Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu
Informatyka (stacjonarne II stopnia)
Rok I - Semestr 1   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Aplikacje w środowisku Java (laboratorium - Grupa: 1) Z/0 30 mgr Krzysztof Buszowski
2Aplikacje w środowisku Java (laboratorium - Grupa: 2) Z/0 30 mgr Krzysztof Buszowski
3Aplikacje w środowisku Java (laboratorium - Grupa: 3) Z/0 30 mgr Krzysztof Buszowski
4Aplikacje w środowisku Java (laboratorium - Grupa: 4) Z/0 30 mgr Krzysztof Buszowski
5Aplikacje w środowisku Java (laboratorium - Grupa: 5) Z/0 30 Zawieszone
6Modelowanie i analiza systemów informatycznych (laboratorium - Grupa: 1) Z/0 30 dr inż. Rafał Lizut
7Modelowanie i analiza systemów informatycznych (laboratorium - Grupa: 2) Z/0 30 dr inż. Rafał Lizut
8Modelowanie i analiza systemów informatycznych (laboratorium - Grupa: 3) Z/0 30 dr inż. Rafał Lizut
9Modelowanie i analiza systemów informatycznych (laboratorium - Grupa: 4) Z/0 30 dr inż. Rafał Lizut
10Modelowanie i analiza systemów informatycznych (laboratorium - Grupa: 5) Z/0 30 Zawieszone
11Programowanie aplikacji mobilnych (laboratorium - Grupa: 1) Z/0 30 mgr inż. Kamil Zieliński
12Programowanie aplikacji mobilnych (laboratorium - Grupa: 2) Z/0 30 mgr inż. Kamil Zieliński
13Programowanie aplikacji mobilnych (laboratorium - Grupa: 3) Z/0 30 mgr inż. Kamil Zieliński
14Programowanie aplikacji mobilnych (laboratorium - Grupa: 4) Z/0 30 mgr inż. Kamil Zieliński
15Programowanie aplikacji mobilnych (laboratorium - Grupa: 5) Z/0 30 Zawieszone
16Aplikacje w środowisku Java (wykład)E/6 30 dr Dorota Pylak
17Biblia - istota i rola w kulturze (wykład)E/2 30 Ks. dr Marcin Zieliński
18Modelowanie i analiza systemów informatycznych (wykład)E/6 30 dr Viktor Melnyk, prof. KUL
19Programowanie aplikacji mobilnych (konwersatorium)E/6 30 mgr inż. Kamil Zieliński
Przedmioty do wyboru
Zajęcia seminaryjne
(student wybiera 1 seminarium wraz z pracownią dyplomową)
1Algorytmizacja i modelowanie (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Piotr Matus
2Algorytmizacja i złożoność obliczeniowa (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Ihor Korol, prof. KUL
3Aplikacje internetowe (seminarium)Zbo/2 30 dr Marcin Płonkowski
4Architektura komputerów (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Anatoliy Melnyk
5Bazy danych (seminarium)Zbo/2 30 dr Andrzej Michalski
6Bezpieczeństwo danych (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Pavel Urbanovich
7Frameworki aplikacji internetowych (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
8Inżynieria oprogramowania (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
9Metody statystyczne w informatyce (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Zbigniew Pasternak-Winiarski, prof. KUL
10Modelowanie i symulacje komputerowe (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Aliaksandr Chychuryn, prof. KUL
11Rozpoznawanie obrazów (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
12Systemy multimedialne (seminarium)Zbo/2 30 dr Viktor Melnyk, prof. KUL
13Sztuczna inteligencja (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Ryszard Kozera
14Teoria gier (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Victor Bakhtin, prof. KUL
15Algorytmizacja i modelowanie (pracownia dyplomowa)Zbo/2 30 prof. dr hab. Piotr Matus
16Algorytmizacja i złożoność obliczeniowa (pracownia dyplomowa)Zbo/2 30 dr hab. Ihor Korol, prof. KUL
17Aplikacje internetowe (pracownia dyplomowa)Zbo/2 30 dr Marcin Płonkowski
18Architektura komputerów (pracownia dyplomowa)Zbo/2 30 prof. dr hab. Anatoliy Melnyk
19Bazy danych (pracownia dyplomowa)Zbo/2 30 dr Andrzej Michalski
20Bezpieczeństwo danych (pracownia dyplomowa)Zbo/2 30 prof. dr hab. Pavel Urbanovich
21Frameworki aplikacji internetowych (pracownia dyplomowa)Zbo/2 30 Zawieszone
22Inżynieria oprogramowania (pracownia dyplomowa)Zbo/2 30 Zawieszone
23Metody statystyczne w informatyce (pracownia dyplomowa)Zbo/2 30 dr hab. Zbigniew Pasternak-Winiarski, prof. KUL
24Modelowanie i symulacje komputerowe (pracownia dyplomowa)Zbo/2 30 dr hab. Aliaksandr Chychuryn, prof. KUL
25Rozpoznawanie obrazów (pracownia dyplomowa)Zbo/2 30 Zawieszone
26Systemy multimedialne (pracownia dyplomowa)Zbo/2 30 dr Viktor Melnyk, prof. KUL
27Sztuczna inteligencja (pracownia dyplomowa)Zbo/2 30 dr hab. Ryszard Kozera
28Teoria gier (pracownia dyplomowa)Zbo/2 30 dr hab. Victor Bakhtin, prof. KUL
Przedmioty do wyboru
Zajęcia monograficzne
(student wybiera 1 przedmiot)
1Programowanie grafiki komputerowej (laboratorium)Z/0 30 dr Armen Grigoryan
2Programowanie w środowisku .NET (laboratorium - Grupa: 1) Z/0 30 dr Krzysztof Bartyzel
3Programowanie w środowisku .NET (laboratorium - Grupa: 2) Z/0 30 dr Przemysław Rutka
4Sieci komputerowe II (laboratorium - Grupa: 1) Z/0 30 dr Waldemar Suszyński
5Sieci komputerowe II (laboratorium - Grupa: 2) Z/0 30 Zawieszone
6Sieci lokalne (LAN) (laboratorium - Grupa: 1) Z/0 30 dr Waldemar Suszyński
7Sieci lokalne (LAN) (laboratorium - Grupa: 2) Z/0 30 Zawieszone
8Systemy informacji przestrzennej GIS (laboratorium)Z/0 30 mgr Piotr Kociuba
9Zaawansowane aplikacje sieciowe (laboratorium)Z/0 30 dr Rafał Stęgierski
10Zaawansowane aspekty programowania w środowisku .NET (laboratorium)Z/0 30 dr Krzysztof Bartyzel
11Programowanie grafiki komputerowej (wykład)E/6 30 dr Armen Grigoryan
12Programowanie w środowisku .NET (wykład)E/6 30 dr Przemysław Rutka
13Sieci komputerowe II (wykład)E/6 30 dr Waldemar Suszyński
14Sieci lokalne (LAN) (wykład)E/6 30 dr Waldemar Suszyński
15Systemy informacji przestrzennej GIS (konwersatorium)E/6 30 mgr Piotr Kociuba
16Zaawansowane aplikacje sieciowe (wykład)E/6 30 dr Rafał Stęgierski
17Zaawansowane aspekty programowania w środowisku .NET (wykład)E/6 30 dr Krzysztof Bartyzel
Szkolenia
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 4) Zbo/0 3 mgr inż. Iwona Roman

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze