Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Prawo Kanoniczne (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok I - Semestr 1   2022/2023


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Prawoznawstwo (wykład)E/6 30 Ks. prof. dr hab. Mirosław Sitarz
2Prawoznawstwo (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 Ks. dr Paweł Lewandowski
3Prawo rzymskie (wykład)Zbo/4 30 Ks. dr Karol Adamczewski
4Prawo rzymskie (ćwiczenia)Zbo/0 15 Ks. dr Karol Adamczewski
5Historia powszechnego prawa kanonicznego (wykład)Zbo/4 30 Ks. prof. dr hab. Krzysztof Burczak
6Historia powszechnego prawa kanonicznego (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 15 Ks. prof. dr hab. Krzysztof Burczak
7Historia źródeł kościelnego prawa polskiego (z uwzględnieniem synodów wschodnich) (wykład)Zbo/4 30 Ks. dr hab. Tadeusz Syczewski, prof. KUL
8Historia źródeł kościelnego prawa polskiego (z uwzględnieniem synodów wschodnich) (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 Ks. dr hab. Paweł Kaleta, prof. KUL
9Przepisy ogólne prawa kanonicznego (Księga I) (wykład)Zbo/3 30 Ks. dr Adam Kaczor
10Logika prawnicza (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Anna Kozanecka-Dymek
11Wybrane zagadnienia z teologii moralnej (wykład)Z/2 30 Ks. dr hab. Tadeusz Syczewski, prof. KUL
12Podstawy światopoglądu katolickiego (wykład)Zbo/1 15 Ks. dr hab. Ambroży Skorupa
13Biblia- istota i rola w kulturze (wykład)E/2 30 Ks. dr hab. Dariusz Dziadosz, prof. KUL
14Logika prawnicza (wykład)E/2 10 dr Anna Kozanecka-Dymek
15Historia filozofii (wykład)E/2 30 dr hab. Wanda Bajor, prof. KUL
Lektoraty
1Język łaciński - Kurs dla początkujących (lektorat - Grupa: 308) Z/0 30 mgr Edyta Michałek
2Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 344) Z/0 30 mgr Małgorzata Osękowska
3Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 347) Z/0 30 mgr Dorota Szymczyk
4Język francuski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 302) Z/0 30 mgr Jakub Duralak
5Język niemiecki - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 304) Z/0 30 mgr Magdalena Szulga
6Język rosyjski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 302) Z/0 30 mgr Barbara Okulska
7Język włoski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 305) Z/0 30 mgr Agnieszka Białowolska
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 62) Zbo/0 30 mgr Zuzanna Duma
2Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 74) Zbo/0 30 mgr Katarzyna Dziechcierewicz
3Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
4Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 8) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
5Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 12) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
6Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 14) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
7Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 18) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
8Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 25) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
9Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 29) Zbo/0 30 mgr Zuzanna Duma
10Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 32) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
11Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 35) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
12Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 40) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
13Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 48) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
14Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 50) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
15Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 56) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
16Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 64) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
17Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 66) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
18Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 72) Zbo/0 30 mgr Katarzyna Dziechcierewicz
19Wychowanie fizyczne - badminton kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Zuzanna Duma
20Wychowanie fizyczne - ergometr wioślarski kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Adam Piwiński
21Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
22Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 13) Zbo/0 30 mgr Zuzanna Duma
23Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 20) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
24Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 37) Zbo/0 30 mgr Katarzyna Dziechcierewicz
25Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 41) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
26Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 45) Zbo/0 30 mgr Katarzyna Dziechcierewicz
27Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 52) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
28Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 58) Zbo/0 30 mgr Katarzyna Dziechcierewicz
29Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 65) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
30Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 70) Zbo/0 30 mgr Katarzyna Dziechcierewicz
31Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 73) Zbo/0 30 mgr Zuzanna Duma
32Wychowanie fizyczne - koszykówka kobiet (ćwiczenia - Grupa: 36) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
33Wychowanie fizyczne - koszykówka kobiet (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Arkadiusz Czarnecki
34Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 9) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
35Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Wojciech Paszek
36Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 7) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
37Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 23) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
38Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 46) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
39Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 54) Zbo/0 30 Brak obsady
40Wychowanie fizyczne - piłka nożna kobiet (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Adam Piwiński
41Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 33) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
42Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Zuzanna Duma
43Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 24) Zbo/0 30 mgr Zuzanna Duma
44Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 49) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
45Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 55) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
46Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 63) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
47Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 4) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
48Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 17) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
49Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 47) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
50Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Piotr Olejarnik
51Wychowanie fizyczne - siłownia kobiet (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
52Wychowanie fizyczne - siłownia kobiet (ćwiczenia - Grupa: 10) Zbo/0 30 mgr Katarzyna Dziechcierewicz
53Wychowanie fizyczne - siłownia kobiet (ćwiczenia - Grupa: 16) Zbo/0 30 mgr Katarzyna Dziechcierewicz
54Wychowanie fizyczne - siłownia kobiet (ćwiczenia - Grupa: 27) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
55Wychowanie fizyczne - siłownia kobiet (ćwiczenia - Grupa: 43) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
56Wychowanie fizyczne - siłownia mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 21) Zbo/0 30 mgr Katarzyna Dziechcierewicz
57Wychowanie fizyczne - siłownia mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 38) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
58Wychowanie fizyczne - siłownia mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 53) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
59Wychowanie fizyczne - siłownia mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 68) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
60Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 30) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
61Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 31) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
62Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 34) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
63Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 39) Zbo/0 30 mgr Katarzyna Dziechcierewicz
64Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 51) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
65Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 57) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
66Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 61) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
67Wychowanie fizyczne - tenis stołowy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 dr Joanna Kubińska
68Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 11) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
69Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 22) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
70Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 28) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
71Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 44) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
72Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 60) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
73Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 71) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
74Wychowanie fizyczne - tenis ziemny kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Jarosław Dobosz
75Wychowanie fizyczne - trójbój siłowy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Katarzyna Dziechcierewicz
76Wychowanie fizyczne - wspinaczka sportowa (ćwiczenia - Grupa: 6) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
77Wychowanie fizyczne - wspinaczka sportowa (ćwiczenia - Grupa: 15) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
78Wychowanie fizyczne - wspinaczka sportowa (ćwiczenia - Grupa: 67) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
79Wychowanie fizyczne - z elementami samoobrony (ćwiczenia - Grupa: 42) Zbo/0 30 mgr Marcin Frelich
80Wychowanie fizyczne - z elementami samoobrony (ćwiczenia - Grupa: 59) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
81Wychowanie fizyczne- piłka siatkowa kobiet (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Zuzanna Duma
Szkolenia
1Szkolenie w zakresie praw i obowiązków studenta (szkolenie)Zbo/0 2 dr hab. Hanna Witczak, prof. KUL
2Szkolenie biblioteczne (szkolenie)Zbo/0 4 Brak obsady

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze