Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu
Biotechnologia (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 1   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Fizykochemia układów biologicznych (wykład)E/3 15 dr Ludomir Kwietniewski
2Matematyka ze statystyką w biologii (wykład)Zbo/2 15 dr Armen Grigoryan
3Podstawy cytofizjologii i ontogenezy zwierząt (wykład)E/9 30 dr hab. Anna Sierosławska, prof. KUL
4Ochrona własności intelektualnej (wykład)Z/1 10 dr Krzysztof Dobieżyński
5Fizykochemia układów biologicznych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Ludomir Kwietniewski
6Fizykochemia układów biologicznych (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Ludomir Kwietniewski
7Fizykochemia układów biologicznych (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Ludomir Kwietniewski
8Fizykochemia układów biologicznych (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr Ludomir Kwietniewski
9Fizykochemia układów biologicznych (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 dr Ludomir Kwietniewski
10Logika (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Anna Kozanecka-Dymek
11Logika (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 mgr Justyna Kurlak
12Matematyka ze statystyką w biologii (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Armen Grigoryan
13Matematyka ze statystyką w biologii (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Armen Grigoryan
14Podstawy cytofizjologii i ontogenezy zwierząt (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 60 dr hab. Anna Sierosławska, prof. KUL
15Podstawy cytofizjologii i ontogenezy zwierząt (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 60 dr hab. Anna Sierosławska, prof. KUL
16Podstawy cytofizjologii i ontogenezy zwierząt (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 60 dr Tomasz Lenard
17Podstawy cytofizjologii i ontogenezy zwierząt (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 60 dr Tomasz Lenard
18Podstawy cytofizjologii i ontogenezy zwierząt (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 60 dr hab. Anna Sierosławska, prof. KUL
19Podstawy taksonomii (konwersatorium - Grupa: 1) Z/1 30 dr Agnieszka Kuźniar
20Podstawy taksonomii (konwersatorium - Grupa: 2) Z/1 30 dr Agnieszka Kuźniar
21Techniki laboratoryjne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 45 dr hab. Konrad Kubiński, prof. KUL
22Techniki laboratoryjne (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 45 dr hab. Konrad Kubiński, prof. KUL
23Techniki laboratoryjne (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/3 45 dr hab. Konrad Kubiński, prof. KUL
24Techniki laboratoryjne (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/3 45 dr Monika Janeczko
25Techniki laboratoryjne (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/3 45 dr Monika Janeczko
26Logika (wykład)E/2 15 dr hab. Bożena Czernecka-Rej, prof. KUL
Przedmioty do wyboru
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biotechnologicznym (lektorat - Grupa: 102) Z/2 30 dr Agnieszka Kłos-Dacka
2Język hiszpański - CEF A2 (lektorat - Grupa: 105) Z/2 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
3Język niemiecki - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 103) Z/2 30 mgr Iwona Fijołek
4Język rosyjski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 101) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
Przedmioty do wyboru
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 78) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
2Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 79) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
Przedmioty do wyboru - Chemia I
Student wybiera grupę zajęć Chemia I lub Chemia II
1Chemia ogólna z elementami chemii fizycznej (wykład)Z/7 30 dr Ludomir Kwietniewski
2Chemia ogólna z elementami chemii fizycznej (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Anna Borówka
3Chemia ogólna z elementami chemii fizycznej (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Anna Borówka
4Chemia ogólna z elementami chemii fizycznej (konwersatorium - Grupa: 1) Z/0 20 dr Ludomir Kwietniewski
Przedmioty do wyboru - Chemia II
Student wybiera grupę zajęć Chemia II lub Chemia I
1Chemia ogólna i nieorganiczna (wykład)E/7 30 dr Ludomir Kwietniewski
2Chemia ogólna i nieorganiczna (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Anna Borówka
3Chemia ogólna i nieorganiczna (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Anna Borówka
4Chemia ogólna i nieorganiczna (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Anna Borówka
5Chemia ogólna i nieorganiczna (konwersatorium - Grupa: 1) Z/0 20 dr Ludomir Kwietniewski
6Chemia ogólna i nieorganiczna (konwersatorium - Grupa: 2) Z/0 20 dr Ludomir Kwietniewski
Szkolenia
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 6) Zbo/0 3 mgr Piotr Kucewicz

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze