Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu
Informatyka (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 1   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Algebra liniowa (wykład)E/5 15 dr Grzegorz Dymek
2Algebra liniowa (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 mgr Bruno Sadok
3Algebra liniowa (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 mgr Bruno Sadok
4Algebra liniowa (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 mgr Bruno Sadok
5Algebra liniowa (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 mgr Bruno Sadok
6Architektura komputerów (wykład)E/3 15 prof. dr hab. Anatoliy Melnyk
7Architektura komputerów (laboratorium - Grupa: 1) Z/0 15 mgr Dorota Pukacz
8Architektura komputerów (laboratorium - Grupa: 2) Z/0 15 mgr Dorota Pukacz
9Architektura komputerów (laboratorium - Grupa: 3) Z/0 15 mgr Dorota Pukacz
10Architektura komputerów (laboratorium - Grupa: 4) Z/0 15 mgr Dorota Pukacz
11Architektura komputerów (laboratorium - Grupa: 5) Z/0 15 dr Michał Horodelski
12Architektura komputerów (laboratorium - Grupa: 6) Z/0 15 dr Michał Horodelski
13Architektura komputerów (laboratorium - Grupa: 7) Z/0 15 dr Michał Horodelski
14Architektura komputerów (laboratorium - Grupa: 8) Z/0 15 dr Michał Horodelski
15Aplikacje użytkowe (laboratorium - Grupa: 1) Z/1 15 mgr Bruno Sadok
16Aplikacje użytkowe (laboratorium - Grupa: 2) Z/1 15 mgr Bruno Sadok
17Aplikacje użytkowe (laboratorium - Grupa: 3) Z/1 15 mgr Bruno Sadok
18Aplikacje użytkowe (laboratorium - Grupa: 4) Z/1 15 mgr Bruno Sadok
19Aplikacje użytkowe (laboratorium - Grupa: 5) Z/1 15 mgr Bruno Sadok
20Aplikacje użytkowe (laboratorium - Grupa: 6) Z/1 15 mgr Bruno Sadok
21Aplikacje użytkowe (laboratorium - Grupa: 7) Z/1 15 mgr Bruno Sadok
22Aplikacje użytkowe (laboratorium - Grupa: 8) Z/1 15 mgr Bruno Sadok
23Logika (wykład)E/2 15 dr hab. Bożena Czernecka-Rej, prof. KUL
24Logika (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr hab. Bożena Czernecka-Rej, prof. KUL
25Logika (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr hab. Bożena Czernecka-Rej, prof. KUL
26Logika (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 dr hab. Bożena Czernecka-Rej, prof. KUL
27Logika (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 15 dr hab. Bożena Czernecka-Rej, prof. KUL
28Ochrona własności intelektualnej (wykład)Z/1 15 Ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz
29Sieci komputerowe i Internet (wykład)E/5 15 prof. dr hab. Anatoliy Melnyk
30Sieci komputerowe i Internet (laboratorium - Grupa: 1) Z/0 30 mgr inż. Krzysztof Król
31Sieci komputerowe i Internet (laboratorium - Grupa: 2) Z/0 30 mgr inż. Krzysztof Król
32Sieci komputerowe i Internet (laboratorium - Grupa: 3) Z/0 30 dr Marcin Płonkowski
33Sieci komputerowe i Internet (laboratorium - Grupa: 4) Z/0 30 dr Marcin Płonkowski
34Sieci komputerowe i Internet (laboratorium - Grupa: 5) Z/0 30 dr Marcin Płonkowski
35Sieci komputerowe i Internet (laboratorium - Grupa: 6) Z/0 30 dr Paweł Wójcik
36Sieci komputerowe i Internet (laboratorium - Grupa: 7) Z/0 30 dr Paweł Wójcik
37Sieci komputerowe i Internet (laboratorium - Grupa: 8) Z/0 30 dr Paweł Wójcik
38Wstęp do informatyki (laboratorium - Grupa: 1) Z/0 30 mgr Sara Jurczyk
39Wstęp do informatyki (laboratorium - Grupa: 2) Z/0 30 mgr Zofia Marek
40Wstęp do informatyki (laboratorium - Grupa: 3) Z/0 30 mgr Sara Jurczyk
41Wstęp do informatyki (laboratorium - Grupa: 4) Z/0 30 mgr Sara Jurczyk
42Wstęp do informatyki (laboratorium - Grupa: 5) Z/0 30 dr Dorota Pylak
43Wstęp do informatyki (laboratorium - Grupa: 6) Z/0 30 dr Dorota Pylak
44Wstęp do informatyki (laboratorium - Grupa: 7) Z/0 30 dr Dorota Pylak
45Wstęp do informatyki (laboratorium - Grupa: 8) Z/0 30 mgr Zofia Marek
46Wstęp do informatyki (wykład)E/6 30 dr Dorota Pylak
47Wstęp do rachunku różniczkowego i całkowego (wykład)E/5 30 dr Andrzej Michalski
48Wstęp do rachunku różniczkowego i całkowego (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 mgr Patrycja Jędrzejewska-Rzezak
49Wstęp do rachunku różniczkowego i całkowego (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 mgr Maciej Parol
50Wstęp do rachunku różniczkowego i całkowego (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 mgr Patrycja Jędrzejewska-Rzezak
51Wstęp do rachunku różniczkowego i całkowego (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 mgr Patrycja Jędrzejewska-Rzezak
Przedmioty do wyboru
Lektoraty
(student wybiera język obcy nowożytny)
1Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym z elementami IT (lektorat - Grupa: 103) Z/2 30 mgr Agnieszka Turska
2Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym z elementami IT (lektorat - Grupa: 104) Z/2 30 mgr Agnieszka Turska
3Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym z elementami IT (lektorat - Grupa: 105) Z/2 30 mgr Maria Szeleźniak-Waszczuk
4Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym z elementami IT (lektorat - Grupa: 106) Z/2 30 mgr Maria Szeleźniak-Waszczuk
5Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym z elementami IT (lektorat - Grupa: 107) Z/2 30 mgr Michał Narecki
6Język hiszpański - CEF A2 (lektorat - Grupa: 105) Z/2 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
7Język hiszpański - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 107) Z/2 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
8Język niemiecki - CEF A2 (lektorat - Grupa: 102) Z/2 30 dr Katarzyna Jakubów
9Język niemiecki - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 103) Z/2 30 mgr Iwona Fijołek
10Język rosyjski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 104) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
Przedmioty do wyboru
Wychowanie fizyczne
(student wybiera zajęcia z wychowania fizycznego)
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 61) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
2Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 62) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
3Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 65) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
4Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 67) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
5Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 68) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
6Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 73) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
7Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Łukasz Harbuz
8Wychowanie fizyczne - szachy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Konrad Szczygieł
9Wychowanie fizyczne - trójbój siłowy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Witalij Smygur
Szkolenia
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 6) Zbo/0 3 mgr Piotr Kucewicz

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze