Wydział Nauk Społecznych
Pedagogika (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 1   2021/2022


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Historia opieki społecznej (wykład)E/4 15 prof. dr hab. Marian Surdacki
2Historia opieki społecznej (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr hab. Wiesław Partyka
3Historia opieki społecznej (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr hab. Wiesław Partyka
4Historia opieki społecznej (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr hab. Wiesław Partyka
5Pedagogika szkolna (wykład)E/2 15 Ks. dr hab. Adam Maj
6Historia filozofii (wykład)E/3 45 dr hab. Wanda Bajor, prof. KUL
7Historia myśli pedagogicznej (konwersatorium - Grupa: 1) Z/4 30 prof. dr hab. Marian Surdacki
8Historia myśli pedagogicznej (konwersatorium - Grupa: 2) Z/4 30 dr hab. Wiesław Partyka
9Historia myśli pedagogicznej (konwersatorium - Grupa: 3) Z/4 30 dr Malwina Socha
10Logika (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Tomasz Łach
11Logika (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Tomasz Łach
12Logika (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 dr Tomasz Łach
13Logika (wykład)E/2 15 dr Tomasz Łach
14Psychologia ogólna (wykład)E/4 15 dr hab. Alina Rynio
15Psychologia ogólna (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Ewelina Świdrak
16Psychologia ogólna (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Ewelina Świdrak
17Psychologia ogólna (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 dr Ewelina Świdrak
18Psychologia spostrzegania społecznego i komunikacja interpersonalna (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 15 dr Ewelina Świdrak
19Psychologia spostrzegania społecznego i komunikacja interpersonalna (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 15 dr Ewelina Świdrak
20Psychologia spostrzegania społecznego i komunikacja interpersonalna (warsztaty - Grupa: 3) Z/2 15 dr hab. Danuta Opozda, prof. KUL
21Psychologia spostrzegania społecznego i komunikacja interpersonalna (warsztaty - Grupa: 4) Z/2 15 dr hab. Danuta Opozda, prof. KUL
22Wprowadzenie do pedagogiki (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr hab. Piotr Magier
23Wprowadzenie do pedagogiki (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr hab. Piotr Magier
24Wprowadzenie do pedagogiki (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr hab. Piotr Magier
25Wprowadzenie do pedagogiki (wykład)E/5 15 Ks. prof. dr hab. Marian Nowak
26Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 dr Iwona Szewczak
27Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 dr Iwona Szewczak
28Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 3) Z/2 30 dr Iwona Szewczak
29Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 4) Z/2 30 Zawieszone
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 217) Z/2 30 mgr Magdalena Matys
2Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 218) Z/2 30 mgr Magdalena Matys
3Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 222) Z/2 30 mgr Ewa Stępniak
4Język hiszpański (lektorat)Z/2 30 Brak obsady
5Język hiszpański - CEF A1 (lektorat - Grupa: 203) Z/2 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
6Język hiszpański - CEF A2 (lektorat - Grupa: 205) Z/2 6 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
7Język niemiecki - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 206) Z/2 30 dr Katarzyna Jakubów
8Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa: 207) Z/2 30 mgr Magdalena Szulga
9Język rosyjski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 201) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
10Język rosyjski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 202) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
11Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 204) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
12Język włoski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 204) Z/2 30 mgr Agnieszka Białowolska
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 83) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
2Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 84) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
3Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 10) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
4Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 11) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
5Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 12) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
6Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 13) Zbo/0 30 mgr Katarzyna Dziechcierewicz
7Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 15) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
8Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 16) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
9Wychowanie fizyczne - fitball (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
10Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Zuzanna Duma
11Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 6) Zbo/0 30 mgr Katarzyna Dziechcierewicz
12Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 7) Zbo/0 30 mgr Zuzanna Duma
13Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 8) Zbo/0 30 mgr Katarzyna Dziechcierewicz
14Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 9) Zbo/0 30 mgr Zuzanna Duma
15Wychowanie fizyczne - koszykówka kobiet (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
16Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
17Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
18Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
19Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 4) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
20Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
21Wychowanie fizyczne - siłownia kobiet (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
22Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
23Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 4) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
24Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 6) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
25Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 7) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
26Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 4) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
27Wychowanie fizyczne - wspinaczka sportowa (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
28Wychowanie fizyczne - wspinaczka sportowa (ćwiczenia - Grupa: 8) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
29Wychowanie fizyczne - z elementami samoobrony (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Marcin Frelich
30Wychowanie fizyczne - z elementami samoobrony (ćwiczenia - Grupa: 6) Zbo/0 30 mgr Marcin Frelich
31Wychowanie fizyczne- piłka siatkowa kobiet (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Zuzanna Duma
Szkolenia obligatoryjne
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 5) Zbo/0 3 mgr Sylwia Fedorowicz-Lisowska

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze