z/3 30 dr hab. Henryk Duda, prof. KUL
2Wstęp do literatury niderlandzkiej i flamandzkiej (konwersatorium)Z/3 30 dr Joanna Włodarczyk-Kaziród
3Wstęp do kulturoznawstwa Niderlandów (konwersatorium)Z/3 30 dr Joanna Włodarczyk-Kaziród
4Geografia kulturowa Niderlandów i Belgii (konwersatorium)Z/3 30 dr Kamila Tomaka
Lektoraty
1Język łaciński w percepcji języków nowożytnych (lektorat - Grupa: 306) Z/3 30 mgr Edyta Michałek
2Język angielski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 353) Z/2 30 mgr Aleksandra Zakrzewska
3Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 352) Z/2 30 mgr Michał Narecki
4Język angielski - CEF B1+ (lektorat - Grupa: 356) Z/2 30 mgr Aleksandra Zakrzewska
5Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 360) Z/2 30 mgr Agnieszka Gryta
6Język angielski (120 godz.) - Kurs zaliczony na podstawie certyfikatu CPE (CEF C2) (lektorat)Z/2 0 Brak obsady
7Język francuski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 303) Z/2 30 mgr Jakub Duralak
8Język hiszpański - CEF A2 (lektorat - Grupa: 305) Z/2 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
9Język hiszpański - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 307) Z/2 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 62) Zbo/0 30 mgr Zuzanna Duma
2Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 74) Zbo/0 30 mgr Katarzyna Dziechcierewicz
3Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
4Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 8) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
5Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 12) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
6Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 14) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
7Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 18) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
8Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 25) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
9Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 29) Zbo/0 30 mgr Zuzanna Duma
10Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 32) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
11Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 35) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
12Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 40) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
13Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 48) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
14Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 50) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
15Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 56) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
16Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 64) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
17Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 66) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
18Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 72) Zbo/0 30 mgr Katarzyna Dziechcierewicz
19Wychowanie fizyczne - badminton kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Zuzanna Duma
20Wychowanie fizyczne - ergometr wioślarski kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Adam Piwiński
21Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
22Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 13) Zbo/0 30 mgr Zuzanna Duma
23Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 20) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
24Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 26) Zbo/0 30 mgr Katarzyna Dziechcierewicz
25Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 37) Zbo/0 30 mgr Katarzyna Dziechcierewicz
26Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 41) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
27Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 45) Zbo/0 30 mgr Katarzyna Dziechcierewicz
28Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 52) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
29Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 58) Zbo/0 30 mgr Katarzyna Dziechcierewicz
30Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 65) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
31Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 70) Zbo/0 30 mgr Katarzyna Dziechcierewicz
32Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 73) Zbo/0 30 mgr Zuzanna Duma
33Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 77) Zbo/0 30 mgr Zuzanna Duma
34Wychowanie fizyczne - koszykówka kobiet (ćwiczenia - Grupa: 36) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
35Wychowanie fizyczne - koszykówka kobiet (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Arkadiusz Czarnecki
36Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 9) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
37Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Wojciech Paszek
38Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 7) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
39Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 23) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
40Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 46) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
41Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 54) Zbo/0 30 Brak obsady
42Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 69) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
43Wychowanie fizyczne - piłka nożna kobiet (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Adam Piwiński
44Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 33) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
45Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Zuzanna Duma
46Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 24) Zbo/0 30 mgr Zuzanna Duma
47Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 49) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
48Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 55) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
49Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 63) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
50Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 4) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
51Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 17) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
52Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 47) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
53Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Piotr Olejarnik
54Wychowanie fizyczne - siłownia (ćwiczenia - Grupa: 54) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
55Wychowanie fizyczne - siłownia kobiet (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
56Wychowanie fizyczne - siłownia kobiet (ćwiczenia - Grupa: 10) Zbo/0 30 mgr Katarzyna Dziechcierewicz
57Wychowanie fizyczne - siłownia kobiet (ćwiczenia - Grupa: 16) Zbo/0 30 mgr Katarzyna Dziechcierewicz
58Wychowanie fizyczne - siłownia kobiet (ćwiczenia - Grupa: 27) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
59Wychowanie fizyczne - siłownia kobiet (ćwiczenia - Grupa: 43) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
60Wychowanie fizyczne - siłownia mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 21) Zbo/0 30 mgr Katarzyna Dziechcierewicz
61Wychowanie fizyczne - siłownia mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 38) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
62Wychowanie fizyczne - siłownia mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 53) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
63Wychowanie fizyczne - siłownia mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 68) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
64Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 30) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
65Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 31) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
66Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 34) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
67Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 39) Zbo/0 30 mgr Katarzyna Dziechcierewicz
68Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 51) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
69Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 57) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
70Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 61) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
71Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 78) Zbo/0 30 mgr Marcin Frelich
72Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 79) Zbo/0 30 mgr Marcin Frelich
73Wychowanie fizyczne - tenis stołowy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 dr Joanna Kubińska
74Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 11) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
75Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 22) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
76Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 28) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
77Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 44) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
78Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 60) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
79Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 71) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
80Wychowanie fizyczne - tenis ziemny kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Jarosław Dobosz
81Wychowanie fizyczne - trójbój siłowy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Katarzyna Dziechcierewicz
82Wychowanie fizyczne - wspinaczka sportowa (ćwiczenia - Grupa: 6) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
83Wychowanie fizyczne - wspinaczka sportowa (ćwiczenia - Grupa: 15) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
84Wychowanie fizyczne - wspinaczka sportowa (ćwiczenia - Grupa: 67) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
85Wychowanie fizyczne - z elementami samoobrony (ćwiczenia - Grupa: 42) Zbo/0 30 mgr Marcin Frelich
86Wychowanie fizyczne - z elementami samoobrony (ćwiczenia - Grupa: 59) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
87Wychowanie fizyczne- piłka siatkowa kobiet (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Zuzanna Duma
Szkolenia
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 4) Zbo/0 3 mgr Anna Daszczuk

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze