Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Prawo (niestacjonarne jednolite magisterskie)
Rok I - Semestr 1   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Historia ustrojów państw (wykład)E/9 36 prof. dr hab. Waldemar Bednaruk
2Katolicka Nauka Społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II (wykład)E/2 18 Ks. dr hab. Maciej Hułas
3Logika prawnicza (grupa 13) (wykład)E/2 18 dr Anna Kozanecka-Dymek
4Technologia informacyjna dla prawników (wykład)E/4 9 dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL
5Prawoznawstwo (wykład)E/9 24 dr Tomasz Barszcz
6Prawoznawstwo (ćwiczenia)Z/0 18 dr Tomasz Barszcz
7Informatyka prawnicza (laboratorium - Grupa: 1) Z/2 9 dr Jacek Trzewik
8Informatyka prawnicza (laboratorium - Grupa: 1) Z/2 9 dr Jacek Trzewik
9Informatyka prawnicza (laboratorium - Grupa: 2) Z/2 9 dr Jacek Trzewik
Przedmioty do wyboru
Lektoraty
1Język angielski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 165) Z/0 18 mgr Małgorzata Osękowska
2Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 168) Z/0 18 mgr Dorota Szymczyk
Szkolenia
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 2) Zbo/0 3 mgr Piotr Kucewicz
2Szkolenie w zakresie praw i obowiązków studenta (szkolenie)Zbo/0 2 dr hab. Hanna Witczak, prof. KUL

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze