Wydział Nauk Społecznych
Praca socjalna (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 1   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Logika (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 mgr Wojciech Olszak
2Podstawy socjologii (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 Ks. mgr Marek Pabich
3Podstawy socjologii (wykład)E/6 30 dr Monika Dobrogowska
4Psychologia społeczna (wykład)E/5 30 dr hab. Jacek Śliwak, prof. KUL
5Psychologia społeczna (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 mgr Marek Marzel
6Psychologia rozwojowa (wykład)E/3 30 dr Monika Dacka
7Społeczności lokalne i rozwój lokalny (konwersatorium - Grupa: 1) Z/3 30 dr Katarzyna Lenart-Kłoś
8Socjologia problemów społecznych (konwersatorium - Grupa: 1) Z/3 30 Ks. dr Tomasz Adamczyk
9Metodyka studiowania i pracy naukowej (warsztaty - Grupa: 1) Z/3 15 dr Magdalena Lipnicka
10Logika (wykład)E/2 15 dr Tomasz Łach
11Historia filozofii (wykład)E/3 45 dr hab. Wanda Bajor, prof. KUL
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 43) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
2Wychowanie fizyczne - piłka nożna kobiet (sekcja sportowa)Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
Lektoraty
1Język angielski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 136) Z/2 30 mgr Michał Narecki
2Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 138) Z/2 30 mgr Agnieszka Gryta
3Język francuski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 103) Z/2 30 mgr Maria Piwińska
4Język hiszpański - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 107) Z/2 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
5Język włoski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 105) Z/2 30 mgr Agnieszka Białowolska

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze