Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu
Informatyka (stacjonarne II stopnia)
Rok I - Semestr 1   2021/2022


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Aplikacje w środowisku Java (wykład)E/5 15 dr Dorota Pylak
2Biblia - istota i rola w kulturze (wykład)E/2 30 Ks. dr Tomasz Bąk
3Modelowanie i analiza systemów informatycznych (wykład)E/6 30 dr Viktor Melnyk, prof. KUL
4Programowanie aplikacji mobilnych (konwersatorium)Z/5 15 mgr inż. Kamil Zieliński
5Aplikacje w środowisku Java (laboratorium - Grupa: 1) Z/0 30 mgr Krzysztof Buszowski
6Aplikacje w środowisku Java (laboratorium - Grupa: 2) Z/0 30 mgr Krzysztof Buszowski
7Aplikacje w środowisku Java (laboratorium - Grupa: 3) Z/0 30 mgr Krzysztof Buszowski
8Aplikacje w środowisku Java (laboratorium - Grupa: 4) Z/0 30 mgr Krzysztof Buszowski
9Modelowanie i analiza systemów informatycznych (laboratorium - Grupa: 1) Z/0 30 mgr inż. Kamil Zieliński
10Modelowanie i analiza systemów informatycznych (laboratorium - Grupa: 2) Z/0 30 mgr inż. Kamil Zieliński
11Modelowanie i analiza systemów informatycznych (laboratorium - Grupa: 3) Z/0 30 dr Michał Horodelski
12Modelowanie i analiza systemów informatycznych (laboratorium - Grupa: 4) Z/0 30 dr Michał Horodelski
13Programowanie aplikacji mobilnych (laboratorium - Grupa: 1) Z/0 30 mgr inż. Kamil Zieliński
14Programowanie aplikacji mobilnych (laboratorium - Grupa: 2) Z/0 30 mgr inż. Kamil Zieliński
15Programowanie aplikacji mobilnych (laboratorium - Grupa: 3) Z/0 30 mgr inż. Kamil Zieliński
16Programowanie aplikacji mobilnych (laboratorium - Grupa: 4) Z/0 30 mgr inż. Kamil Zieliński
Przedmioty do wyboru
Zajęcia seminaryjne
(student wybiera jedno seminarium wraz z pracownią dyplomową)
1Algorytmizacja i modelowanie (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Piotr Matus
2Algorytmizacja i złożoność obliczeniowa (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Ihor Korol
3Aplikacje internetowe (seminarium)Zbo/2 30 dr Marcin Płonkowski
4Architektura komputerów (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Anatoliy Melnyk
5Bazy danych (seminarium)Zbo/2 30 dr Andrzej Michalski
6Bezpieczeństwo danych (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Pavel Urbanovich
7Inżynieria oprogramowania (seminarium)Zbo/2 30 dr Joanna Kapusta
8Metody statystyczne w informatyce (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Zbigniew Pasternak-Winiarski, prof. KUL
9Modelowanie i symulacje komputerowe (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Aliaksandr Chychuryn
10Systemy multimedialne (seminarium)Zbo/2 30 dr Viktor Melnyk, prof. KUL
11Sztuczna inteligencja (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Ryszard Kozera
12Algorytmizacja i modelowanie (pracownia dyplomowa)Zbo/2 30 prof. dr hab. Piotr Matus
13Algorytmizacja i złożoność obliczeniowa (pracownia dyplomowa)Zbo/2 30 dr hab. Ihor Korol
14Aplikacje internetowe (pracownia dyplomowa)Zbo/2 30 dr Marcin Płonkowski
15Architektura komputerów (pracownia dyplomowa)Zbo/2 30 prof. dr hab. Anatoliy Melnyk
16Bazy danych (pracownia dyplomowa)Zbo/2 30 dr Andrzej Michalski
17Bezpieczeństwo danych (pracownia dyplomowa)Zbo/2 30 prof. dr hab. Pavel Urbanovich
18Inżynieria oprogramowania (pracownia dyplomowa)Zbo/2 30 dr Joanna Kapusta
19Metody statystyczne w informatyce (pracownia dyplomowa)Zbo/2 30 dr hab. Zbigniew Pasternak-Winiarski, prof. KUL
20Modelowanie i symulacje komputerowe (pracownia dyplomowa)Zbo/2 30 dr hab. Aliaksandr Chychuryn
21Systemy multimedialne (pracownia dyplomowa)Zbo/2 30 dr Viktor Melnyk, prof. KUL
22Sztuczna inteligencja (pracownia dyplomowa)Zbo/2 30 dr hab. Ryszard Kozera
Przedmioty do wyboru
Zajęcia monograficzne
(student wybiera jeden przedmiot)
1Programowanie grafiki komputerowej (laboratorium)Z/0 30 dr Armen Grigoryan
2Programowanie w środowisku .NET (laboratorium - Grupa: 1) Z/0 30 dr Krzysztof Bartyzel
3Programowanie w środowisku .NET (laboratorium - Grupa: 2) Z/0 30 dr Michał Horodelski
4Sieci lokalne (LAN) (laboratorium)Z/0 30 dr Marcin Płonkowski
5Systemy informacji przestrzennej GIS (laboratorium)Z/0 30 mgr Piotr Kociuba
6Zaawansowane aplikacje sieciowe (laboratorium - Grupa: 1) Z/0 30 mgr Piotr Kociuba
7Zaawansowane aplikacje sieciowe (laboratorium - Grupa: 2) Z/0 30 mgr Piotr Kociuba
8Zaawansowane aplikacje sieciowe (laboratorium - Grupa: 3) Z/0 30 mgr Piotr Kociuba
9Zaawansowane aspekty programowania w środowisku .NET (laboratorium)Z/0 30 dr Krzysztof Bartyzel
10Programowanie grafiki komputerowej (wykład)E/6 30 dr Armen Grigoryan
11Programowanie w środowisku .NET (wykład)E/6 30 dr Michał Horodelski
12Sieci lokalne (LAN) (wykład)E/6 30 dr Marcin Płonkowski
13Zaawansowane aspekty programowania w środowisku .NET (wykład)E/6 30 dr Krzysztof Bartyzel
14Systemy informacji przestrzennej GIS (konwersatorium)Z/6 30 mgr Piotr Kociuba
15Zaawansowane aplikacje sieciowe (konwersatorium)Z/6 30 mgr Piotr Kociuba
Szkolenia
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 6) Zbo/0 3 mgr Sylwia Fedorowicz-Lisowska

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze