Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Prawo Kanoniczne (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok I - Semestr 1   2023/2024


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Prawoznawstwo (wykład)E/6 30 Ks. dr Paweł Lewandowski
2Prawoznawstwo (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 Ks. dr Paweł Lewandowski
3Prawo rzymskie (wykład)Zbo/4 30 Ks. dr Karol Adamczewski
4Prawo rzymskie (ćwiczenia)Zbo/0 15 Ks. dr Karol Adamczewski
5Historia powszechnego prawa kanonicznego (wykład)Zbo/4 30 Ks. prof. dr hab. Krzysztof Burczak
6Historia powszechnego prawa kanonicznego (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 15 Ks. prof. dr hab. Krzysztof Burczak
7Historia źródeł kościelnego prawa polskiego (z uwzględnieniem synodów wschodnich) (wykład)Zbo/4 30 Ks. dr Karol Adamczewski
8Historia źródeł kościelnego prawa polskiego (z uwzględnieniem synodów wschodnich) (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 15 Ks. dr hab. Tadeusz Syczewski, prof. KUL
9Przepisy ogólne prawa kanonicznego (Księga I) (wykład)Zbo/3 30 Ks. dr Adam Kaczor
10Logika prawnicza (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Anna Kozanecka-Dymek
11Wybrane zagadnienia z teologii moralnej (wykład)Z/2 30 Ks. dr hab. Tadeusz Syczewski, prof. KUL
12Podstawy światopoglądu katolickiego (wykład)Zbo/1 15 Ks. dr hab. Tadeusz Syczewski, prof. KUL
13Biblia - istota i rola w kulturze (wykład)E/2 30 Ks. prof. dr hab. Dariusz Dziadosz
14Historia filozofii (wykład)E/2 30 dr hab. Wanda Bajor, prof. KUL
15Logika prawnicza (wykład)E/2 10 dr Anna Kozanecka-Dymek
Lektoraty
1Język łaciński - Kurs ogólny z elementami języka prawniczego (lektorat - Grupa: 408) Z/0 30 mgr Edyta Michałek
2Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 444) Z/0 30 mgr Marlena Iglik
3Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 446) Z/0 30 mgr Marlena Iglik
4Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 450) Z/0 30 mgr Dorota Szymczyk
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 69) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
mgr Wojciech Paszek
mgr Arkadiusz Czarnecki
2Wychowanie fizyczne - fitness kobiet (ćwiczenia - Grupa: 8) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
3Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 44) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
mgr Adam Piwiński
4Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 48) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
dr Joanna Kubińska
mgr Piotr Olejarnik
5Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
6Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 47) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
mgr Anna Zarańska
Specjalizacja Prawa Katolickich Kościołów Wschodnich
1Historia źródeł kościelnego prawa polskiego (z uwzględnieniem synodów wschodnich) (ćwiczenia)Zbo/0 15 Brak obsady
2Historia powszechnego prawa kanonicznego (ćwiczenia)Zbo/0 15 Brak obsady
Szkolenia
1Szkolenie w zakresie praw i obowiązków studenta (szkolenie)Zbo/0 2 dr hab. Hanna Witczak, prof. KUL
2Szkolenie biblioteczne (szkolenie)Zbo/0 4 Brak obsady
3Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 2) Zbo/0 3 mgr inż. Aleksandra Winiarska

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze