Wydział Nauk Humanistycznych
Historia (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 1   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Prahistoria ziem polskich (wykład)E/3 15 prof. dr hab. Leszek Wojciechowski
2Historia starożytna (wykład)E/4 30 dr hab. Piotr Kochanek
3Historia Bizancjum (wykład)Z/2 30 dr hab. Piotr Kochanek
4Logika (wykład)E/1 15 dr hab. Bożena Czernecka-Rej, prof. KUL
Konwersatoria obowiązkowe
1Historia starożytna (konwersatorium - Grupa: 1) Z/3 30 dr hab. Maciej Münnich, prof. KUL
2Historia starożytna (konwersatorium - Grupa: 2) Z/3 30 dr hab. Piotr Kochanek
3Prahistoria ziem polskich (konwersatorium - Grupa: 1) Z/3 30 dr hab. Piotr Plisiecki
4Prahistoria ziem polskich (konwersatorium - Grupa: 2) Z/3 30 dr hab. Piotr Plisiecki
5Vademecum badań historycznych (konwersatorium - Grupa: 1) Z/3 30 dr hab. Agnieszka Januszek-Sieradzka
6Vademecum badań historycznych (konwersatorium - Grupa: 2) Z/3 30 dr hab. Agnieszka Januszek-Sieradzka
Ćwiczenia obowiązkowe
1Logika (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 15 mgr Justyna Kurlak
2Logika (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 15 mgr Justyna Kurlak
Proseminarium
1Kultura klasycznego świata starożytnego i Bizancjum (proseminarium)Z/2 30 dr hab. Piotr Kochanek
2Kultura starożytnego Bliskiego Wschodu (proseminarium)Z/2 30 dr hab. Maciej Münnich, prof. KUL
Warsztaty
1Religie starożytnego Bliskiego Wschodu (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Maciej Münnich, prof. KUL
2Religie starożytnego Bliskiego Wschodu (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Maciej Münnich, prof. KUL
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 65) Z/1 30 mgr Michał Narecki
2Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 68) Z/1 30 mgr Małgorzata Osękowska
3Język angielski - CEF B1+ (lektorat - Grupa: 67) Z/1 30 mgr Małgorzata Osękowska
4Język francuski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 1) Z/1 30 mgr Maria Piwińska
5Język hiszpański - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 6) Z/1 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
6Język niemiecki - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 3) Z/1 30 dr Katarzyna Jakubów
7Język rosyjski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 2) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
8Język rosyjski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 4) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
9Język włoski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
10Język łaciński w percepcji nauk humanistycznych (lektorat - Grupa: 25) Z/1 30 mgr Alicja Narecka
11Język łaciński w percepcji nauk humanistycznych (lektorat - Grupa: 26) Z/1 30 mgr Alicja Narecka
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 86) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
2Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
3Wychowanie fizyczne - gry sportowe (ćwiczenia - Grupa: 6) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
4Wychowanie fizyczne - gry sportowe (ćwiczenia - Grupa: 84) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
5Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 14) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
6Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 82) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
7Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 54) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
8Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 7) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
9Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 64) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
10Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 61) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
11Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Piotr Olejarnik
12Wychowanie fizyczne - pływanie (ćwiczenia - Grupa: 34) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
13Wychowanie fizyczne - szachy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Konrad Szczygieł
14Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 66) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
15Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 81) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
16Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 83) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
17Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
18Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 13) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
19Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 22) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
20Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 70) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
Specjalizacja: Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
1Historia ustroju i kancelarii spec. archiwalna (wykład)Zbo/1 15 Ks. dr hab. Grzegorz Bujak
2Rozwój form kancelaryjnych w okresie przedrozbiorowym (konwersatorium)Z/3 30 dr hab. Jan Ptak
Specjalizacja nauczycielska
1Zawód nauczyciela - tradycja i współczesność (wykład)Z/2 30 dr hab. Joanna Szady
2Dydaktyka ogólna (wykład)Zbo/2 30 dr Anna Jeziorkowska-Polakowska
Szkolenia
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 6) Zbo/0 3 mgr Piotr Kucewicz

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze