Wydział Nauk Humanistycznych
Sinologia (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 1   2022/2023


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Historia Chin (wykład)Zbo/2 30 dr Joanna Afek
2Logika (wykład)E/1 10 Ks. dr hab. Robert Kublikowski
Ćwiczenia obowiązkowe
1Praktyczna nauka języka chińskiego - fonetyka (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Jianhua Yang
2Praktyczna nauka języka chińskiego - fonetyka (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Jianhua Yang
3Praktyczna nauka języka chińskiego - fonetyka (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 mgr Jianhua Yang
4Praktyczna nauka języka chińskiego - kurs podstawowy (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/10 90 mgr Tadeusz Głuchowski
5Praktyczna nauka języka chińskiego - kurs podstawowy (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/10 90 mgr Bartosz Turski
6Praktyczna nauka języka chińskiego - kurs podstawowy (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/10 90 mgr Bartosz Turski
7Praktyczna nauka języka chińskiego - pismo chińskie (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/4 30 mgr Jianhua Yang
8Praktyczna nauka języka chińskiego - pismo chińskie (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/4 30 mgr Jianhua Yang
9Praktyczna nauka języka chińskiego - pismo chińskie (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/4 30 mgr Jianhua Yang
10Logika (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 15 dr hab. Monika Walczak, prof. KUL
11Logika (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 15 dr hab. Monika Walczak, prof. KUL
12Logika (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/1 15 dr hab. Monika Walczak, prof. KUL
Warsztaty obowiązkowe
1Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 1) Z/1 15 dr Agnieszka Strycharczuk
2Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 2) Z/1 15 dr Agnieszka Strycharczuk
3Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 3) Z/1 15 dr Agnieszka Strycharczuk
4Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 4) Z/1 15 dr Agnieszka Strycharczuk
5Tutoring (warsztaty - Grupa: 1) Z/1 15 dr hab. Viktoriia Durkalevych
6Tutoring (warsztaty - Grupa: 2) Z/1 15 dr hab. Viktoriia Durkalevych
7Tutoring (warsztaty - Grupa: 3) Z/1 15 dr hab. Małgorzata Król, prof. KUL
8Tutoring (warsztaty - Grupa: 4) Z/1 15 dr hab. Małgorzata Król, prof. KUL
Konwersatoria obowiązkowe
1Wstęp do sinologii (konwersatorium - Grupa: 1) Z/1 30 mgr Tadeusz Głuchowski
2Wstęp do sinologii (konwersatorium - Grupa: 2) Z/1 30 mgr Tadeusz Głuchowski
3Wstęp do sinologii (konwersatorium - Grupa: 3) Z/1 30 mgr Tadeusz Głuchowski
4Wstęp do badań literackich (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Joanna Michalczuk
5Wstęp do badań literackich (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Joanna Michalczuk
6Wstęp do badań literackich (konwersatorium - Grupa: 3) Z/2 30 dr hab. Joanna Michalczuk
Wykłady do wyboru
1Antropologia kulturowa (wykład)Z/1 30 prof. dr hab. Robert Ptaszek
2Wstęp do wiedzy o kulturach orientalnych (wykład)Z/1 30 prof. dr hab. Robert Ptaszek
3Kultura języka polskiego w pracy neofilologa (wykład)E/2 30 dr hab. Jolanta Klimek-Grądzka, prof. KUL
4Wstęp do językoznawstwa (wykład)E/2 30 dr hab. Henryk Duda, prof. KUL
Lektoraty
1Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 350) Z/2 30 mgr Marta Cechowicz
2Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 351) Z/2 30 mgr Krzysztof Urbański
3Język angielski - CEF C1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 260) Z/2 30 mgr Magdalena Matys
4Język angielski (120 godz.) - Kurs zaliczony na podstawie certyfikatu CAE (CEF C1) (lektorat)Z/2 0 Brak obsady
5Język francuski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 303) Z/2 30 mgr Jakub Duralak
6Język hiszpański - CEF A2 (lektorat - Grupa: 306) Z/2 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
7Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa: 308) Z/2 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
8Język niemiecki - CEF A2 (lektorat - Grupa: 303) Z/2 30 mgr Magdalena Szulga
9Język rosyjski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 301) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
10Język rosyjski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 303) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
11Język włoski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 303) Z/2 30 mgr Agnieszka Białowolska
12Język włoski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 304) Z/2 30 mgr Agnieszka Białowolska
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 62) Zbo/0 30 mgr Zuzanna Duma
2Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 12) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
3Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 25) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
4Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 29) Zbo/0 30 mgr Zuzanna Duma
5Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 32) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
6Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 40) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
7Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 48) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
8Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 66) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
9Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 72) Zbo/0 30 mgr Katarzyna Dziechcierewicz
10Wychowanie fizyczne - ergometr wioślarski kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Adam Piwiński
11Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
12Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 13) Zbo/0 30 mgr Zuzanna Duma
13Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 26) Zbo/0 30 mgr Katarzyna Dziechcierewicz
14Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 41) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
15Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 70) Zbo/0 30 mgr Katarzyna Dziechcierewicz
16Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 73) Zbo/0 30 mgr Zuzanna Duma
17Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 77) Zbo/0 30 mgr Zuzanna Duma
18Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 9) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
19Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 23) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
20Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 46) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
21Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 69) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
22Wychowanie fizyczne - piłka nożna kobiet (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Adam Piwiński
23Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 33) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
24Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 24) Zbo/0 30 mgr Zuzanna Duma
25Wychowanie fizyczne - siłownia kobiet (ćwiczenia - Grupa: 10) Zbo/0 30 mgr Katarzyna Dziechcierewicz
26Wychowanie fizyczne - siłownia kobiet (ćwiczenia - Grupa: 27) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
27Wychowanie fizyczne - siłownia kobiet (ćwiczenia - Grupa: 43) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
28Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 30) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
29Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 31) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
30Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 39) Zbo/0 30 mgr Katarzyna Dziechcierewicz
31Wychowanie fizyczne - tenis stołowy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 dr Joanna Kubińska
32Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 22) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
33Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 28) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
34Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 71) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
Szkolenia
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 4) Zbo/0 3 mgr Anna Daszczuk

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze