Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia Niderlandzka (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 1   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Logika (wykład)E/1 15 dr Piotr Lipski
Ćwiczenia obowiązkowe
1Praktyczna nauka języka niderlandzkiego - gramatyka (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/4 30 mgr Marcin Lipnicki
2Praktyczna nauka języka niderlandzkiego - gramatyka (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/4 30 dr Joanna Włodarczyk-Kaziród
3Praktyczna nauka języka niderlandzkiego - konwersacja i wymowa (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/4 30 mgr Beata Popławska
4Praktyczna nauka języka niderlandzkiego - konwersacja i wymowa (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/4 30 mgr Beata Popławska
5Praktyczna nauka języka niderlandzkiego - pisanie (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/4 30 mgr Marcin Lipnicki
6Praktyczna nauka języka niderlandzkiego - pisanie (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/4 30 mgr Marcin Lipnicki
7Praktyczna nauka języka niderlandzkiego - słownictwo (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/4 30 dr Kamila Tomaka
8Praktyczna nauka języka niderlandzkiego - słownictwo (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/4 30 dr Kamila Tomaka
9Logika (ćwiczenia)Z/1 15 dr Piotr Lipski
Konwersatoria obowiązkowe
1Wstęp do językoznawstwa (konwersatorium)Zbo/3 30 dr hab. Henryk Duda, prof. KUL
2Wstęp do literaturoznawstwa (konwersatorium)Zbo/3 30 dr hab. Ireneusz Piekarski
3Wstęp do kulturoznawstwa niderlandzkiego (konwersatorium)Zbo/3 30 dr Magdalena Lipnicka
Lektoraty
1Język łaciński w percepcji języków nowożytnych (lektorat - Grupa: 104) Z/1 30 mgr Edyta Michałek
2Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 155) Z/2 30 mgr Katarzyna Albiniak
3Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 156) Z/2 30 mgr Małgorzata Koziej-Butryn
4Język angielski (120 godz.) - Kurs zaliczony na podstawie certyfikatu FCE (CEF B2) (lektorat)Z/2 0 Brak obsady
5Język hiszpański - CEF A1 (lektorat - Grupa: 101) Z/2 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
6Język hiszpański - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 107) Z/2 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
7Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa: 104) Z/2 30 mgr Iwona Fijołek
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 89) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
Szkolenia
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 4) Zbo/0 3 mgr Piotr Kucewicz

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze