Wydział Nauk Humanistycznych
Historia Sztuki (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 1   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Wstęp do historii sztuki (wykład)Zbo/2 30 dr hab. Krzysztof Gombin
2Wstęp do historii architektury (wykład)E/4 30 dr hab. Irena Rolska, prof. KUL
3Historia sztuki starożytnej (wykład)Zbo/3 30 dr Anna Głowa
4Sztuka wczesnochrześcijańska (wykład)E/3 15 dr Anna Głowa
5Logika (wykład)E/1 15 Ks. dr hab. Robert Kublikowski
Ćwiczenia obowiązkowe
1Historia sztuki starożytnej (ćwiczenia)Z/2 30 dr Anna Głowa
2Techniki i style w architekturze (ćwiczenia)Z/4 30 dr hab. Irena Rolska, prof. KUL
3Techniki i style w rzemiośle artystycznym (ćwiczenia)Z/4 30 dr hab. Agnieszka Bender
4Techniki i style w sztukach plastycznych (ćwiczenia)Z/4 30 dr hab. Krzysztof Gombin
5Logika (ćwiczenia)Z/1 15 mgr Łukasz Sarowski
Lektoraty
1Język angielski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 154) Z/2 30 mgr Michał Narecki
2Język angielski - CEF B1+ (lektorat - Grupa: 158) Z/2 30 mgr Michał Narecki
3Język francuski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 101) Z/2 30 mgr Maria Piwińska
4Język francuski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 103) Z/2 30 mgr Maria Piwińska
5Język rosyjski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 101) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
6Język rosyjski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 104) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
7Język włoski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 103) Z/2 30 mgr Agnieszka Białowolska
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 115) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
Szkolenia
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 4) Zbo/0 3 mgr Piotr Kucewicz

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze