Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu
Architektura Krajobrazu (stacjonarne I stopnia) 7
Rok I - Semestr 1   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Historia sztuki (wykład)E/4 30 dr inż. Piotr Kulesza
2Logika (wykład)E/2 15 dr hab. Bożena Czernecka-Rej, prof. KUL
3Matematyka z elementami statystyki (wykład)E/2 30 dr Andrzej Michalski
4Zasady projektowania krajobrazu (wykład)E/6 30 dr inż. Jan Kamiński
5Zwierzęta w ogrodzie i krajobrazie (wykład)E/5 30 dr hab. Magdalena Lubiarz, prof. KUL
6Logika (ćwiczenia)Z/0 15 dr hab. Bożena Czernecka-Rej, prof. KUL
7Matematyka z elementami statystyki (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 mgr Maciej Parol
8Rysunek odręczny (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 dr inż. Agnieszka Kułak
9Rysunek odręczny (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 dr inż. Agnieszka Kułak
10Rysunek odręczny (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/3 30 dr inż. Agnieszka Kułak
11Rysunek techniczny (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 S. dr inż. arch. Anna Tejszerska
12Rysunek techniczny (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 S. dr inż. arch. Anna Tejszerska
13Technologie informacyjne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 15 dr hab. Ihor Kozak, prof. KUL
14Technologie informacyjne (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 15 dr hab. Ihor Kozak, prof. KUL
15Technologie informacyjne (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/1 15 dr hab. Ihor Kozak, prof. KUL
16Zasady projektowania krajobrazu (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 mgr inż. Paweł Adamiec
17Zasady projektowania krajobrazu (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 mgr inż. Paweł Adamiec
18Zwierzęta w ogrodzie i krajobrazie (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr hab. Magdalena Lubiarz, prof. KUL
19Zwierzęta w ogrodzie i krajobrazie (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr hab. Magdalena Lubiarz, prof. KUL
20Zwierzęta w ogrodzie i krajobrazie (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr hab. Magdalena Lubiarz, prof. KUL
21Historia sztuki (ćwiczenia)Z/0 30 dr inż. Piotr Kulesza
22Grafika inżynierska - CAD 2D (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 mgr inż. Adam Stępień
23Grafika inżynierska - CAD 2D (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 mgr inż. Adam Stępień
24Grafika inżynierska - CAD 2D (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 mgr inż. Adam Stępień
Przedmioty do wyboru
Lektoraty
(student wybiera język nowożytny)
1Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu przyrodniczo-gospodarczym (lektorat - Grupa: 108) Z/2 30 dr Agnieszka Kłos-Dacka
2Język francuski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 102) Z/2 30 mgr Maria Piwińska
3Język hiszpański - CEF A2 (lektorat - Grupa: 104) Z/2 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
4Język rosyjski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 101) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
5Język rosyjski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 104) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
6Język włoski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 104) Z/2 30 mgr Agnieszka Białowolska
Przedmioty do wyboru
Wychowanie fizyczne
(student wybiera zajęcia z wychowania fizycznego)
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 52) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
2Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 63) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
3Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 85) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
4Wychowanie fizyczne - tenis stołowy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
Szkolenia
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 6) Zbo/0 3 mgr Piotr Kucewicz

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze