Wydział Nauk Humanistycznych
Historia Sztuki (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 1   2021/2022


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 20) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
2Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 21) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
3Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 10) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
4Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 11) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
5Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 12) Zbo/0 30 mgr Katarzyna Dziechcierewicz
6Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 13) Zbo/0 30 mgr Zuzanna Duma
7Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 14) Zbo/0 30 mgr Katarzyna Dziechcierewicz
8Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Zuzanna Duma
9Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
10Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 6) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
11Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 10) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
12Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
13Wychowanie fizyczne - siłownia mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
14Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 10) Zbo/0 30 mgr Zuzanna Duma
15Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 11) Zbo/0 30 mgr Katarzyna Dziechcierewicz
16Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
17Wychowanie fizyczne - wspinaczka sportowa (ćwiczenia - Grupa: 10) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
18Wychowanie fizyczne - z elementami samoobrony (ćwiczenia - Grupa: 8) Zbo/0 30 mgr Marcin Frelich
19Wychowanie fizyczne - z elementami samoobrony (ćwiczenia - Grupa: 9) Zbo/0 30 mgr Marcin Frelich
20Wychowanie fizyczne - z elementami samoobrony (ćwiczenia - Grupa: 10) Zbo/0 30 mgr Marcin Frelich

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze