Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Prawo Kanoniczne (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok I - Semestr 1   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Prawoznawstwo (wykład)E/9 30 dr Agnieszka Romanko
2Prawoznawstwo (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Agnieszka Romanko
3Prawo rzymskie (wykład)Zbo/4 30 dr hab. Maciej Jońca, prof. KUL
4Prawo rzymskie (ćwiczenia)Zbo/0 15 dr Izabela Leraczyk
5Historia powszechnego prawa kanonicznego (wykład)Zbo/2 30 Ks. prof. dr hab. Krzysztof Burczak
6Historia powszechnego prawa kanonicznego (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 15 Ks. prof. dr hab. Krzysztof Burczak
7Historia źródeł kościelnego prawa polskiego (z uwzględnieniem synodów wschodnich) (wykład)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Tadeusz Syczewski, prof. KUL
8Historia źródeł kościelnego prawa polskiego (z uwzględnieniem synodów wschodnich) (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 15 Ks. dr Adam Jaszcz
9Logika prawnicza (grupa 13) (wykład)E/2 15 dr Anna Kozanecka-Dymek
10Logika prawnicza (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Anna Kozanecka-Dymek
11Wybrane zagadnienia z teologii moralnej (wykład)Z/3 30 Ks. dr hab. Tadeusz Syczewski, prof. KUL
12Podstawy światopoglądu katolickiego (wykład)Zbo/1 15 Ks. dr Adam Jaszcz
13Biblia- istota i rola w kulturze (wykład)E/2 30 Ks. dr hab. Dariusz Dziadosz, prof. KUL
14Historia filozofii (wykład)E/3 45 Ks. dr hab. Rafał Charzyński
Lektoraty
1Język łaciński - Kurs dla początkujących (lektorat - Grupa: 106) Z/0 30 Ks. dr Zbigniew Wójtowicz
2Język angielski - CEF B2+ - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 142) Z/2 30 mgr Marlena Iglik
3Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 143) Z/2 30 mgr Marlena Iglik
4Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 151) Z/2 30 mgr Dorota Szymczyk
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 49) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
2Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 60) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
Szkolenia
1Szkolenie w zakresie praw i obowiązków studenta (szkolenie)Zbo/0 2 dr hab. Hanna Witczak, prof. KUL
2Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 2) Zbo/0 3 mgr Piotr Kucewicz
3Szkolenie biblioteczne (szkolenie)Zbo/0 4 Brak obsady

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze