Wydział Nauk Humanistycznych
Sinologia (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 1   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Historia Chin (wykład)Zbo/2 30 dr Joanna Afek
2Logika (wykład)E/1 15 Ks. dr hab. Robert Kublikowski
Ćwiczenia obowiązkowe
1Praktyczna nauka języka chińskiego - fonetyka (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Jianhua Yang
2Praktyczna nauka języka chińskiego - fonetyka (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Jianhua Yang
3Praktyczna nauka języka chińskiego - fonetyka (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 mgr Jianhua Yang
4Praktyczna nauka języka chińskiego - kurs podstawowy (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/10 90 mgr Nastazja Stoch
5Praktyczna nauka języka chińskiego - kurs podstawowy (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/10 90 mgr Beata Kołodziej
6Praktyczna nauka języka chińskiego - kurs podstawowy (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/10 90 mgr Nastazja Stoch
7Praktyczna nauka języka chińskiego - pismo chińskie (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/4 30 mgr Jianhua Yang
8Praktyczna nauka języka chińskiego - pismo chińskie (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/4 30 mgr Jianhua Yang
9Praktyczna nauka języka chińskiego - pismo chińskie (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/4 30 mgr Jianhua Yang
10Logika (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 15 dr hab. Monika Walczak, prof. KUL
11Logika (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 15 dr hab. Monika Walczak, prof. KUL
12Logika (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/1 15 dr hab. Monika Walczak, prof. KUL
Warsztaty obowiązkowe
1Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Włodzimierz Osadczy, prof. KUL
2Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Włodzimierz Osadczy, prof. KUL
3Przedsiębiorczość (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 dr hab. Włodzimierz Osadczy, prof. KUL
Konwersatoria obowiązkowe
1Wstęp do badań literackich (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Barbara Niebelska-Rajca
2Wstęp do badań literackich (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Barbara Niebelska-Rajca
3Wstęp do sinologii (konwersatorium - Grupa: 1) Z/1 30 mgr Nastazja Stoch
4Wstęp do sinologii (konwersatorium - Grupa: 2) Z/1 30 mgr Beata Kołodziej
Wykłady do wyboru
1Kultura języka polskiego w pracy neofilologa (wykład)E/2 30 dr hab. Jolanta Klimek-Grądzka, prof. KUL
2Wstęp do wiedzy o kulturach orientalnych (wykład)Z/1 30 dr hab. Robert Ptaszek
3Wstęp do językoznawstwa (wykład)E/2 30 dr hab. Henryk Duda, prof. KUL
4Antropologia kulturowa (wykład)Z/1 30 dr hab. Robert Ptaszek
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 80) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
2Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 81) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
3Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 82) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
Lektoraty
1Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 153) Z/2 30 mgr Agata Woźniak
2Język angielski - CEF C1 (lektorat - Grupa: 152) Z/2 30 mgr Jacek Kowalik
3Język francuski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 101) Z/2 30 mgr Maria Piwińska
4Język francuski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 103) Z/2 30 mgr Maria Piwińska
5Język hiszpański - CEF A2 (lektorat - Grupa: 106) Z/2 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
6Język niemiecki - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 103) Z/2 30 mgr Iwona Fijołek
7Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa: 104) Z/2 30 mgr Iwona Fijołek
8Język rosyjski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 102) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
9Język włoski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 103) Z/2 30 mgr Agnieszka Białowolska
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 52) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
2Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 64) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
Szkolenia
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 4) Zbo/0 3 mgr Piotr Kucewicz

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze