Wydział Nauk Inżynieryjno-Technicznych w Stalowej Woli
Inżynieria środowiska (stacjonarne I stopnia) WNIT
Rok I - Semestr 1   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Matematyka (wykład)Zbo/4 30 dr Beata Kraska
2Fizyka (wykład)Zbo/3 15 dr Volodymyr Popovych
3Fizyka (laboratorium - Grupa: 1) Z/0 15 dr Volodymyr Popovych
4Fizyka (laboratorium - Grupa: 2) Z/0 15 dr Volodymyr Popovych
5Chemia (wykład)Zbo/4 15 dr Rafał Kuzioła
6Chemia (laboratorium - Grupa: 1) Z/0 30 mgr Anna Gronba-Chyła
7Chemia (laboratorium - Grupa: 2) Z/0 30 mgr Anna Gronba-Chyła
8Biologia i ekologia (laboratorium - Grupa: 1) Z/0 30 dr Katarzyna Czarnek
9Biologia i ekologia (laboratorium - Grupa: 2) Z/0 30 dr Katarzyna Czarnek
10Gleboznawstwo i rekultywacja (laboratorium - Grupa: 1) Z/0 15 dr hab. inż. Alicja Księżopolska
11Gleboznawstwo i rekultywacja (laboratorium - Grupa: 2) Z/0 15 dr hab. inż. Alicja Księżopolska
12Technologia informacyjna (laboratorium - Grupa: 1) Z/0 15 dr Beata Kraska
13Technologia informacyjna (laboratorium - Grupa: 2) Z/0 15 dr Beata Kraska
14Informatyczne podstawy projektowania (laboratorium - Grupa: 1) Z/0 15 dr inż. Ewa Hołota
15Informatyczne podstawy projektowania (laboratorium - Grupa: 2) Z/0 15 dr inż. Ewa Hołota
16Biologia i ekologia (wykład)E/4 30 dr Katarzyna Czarnek
17Gleboznawstwo i rekultywacja (wykład)Z/3 15 dr hab. inż. Alicja Księżopolska
18Informatyczne podstawy projektowania (wykład)Zbo/3 15 dr inż. Ewa Hołota
19Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Leszek Ćwikła, prof. KUL
20Ochrona własności intelektualnej (konwersatorium)Z/2 15 dr Dariusz Żak
21Technologia informacyjna (wykład)E/3 15 dr Beata Kraska
22Matematyka (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Beata Kraska
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 90) Zbo/0 30 mgr Iwona Ludjan
2Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 91) Zbo/0 30 Zawieszone
Przedmioty do wyboru
Lektoraty
1Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 166) Z/1 30 mgr Marlena Iglik

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze