Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Prawo (niestacjonarne jednolite magisterskie)
Rok I - Semestr 1   2022/2023


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Historia ustrojów państw (wykład)E/9 36 prof. dr hab. Waldemar Bednaruk
2Informatyka prawnicza (laboratorium - Grupa: 1) Z/2 15 dr Jacek Trzewik
3Informatyka prawnicza (laboratorium - Grupa: 2) Z/2 15 dr Jacek Trzewik
4Historia filozofii (wykład)E/2 18 dr Jacek Jarocki
5Logika prawnicza (wykład)E/2 18 dr Anna Kozanecka-Dymek
6Prawoznawstwo (ćwiczenia)Z/0 18 dr Tomasz Barszcz
7Technologia informacyjna dla prawników (wykład)E/4 15 dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL
8Prawoznawstwo (wykład)E/8 24 dr Tomasz Barszcz
Przedmioty do wyboru
Lektoraty
1Język angielski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 370) Z/2 18 mgr Ewa Stępniak
2Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 371) Z/2 18 mgr Dorota Szymczyk
Szkolenia
1Szkolenie w zakresie praw i obowiązków studenta (szkolenie)Zbo/0 2 dr hab. Hanna Witczak, prof. KUL
2Szkolenie biblioteczne (szkolenie)Zbo/0 4 Brak obsady
3Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 2) Zbo/0 3 mgr Anna Daszczuk

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze