Wydział Nauk Inżynieryjno-Technicznych w Stalowej Woli
Inżynieria materiałowa (stacjonarne I stopnia) WNIT
Rok I - Semestr 1   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Matematyka (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 Brak obsady
2Fizyka (wykład)Z/3 15 Brak obsady
3Fizyka (laboratorium - Grupa: 1) Z/0 30 Brak obsady
4Chemia ogólna (wykład)E/3 15 Brak obsady
5Chemia ogólna (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 Brak obsady
6Informatyka (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 Brak obsady
7Informatyka (wykład)Z/3 15 Brak obsady
8Grafika inżynierska (wykład)Z/2 15 Brak obsady
9Grafika inżynierska (laboratorium - Grupa: 1) Z/0 15 Brak obsady
10Podstawy Nauki o Materiałach (wykład)Z/4 15 Brak obsady
11Podstawy Nauki o Materiałach (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 Brak obsady
12Obliczenia Inżynierskie (wykład)Z/3 15 Brak obsady
13Obliczenia Inżynierskie (laboratorium - Grupa: 1) Z/0 15 Brak obsady
14Ochrona własności intelektualnej (wykład)Z/2 15 Brak obsady
15Etyka (wykład)E/2 30 Ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz
16Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Leszek Ćwikła, prof. KUL
17Matematyka (wykład)E/5 30 Brak obsady

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze