Wydział Medyczny
Biotechnologia (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 1   2023/2024


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Fizykochemia układów biologicznych (wykład)E/4 15 dr Artur Banach
2Fizykochemia układów biologicznych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Artur Banach
3Fizykochemia układów biologicznych (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Artur Banach
4Fizykochemia układów biologicznych (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 Brak obsady
5Fizykochemia układów biologicznych (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 Zawieszone
6Chemia ogólna i nieorganiczna (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 40 dr Anna Borówka
7Chemia ogólna i nieorganiczna (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 40 dr Anna Borówka
8Chemia ogólna i nieorganiczna (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 40 Brak obsady
9Logika (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr hab. Bożena Czernecka-Rej, prof. KUL
10Logika (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 Zawieszone
11Matematyka (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Armen Grigoryan
12PBL - praca w zespole interdyscyplinarnym (warsztaty - Grupa: 1) Z/0.5 8 Brak obsady
13PBL - praca w zespole interdyscyplinarnym (warsztaty - Grupa: 2) Z/0.5 8 Brak obsady
14PBL - praca w zespole interdyscyplinarnym (warsztaty - Grupa: 3) Z/0.5 8 Brak obsady
15Podstawowe techniki laboratoryjne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1.5 17 dr Elżbieta Kochanowicz
16Podstawowe techniki laboratoryjne (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1.5 17 dr Elżbieta Kochanowicz
17Podstawowe techniki laboratoryjne (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/1.5 17 Brak obsady
18Podstawy cytofizjologii i i histologii zwierząt (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 60 dr hab. Anna Sierosławska, prof. KUL
19Podstawy cytofizjologii i i histologii zwierząt (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 60 dr Tomasz Lenard
20Podstawy cytofizjologii i i histologii zwierząt (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 60 Brak obsady
21Tutoring (warsztaty - Grupa: 1) Z/1 15 dr Anna Borówka
22Tutoring (warsztaty - Grupa: 2) Z/1 15 Brak obsady
23Ochrona własności intelektualnej (wykład)Z/1 10 dr Krzysztof Dobieżyński
24Podstawy cytofizjologii i i histologii zwierząt (wykład)E/8 30 dr hab. Anna Sierosławska, prof. KUL
25Chemia ogólna i nieorganiczna (wykład)E/8 30 dr Anna Borówka
26Logika (wykład)E/2 10 dr hab. Bożena Czernecka-Rej, prof. KUL
Przedmioty do wyboru
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 74) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
2Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 75) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
3Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 Vacat
4Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 6) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
5Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 9) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
6Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 13) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
7Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 19) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
8Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 26) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
9Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 31) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
10Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 36) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
11Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 43) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
12Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 49) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
13Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 53) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
14Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 59) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
15Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 65) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
16Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 69) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
17Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 72) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
18Wychowanie fizyczne - badminton kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 Vacat
19Wychowanie fizyczne - ergometr wioślarski kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Adam Piwiński
20Wychowanie fizyczne - fitness kobiet (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
21Wychowanie fizyczne - fitness kobiet (ćwiczenia - Grupa: 8) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
22Wychowanie fizyczne - fitness kobiet (ćwiczenia - Grupa: 14) Zbo/0 30 Vacat
23Wychowanie fizyczne - fitness kobiet (ćwiczenia - Grupa: 21) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
24Wychowanie fizyczne - fitness kobiet (ćwiczenia - Grupa: 29) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
25Wychowanie fizyczne - fitness kobiet (ćwiczenia - Grupa: 33) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
26Wychowanie fizyczne - fitness kobiet (ćwiczenia - Grupa: 38) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
27Wychowanie fizyczne - fitness kobiet (ćwiczenia - Grupa: 55) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
28Wychowanie fizyczne - fitness kobiet (ćwiczenia - Grupa: 66) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
29Wychowanie fizyczne - fitness kobiet (ćwiczenia - Grupa: 70) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
30Wychowanie fizyczne - fitness kobiet (ćwiczenia - Grupa: 73) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
31Wychowanie fizyczne - koszykówka kobiet (ćwiczenia - Grupa: 37) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
32Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 10) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
33Wychowanie fizyczne - lekkoatletyka kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 Vacat
34Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 24) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
35Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 41) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
36Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 44) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
37Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 46) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
38Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 57) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
39Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 7) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
40Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 32) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
41Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 76) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
42Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
43Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 12) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
44Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 25) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
45Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 48) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
46Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 58) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
47Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 64) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
48Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
49Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 18) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
50Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 52) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
51Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 68) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
52Wychowanie fizyczne - siłownia kobiet (ćwiczenia - Grupa: 4) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
53Wychowanie fizyczne - siłownia kobiet (ćwiczenia - Grupa: 17) Zbo/0 30 Vacat
54Wychowanie fizyczne - siłownia kobiet (ćwiczenia - Grupa: 27) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
55Wychowanie fizyczne - siłownia kobiet (ćwiczenia - Grupa: 34) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
56Wychowanie fizyczne - siłownia kobiet (ćwiczenia - Grupa: 51) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
57Wychowanie fizyczne - siłownia mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 22) Zbo/0 30 Vacat
58Wychowanie fizyczne - siłownia mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 39) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
59Wychowanie fizyczne - siłownia mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 56) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
60Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 30) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
61Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 35) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
62Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 42) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
63Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 47) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
64Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 50) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
65Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 54) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
66Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 60) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
67Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 11) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
68Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 23) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
69Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 28) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
70Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 40) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
71Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 62) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
72Wychowanie fizyczne - wspinaczka sportowa (ćwiczenia - Grupa: 16) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
73Wychowanie fizyczne - wspinaczka sportowa (ćwiczenia - Grupa: 71) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
74Wychowanie fizyczne - z elementami samoobrony (ćwiczenia - Grupa: 45) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
75Wychowanie fizyczne - z elementami samoobrony (ćwiczenia - Grupa: 61) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze