Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia Germańska (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 1   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Logika (wykład)E/1 15 Ks. dr hab. Robert Kublikowski
Ćwiczenia obowiązkowe
1Praktyczna nauka języka niemieckiego: fonetyka (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 dr Eliza Chabros
2Praktyczna nauka języka niemieckiego: fonetyka (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 dr Eliza Chabros
3Logika (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 15 Ks. dr hab. Robert Kublikowski
4Logika (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 15 Ks. dr hab. Robert Kublikowski
5Praktyczna nauka języka niemieckiego: części mowy - analiza/ćwiczenia I (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/4 30 dr Marta Pudło
6Praktyczna nauka języka niemieckiego: części mowy - analiza/ćwiczenia I (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/4 30 dr Marta Pudło
7Praktyczna nauka języka niemieckiego: części mowy - analiza/ćwiczenia II (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/4 30 dr Eliza Chabros
8Praktyczna nauka języka niemieckiego: części mowy - analiza/ćwiczenia II (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/4 30 dr Eliza Chabros
9Praktyczna nauka języka niemieckiego: rozumienie ze słuchu (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Amelia Szuba-Wenek
10Praktyczna nauka języka niemieckiego: rozumienie ze słuchu (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Dorota Tomczuk, prof. KUL
11Praktyczna nauka języka niemieckiego: mówienie/słownictwo tematyczne I (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 dr Justyna Ofierska
12Praktyczna nauka języka niemieckiego: mówienie/słownictwo tematyczne I (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 dr Justyna Ofierska
Zajęcia do wyboru
Ścieżka I - grupa początkująca
1Praktyczna nauka języka niemieckiego: komplexes Deutsch 1 (ćwiczenia)Z/6 90 mgr Sylwia Mitko
2Praktyczna nauka języka niemieckiego: komplexes Deutsch 2 (ćwiczenia)Z/6 60 dr Amelia Szuba-Wenek
Zajęcia do wyboru
Ścieżka II - grupa zaawansowana
1Praktyczna nauka języka niemieckiego: komplexes Deutsch 1 (ćwiczenia)Z/6 90 dr Marta Pudło
2Praktyczna nauka języka niemieckiego: komplexes Deutsch 2 (ćwiczenia)Z/6 60 dr Justyna Ofierska
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 64) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
2Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 117) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
3Wychowanie fizyczne - badminton kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
4Wychowanie fizyczne - tenis stołowy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
Szkolenia
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 4) Zbo/0 3 mgr Piotr Kucewicz

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze