Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia Słowiańska (stacjonarne II stopnia)
Rok I - Semestr 1   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Biblia - istota i rola w kulturze (wykład)E/2 30 Ks. dr Tomasz Bąk
Zajęcia do wyboru
1Językoznawstwo ogólne (konwersatorium)Z/3 30 Zawieszone
2Metodologia badań literackich (konwersatorium)Z/3 30 Zawieszone
Zajęcia kierunkowe
Specjalność rosyjska
1Praktyczna nauka języka rosyjskiego - mówienie (ćwiczenia)Z/2 30 Zawieszone
2Praktyczna nauka języka rosyjskiego - praca z tekstem (ćwiczenia)Z/2 30 Zawieszone
3Praktyczna nauka języka rosyjskiego - pisanie (ćwiczenia)Z/2 30 Zawieszone
4Praktyczna nauka języka ukraińskiego – II język specjalności (ćwiczenia)Z/2 30 Zawieszone
Wykłady monograficzne
1Kultura literacka i medialna Rosji postsowieckiej (wykład)Z/2 30 Zawieszone
2Opozycja polityczna w Rosji - dawniej i dziś (wykład)Z/2 30 Zawieszone
Specjalizacja tłumaczeniowa
1Teoria przekładu (wykład)Zbo/1 30 Zawieszone
2Podstawowe zagadnienia marketingowe (wykład)E/2 15 Zawieszone
3Podstawowe zagadnienia prawne (wykład)E/2 15 Zawieszone
4Ochrona własności intelektualnej (wykład)Z/1 15 Zawieszone
5Stylistyka języka polskiego (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze