Wydział Teologii
Nauki o rodzinie (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 1   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Socjologia małżeństwa i rodziny (wykład)E/3 30 Ks. dr hab. Witold Janocha, prof. KUL
2Teologia małżeństwa i rodziny (wykład)E/2 30 Ks. dr hab. Mirosław Brzeziński, prof. KUL
3Psychologia małżeństwa i rodziny (wykład)E/2 30 dr hab. Urszula Dudziak, prof. KUL
4Trening umiejętności społecznych (ćwiczenia)Z/4 30 Ks. dr hab. Jerzy Koperek
5Profilaktyka chorób cywilizacyjnych w wybranych kulturach i religiach (konwersatorium)Z/4 30 dr hab. Urszula Dudziak, prof. KUL
6Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 Ks. dr Andrzej Megger
7Savoir vivre (warsztaty)Z/1 15 Ks. dr Michał Klementowicz
8Religijno-moralne aspekty zarządzania gospodarstwem domowym (wykład)E/3 30 dr hab. Adam Zadroga
9Logika (ćwiczenia)Z/1 15 mgr Wojciech Olszak
10Logika (wykład)E/1 15 Ks. dr hab. Robert Kublikowski
11Etyka (wykład)E/2 30 dr Małgorzata Borkowska-Nowak
12Historia filozofii (wykład)E/3 45 dr hab. Wanda Bajor, prof. KUL
Lektoraty
1Język angielski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 154) Z/2 30 mgr Michał Narecki
2Język rosyjski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 102) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 33) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
2Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 64) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
ZAJĘCIA Z PROGRAMU STUDIÓW
Przedmioty obligatoryjne
1Religijno-moralne aspekty zarządzania gospodarstwem domowym (wykład)E/3 30 dr hab. Adam Zadroga
2Historia filozofii (wykład)E/3 45 dr hab. Wanda Bajor, prof. KUL
3Logika (ćwiczenia)Z/1 15 dr hab. Bożena Czernecka-Rej, prof. KUL
4Logika (wykład)E/1 15 dr hab. Bożena Czernecka-Rej, prof. KUL
5Etyka (wykład)E/2 30 Ks. dr Marcin Ferdynus
6Socjologia małżeństwa i rodziny (wykład)E/3 30 Ks. dr hab. Witold Janocha, prof. KUL
7Teologia małżeństwa i rodziny (wykład)E/2 30 Ks. dr hab. Mirosław Brzeziński, prof. KUL
8Psychologia małżeństwa i rodziny (wykład)E/2 30 dr hab. Urszula Dudziak, prof. KUL
9Trening umiejętności społecznych (ćwiczenia)Z/4 30 Ks. dr hab. Jerzy Koperek
10Profilaktyka chorób cywilizacyjnych w wybranych kulturach i religiach (konwersatorium)Z/4 30 dr hab. Urszula Dudziak, prof. KUL
11Przedsiębiorczość (warsztaty)Z/2 30 dr hab. Adam Zadroga
12Savoir vivre (warsztaty)Z/1 15 Ks. dr Michał Klementowicz
ZAJĘCIA Z PROGRAMU STUDIÓW
Lektoraty
1Język angielski (lektorat)Z/2 30 mgr Michał Narecki
ZAJĘCIA Z PROGRAMU STUDIÓW
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (wychowanie fizyczne)Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze