Wydział Nauk Społecznych
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 1   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Propedeutyka prawa (wykład)E/4 30 dr hab. Grzegorz Tylec, prof. KUL
2Elementy socjologii (wykład)E/4 30 dr hab. Małgorzata Gruchoła, prof. KUL
3Historia mediów (wykład)E/3 30 dr hab. Robert Szwed
4Teorie gatunków dziennikarskich (wykład)E/3 30 dr hab. Dariusz Wadowski
5Główne nurty w literaturze światowej (wykład)E/4 30 prof. dr hab. Jacek Dąbała
6Współczesne systemy polityczne (wykład)E/4 30 dr Joanna Szegda
7Propedeutyka prawa (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr hab. Grzegorz Tylec, prof. KUL
8Propedeutyka prawa (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr hab. Grzegorz Tylec, prof. KUL
9Propedeutyka prawa (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 dr hab. Grzegorz Tylec, prof. KUL
10Elementy socjologii (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Małgorzata Sławek-Czochra
11Elementy socjologii (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Małgorzata Sławek-Czochra
12Elementy socjologii (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Małgorzata Sławek-Czochra
13Główne nurty w literaturze światowej (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 mgr Stanisław Dunin-Wilczyński
14Główne nurty w literaturze światowej (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 mgr Stanisław Dunin-Wilczyński
15Główne nurty w literaturze światowej (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 mgr Stanisław Dunin-Wilczyński
16Współczesne systemy polityczne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 mgr Marcin Superczyński
17Współczesne systemy polityczne (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 mgr Marcin Superczyński
18Współczesne systemy polityczne (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 mgr Marcin Superczyński
19Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 dr Wojciech Wciseł
20Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 dr Wojciech Wciseł
21Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 3) Z/2 30 dr Wojciech Wciseł
22Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 4) Z/2 30 dr Wojciech Wciseł
23Media i procesy globalizacji (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Dagmara Kottke
24Media i procesy globalizacji (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Dagmara Kottke
25Media i procesy globalizacji (konwersatorium - Grupa: 3) Z/2 30 mgr Dagmara Kottke
26Etyka (wykład - Grupa: 6) E/2 30 Ks. dr hab. Alfred Wierzbicki
Lektoraty
1Język angielski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 136) Z/2 30 mgr Michał Narecki
2Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 121) Z/2 30 mgr Małgorzata Koziej-Butryn
3Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 158) Z/2 30 mgr Michał Narecki
4Język angielski - CEF B1+ (lektorat - Grupa: 119) Z/2 30 mgr Katarzyna Albiniak
5Język angielski - CEF B1+ (lektorat - Grupa: 120) Z/2 30 mgr Katarzyna Albiniak
6Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 122) Z/2 30 mgr Małgorzata Koziej-Butryn
7Język francuski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 102) Z/2 30 mgr Maria Piwińska
8Język hiszpański - CEF A2 (lektorat - Grupa: 105) Z/2 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
9Język niemiecki - CEF A2 (lektorat - Grupa: 102) Z/2 30 dr Katarzyna Jakubów
10Język rosyjski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 103) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
11Język włoski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 104) Z/2 30 mgr Agnieszka Białowolska
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 26) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
2Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 27) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
3Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 44) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
4Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 45) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
5Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 64) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
6Wychowanie fizyczne - piłka nożna kobiet (sekcja sportowa)Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
7Wychowanie fizyczne - trójbój siłowy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Witalij Smygur

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze