Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu
Biotechnologia (stacjonarne II stopnia)
Rok I - Semestr 1   2021/2022


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Bioinformatyka (wykład)E/3 15 dr hab. Maciej Masłyk, prof. KUL
2Bioinformatyka (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr hab. Maciej Masłyk, prof. KUL
3Bioinformatyka (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr hab. Maciej Masłyk, prof. KUL
4Biotechnologia roślin (wykład)E/5 15 dr inż. Ewa Dziadczyk
5Biotechnologia roślin (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 26 dr Małgorzata Poniewozik
6Biotechnologia roślin (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 26 dr Małgorzata Poniewozik
7Biotechnologia roślin (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 26 Zawieszone
8Biotechnologia roślin (wizyta studyjna - Grupa: 1) Zbo/0 4 dr Małgorzata Poniewozik
9Biotechnologia roślin (wizyta studyjna - Grupa: 2) Zbo/0 4 dr Małgorzata Poniewozik
10Biotechnologia roślin (wizyta studyjna - Grupa: 3) Zbo/0 4 Zawieszone
11GMO – zyski i zagrożenia (wykład)E/4 15 dr Agnieszka Kuźniar
12GMO – zyski i zagrożenia (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 mgr Kinga Włodarczyk
13GMO – zyski i zagrożenia (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 Brak obsady
14GMO – zyski i zagrożenia (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 Zawieszone
15Metodologia pracy doświadczalnej (wykład)Z/2 10 dr hab. Agnieszka Wolińska, prof. KUL
16Systemy zarządzania jakością i procedury ochrony własności intelektualnej (wykład)E/5 30 dr Monika Jach
17Technologie bioenergetyczne (wykład)E/5 15 dr hab. Anna Szafranek-Nakonieczna, prof. KUL
18Technologie bioenergetyczne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 26 mgr Kinga Włodarczyk
19Technologie bioenergetyczne (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 26 mgr Kinga Włodarczyk
20Technologie bioenergetyczne (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 26 Zawieszone
21Technologie bioenergetyczne (wizyta studyjna - Grupa: 1) Zbo/0 4 mgr Kinga Włodarczyk
22Technologie bioenergetyczne (wizyta studyjna - Grupa: 2) Zbo/0 4 mgr Kinga Włodarczyk
23Technologie bioenergetyczne (wizyta studyjna - Grupa: 3) Zbo/0 4 Zawieszone
24Biblia - istota i rola w kulturze (wykład)E/2 30 Ks. dr Tomasz Bąk
25Systemy zarządzania jakością i procedury ochrony własności intelektualnej (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Monika Jach
26Metodologia pracy doświadczalnej (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Weronika Goraj
Przedmioty do wyboru
Zajęcia seminaryjne
1Analiza cytotoksyczności ksenobiotyków (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Anna Sierosławska, prof. KUL
2Biotechnologia mikroorganizmów (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Agnieszka Wolińska, prof. KUL
3Molekularne podstawy regulacji aktywności enzymatycznej (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Konrad Kubiński, prof. KUL
4Roślinne substancje bioaktywne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Ewa Skórzyńska-Polit
5Analiza cytotoksyczności ksenobiotyków (pracownia dyplomowa)Zbo/2 30 Zawieszone
6Biotechnologia mikroorganizmów (pracownia dyplomowa)Zbo/2 30 dr hab. Agnieszka Wolińska, prof. KUL
7Molekularne podstawy regulacji aktywności enzymatycznej (pracownia dyplomowa)Zbo/2 30 dr hab. Konrad Kubiński, prof. KUL
8Roślinne substancje bioaktywne (pracownia dyplomowa)Zbo/2 30 Zawieszone
Szkolenia
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 6) Zbo/0 3 mgr Sylwia Fedorowicz-Lisowska

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze