Wydział Nauk Społecznych
Pedagogika (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 1   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przemioty obligatoryjne
1Historia opieki społecznej (wykład)E/4 15 prof. dr hab. Marian Surdacki
2Historia opieki społecznej (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr hab. Wiesław Partyka
3Historia opieki społecznej (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr hab. Wiesław Partyka
4Historia opieki społecznej (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr hab. Wiesław Partyka
5Pedagogika szkolna (wykład)E/2 15 Ks. dr hab. Adam Maj
6Historia filozofii (wykład)E/3 45 dr hab. Wanda Bajor, prof. KUL
7Historia myśli pedagogicznej (konwersatorium - Grupa: 1) Z/4 30 prof. dr hab. Marian Surdacki
8Historia myśli pedagogicznej (konwersatorium - Grupa: 2) Z/4 30 dr hab. Wiesław Partyka
9Historia myśli pedagogicznej (konwersatorium - Grupa: 3) Z/4 30 dr hab. Wiesław Partyka
10Logika (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 15 dr Tomasz Łach
11Logika (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 15 dr Tomasz Łach
12Logika (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 15 dr Tomasz Łach
13Logika (wykład)E/2 15 dr Tomasz Łach
14Psychologia ogólna (wykład)E/4 15 dr hab. Alina Rynio
15Psychologia ogólna (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Ewelina Świdrak
16Psychologia ogólna (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Ewelina Świdrak
17Psychologia ogólna (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 dr Ewelina Świdrak
18Psychologia spostrzegania społecznego i komunikacja interpersonalna (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 15 dr Ewelina Świdrak
19Psychologia spostrzegania społecznego i komunikacja interpersonalna (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 15 dr Ewelina Świdrak
20Psychologia spostrzegania społecznego i komunikacja interpersonalna (warsztaty - Grupa: 3) Z/2 15 dr Magdalena Łuka
21Psychologia spostrzegania społecznego i komunikacja interpersonalna (warsztaty - Grupa: 4) Z/2 15 dr hab. Danuta Opozda, prof. KUL
22Wprowadzenie do pedagogiki (wykład)E/5 15 Ks. prof. dr hab. Marian Nowak
23Wprowadzenie do pedagogiki (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr hab. Piotr Magier
24Wprowadzenie do pedagogiki (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr hab. Piotr Magier
25Wprowadzenie do pedagogiki (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr hab. Piotr Magier
26Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 dr Iwona Szewczak
27Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 dr Iwona Szewczak
28Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 3) Z/2 30 dr Iwona Szewczak
29Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 4) Z/2 30 dr Iwona Szewczak
Lektoraty
1Język angielski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 111) Z/2 30 mgr Katarzyna Plebanek-Karolak
2Język angielski - CEF B1+ (lektorat - Grupa: 113) Z/2 30 mgr Jacek Kowalik
3Język angielski - CEF B2+ (lektorat - Grupa: 115) Z/2 30 mgr Jacek Kowalik
4Język angielski - Lektorat dla niesłyszących (lektorat)Z/2 30 dr hab. Ewa Domagała-Zyśk, prof. KUL
5Język francuski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 102) Z/2 30 mgr Maria Piwińska
6Język francuski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 103) Z/2 30 mgr Maria Piwińska
7Język hiszpański - CEF A2 (lektorat - Grupa: 105) Z/2 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
8Język hiszpański - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 107) Z/2 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
9Język niemiecki - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 103) Z/2 30 mgr Iwona Fijołek
10Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa: 104) Z/2 30 mgr Iwona Fijołek
11Język rosyjski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 101) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
12Język rosyjski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 102) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
13Język rosyjski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 103) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
14Język włoski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 105) Z/2 30 mgr Agnieszka Białowolska
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 52) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
2Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 64) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
3Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 86) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
4Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 87) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
5Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 88) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze