Wydział Nauk Inżynieryjno-Technicznych w Stalowej Woli
Inżynieria środowiska (stacjonarne II stopnia) WNIT L
Rok I - Semestr 1   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Statystyka (wykład)E/2 15 dr Beata Kraska
2Alternatywne źródła energii (wykład)Z/3 15 dr inż. Olena Dan
3Technologie proekologiczne (wykład)Z/3 15 dr hab. inż. Małgorzata Gonera, prof. KUL
4Planowanie przestrzenne (wykład)Z/3 15 dr inż. Olena Dan
5Biblia- istota i rola w kulturze (wykład)E/2 30 Ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz
6Katolicka Nauka Społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II (wykład)E/2 30 Ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz
7Statystyka (warsztaty - Grupa: 1) Z/0 15 dr Beata Kraska
8Statystyka (warsztaty - Grupa: 2) Z/0 15 dr Beata Kraska
9Alternatywne źródła energii (warsztaty - Grupa: 1) Z/0 15 dr inż. Olena Dan
10Alternatywne źródła energii (warsztaty - Grupa: 2) Z/0 15 dr inż. Olena Dan
11Technologie proekologiczne (laboratorium - Grupa: 1) Z/0 15 dr hab. inż. Małgorzata Gonera, prof. KUL
12Technologie proekologiczne (laboratorium - Grupa: 2) Z/0 15 dr hab. inż. Małgorzata Gonera, prof. KUL
13Planowanie przestrzenne (warsztaty - Grupa: 1) Z/0 15 dr inż. Olena Dan
14Planowanie przestrzenne (warsztaty - Grupa: 2) Z/0 15 dr inż. Olena Dan
Przedmioty do wyboru
student wybiera seminarium i jeden spośród dwóch wykładów w j. angielskim
1Seminarium magisterskie (seminarium - Grupa: 1) Zbo/1 30 dr hab. inż. Alicja Księżopolska
2Seminarium magisterskie (seminarium - Grupa: 2) Zbo/1 30 Brak obsady
3Eutrophication and water pollution (wykład)Z/2 30 dr hab. inż. Alicja Księżopolska
4Water tanks (wykład)Z/2 30 dr hab. Volodymyr Cherniuk, prof. KUL
Specjalizacja: Zasoby wodne - ich zanieczyszcenie i uzdatnianie
Przedmioty obowiązkowe
1Podstawy biologiczne w uzdatnianiu wody i oczyszczaniu ścieków (wykład)Z/3 15 dr Katarzyna Czarnek
2Hydraulika stosowana (wykład)E/3 15 dr hab. Volodymyr Cherniuk, prof. KUL
3Monitoring wody (wykład)E/3 15 dr Katarzyna Czarnek
4Projektowanie systemów zaopatrzenia w wodę (wykład)Z/3 15 dr inż. Ewa Hołota
5Podstawy biologiczne w uzdatnianiu wody i oczyszczaniu ścieków (laboratorium - Grupa: 1) Z/0 30 mgr Robert Stachyra
6Podstawy biologiczne w uzdatnianiu wody i oczyszczaniu ścieków (laboratorium - Grupa: 2) Z/0 30 mgr Robert Stachyra
7Hydraulika stosowana (laboratorium - Grupa: 1) Z/0 30 dr hab. Volodymyr Cherniuk, prof. KUL
8Hydraulika stosowana (laboratorium - Grupa: 2) Z/0 30 dr hab. Volodymyr Cherniuk, prof. KUL
9Projektowanie systemów zaopatrzenia w wodę (warsztaty - Grupa: 1) Z/0 30 dr inż. Ewa Hołota
10Projektowanie systemów zaopatrzenia w wodę (warsztaty - Grupa: 2) Z/0 30 dr inż. Ewa Hołota
11Monitoring wody (laboratorium - Grupa: 1) Z/0 30 mgr Robert Stachyra
12Monitoring wody (laboratorium - Grupa: 2) Z/0 30 mgr Robert Stachyra
Specjalizacja: Rekultywacja terenów zdegradowanych
Przedmioty obowiązkowe
1Jakość powietrza (wykład)Z/3 15 dr Katarzyna Czarnek
2Renaturyzacja rzek (wykład)E/3 15 dr hab. Volodymyr Cherniuk, prof. KUL
3Monitoring gleb (wykład)E/3 15 dr Katarzyna Czarnek
4Składowiska odpadów komunalnych (wykład)Z/3 15 dr inż. Ewa Hołota
5Jakość powietrza (laboratorium - Grupa: 1) Z/0 30 dr Katarzyna Czarnek
6Jakość powietrza (laboratorium - Grupa: 2) Z/0 30 dr Katarzyna Czarnek
7Renaturyzacja rzek (warsztaty - Grupa: 1) Z/0 30 dr hab. Volodymyr Cherniuk, prof. KUL
8Renaturyzacja rzek (warsztaty - Grupa: 2) Z/0 30 dr hab. Volodymyr Cherniuk, prof. KUL
9Monitoring gleb (laboratorium - Grupa: 1) Z/0 30 dr Katarzyna Czarnek
10Monitoring gleb (laboratorium - Grupa: 2) Z/0 30 dr Katarzyna Czarnek
11Składowiska odpadów komunalnych (warsztaty - Grupa: 1) Z/0 30 dr inż. Ewa Hołota
12Składowiska odpadów komunalnych (warsztaty - Grupa: 2) Z/0 30 dr inż. Ewa Hołota

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze