Wydział Nauk Humanistycznych
Historia (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 1   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Prehistoria ziem polskich (wykład)E/2 15 prof. dr hab. Leszek Wojciechowski
2Historia starożytna (wykład)E/3 30 dr hab. Piotr Kochanek
3Historia Bizancjum (wykład)Z/2 30 dr hab. Piotr Kochanek
4Logika (wykład)E/1 15 dr Marcin Czakon
Konwersatoria obowiązkowe
1Historia starożytna (konwersatorium)Z/3 30 dr hab. Maciej Münnich, prof. KUL
2Vademecum badań historycznych (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Agnieszka Januszek-Sieradzka
Ćwiczenia obowiązkowe
1Logika (ćwiczenia)Z/1 15 dr Marcin Czakon
Laboratorium
1Prehistoria ziem polskich-L (laboratorium - Grupa: 1) Z/4 30 dr hab. Piotr Plisiecki
2Prehistoria ziem polskich-L (laboratorium - Grupa: 2) Z/4 30 dr hab. Piotr Plisiecki
Proseminarium
1Kultura klasycznego świata starożytnego i Bizancjum (proseminarium)Z/2 30 dr hab. Piotr Kochanek
2Kultura starożytnego Bliskiego Wschodu (proseminarium)Z/2 30 dr hab. Maciej Münnich, prof. KUL
Warsztaty
1Religie starożytnego Bliskiego Wschodu (warsztaty)Z/2 30 dr hab. Maciej Münnich, prof. KUL
Lektoraty
1Język angielski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 136) Z/2 30 mgr Michał Narecki
2Język angielski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 154) Z/2 30 mgr Michał Narecki
3Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 155) Z/2 30 mgr Katarzyna Albiniak
4Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 158) Z/2 30 mgr Michał Narecki
5Język hiszpański - CEF A2 (lektorat - Grupa: 106) Z/2 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
6Język rosyjski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 101) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
7Język rosyjski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 102) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
8Język włoski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 103) Z/2 30 mgr Agnieszka Białowolska
9Język łaciński w percepcji nauk humanistycznych (lektorat - Grupa: 103) Z/1 30 mgr Edyta Michałek
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 101) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
2Wychowanie fizyczne - szachy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Konrad Szczygieł
Specjalizacja: Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
1Rozwój form kancelaryjnych w okresie przedrozbiorowym (konwersatorium)Z/3 30 dr Natalia Turkiewicz
2Historia ustroju i kancelarii spec. archiwalna (wykład)Zbo/1 15 Ks. dr hab. Grzegorz Bujak
Specjalizacja: Animacja kultury regionalnej i lokalnej
1 Objazd naukowy - instytucja kultury (spec. animacja kultury) (wizyta studyjna)Zbo/1 0 dr Marcin Gapski
2Biblioteka i muzeum w społecznościach lokalnych (spec. animacja kultury) (wykład)Z/1 15 dr Natalia Turkiewicz
3Instytucje i stowarzyszenia kulturalne w środowisku lokalnym (spec. animacja kultury) (konwersatorium)Z/2 30 dr Natalia Turkiewicz
Szkolenia
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 4) Zbo/0 3 mgr Piotr Kucewicz

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze