Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu
Matematyka (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 1   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Wstęp do matematyki (wykład)E/10 60 Zawieszone
2Wstęp do matematyki (ćwiczenia)Z/0 60 Zawieszone
3Algebra liniowa z geometrią I (ćwiczenia)Z/0 60 Zawieszone
4Algebra liniowa z geometrią I (wykład)E/11 60 Zawieszone
5Logika (ćwiczenia)Z/0 15 Zawieszone
6Wstęp do informatyki (laboratorium)Z/0 30 Zawieszone

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze