Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia Germańska (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 1   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Logika (wykład)E/1 15 dr hab. Bożena Czernecka-Rej, prof. KUL
Ćwiczenia obowiązkowe
1Logika (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 15 mgr Mateusz Lisowski
2Logika (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 15 mgr Jan Tarnas
3Praktyczna nauka języka niemieckiego: fonetyka (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 dr Eliza Chabros
4Praktyczna nauka języka niemieckiego: fonetyka (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 dr Eliza Chabros
5Praktyczna nauka języka niemieckiego: części mowy - analiza/ćwiczenia I (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/4 30 dr Marta Pudło
6Praktyczna nauka języka niemieckiego: części mowy - analiza/ćwiczenia I (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/4 30 dr Marta Pudło
7Praktyczna nauka języka niemieckiego: części mowy - analiza/ćwiczenia II (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/4 30 mgr Joanna Majewska-Zarychta
8Praktyczna nauka języka niemieckiego: części mowy - analiza/ćwiczenia II (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/4 30 mgr Joanna Majewska-Zarychta
9Praktyczna nauka języka niemieckiego: rozumienie ze słuchu (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Amelia Szuba-Wenek
10Praktyczna nauka języka niemieckiego: rozumienie ze słuchu (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Dorota Tomczuk, prof. KUL
11Praktyczna nauka języka niemieckiego: mówienie/słownictwo tematyczne I (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 dr Justyna Ofierska
12Praktyczna nauka języka niemieckiego: mówienie/słownictwo tematyczne I (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 dr Justyna Ofierska
Zajęcia do wyboru
Ścieżka I - grupa początkująca
1Praktyczna nauka języka niemieckiego: komplexes Deutsch 1 (ćwiczenia)Z/6 90 mgr Sylwia Mitko
2Praktyczna nauka języka niemieckiego: komplexes Deutsch 2 (ćwiczenia)Z/6 60 dr Amelia Szuba-Wenek
Zajęcia do wyboru
Ścieżka II - grupa zaawansowana
1Praktyczna nauka języka niemieckiego: komplexes Deutsch 1 (ćwiczenia)Z/6 90 dr Marta Pudło
2Praktyczna nauka języka niemieckiego: komplexes Deutsch 2 (ćwiczenia)Z/6 60 dr Justyna Ofierska
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 86) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
2Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 87) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
3Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
4Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 15) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
5Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 40) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
6Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 58) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
7Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 62) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
8Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 73) Zbo/0 30 mgr Anna Majerska
9Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 76) Zbo/0 30 mgr Anna Majerska
10Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 80) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
11Wychowanie fizyczne - ergometr wioślarski (ćwiczenia - Grupa: 16) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
12Wychowanie fizyczne - ergometr wioślarski kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Adam Piwiński
13Wychowanie fizyczne - gry sportowe (ćwiczenia - Grupa: 6) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
14Wychowanie fizyczne - gry sportowe (ćwiczenia - Grupa: 77) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
15Wychowanie fizyczne - gry sportowe (ćwiczenia - Grupa: 84) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
16Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 14) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
17Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 53) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
18Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 9) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
19Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 61) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
20Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 52) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
21Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 81) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
22Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 83) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
23Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 22) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
24Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 65) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze