Wydział Nauk Humanistycznych
Muzykologia (stacjonarne II stopnia)
Rok I - Semestr 1   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady
1Historia form i gatunków muzycznych (wykład)E/3 30 Ks. dr Dariusz Smolarek
2Dzieje myśli o muzyce z elementami estetyki (wykład)E/3 30 dr Kinga Krzymowska-Szacoń
3Metodologia badań muzykologicznych (wykład)Z/2 30 dr Kinga Krzymowska-Szacoń
4Metodologia badań etnomuzykologicznych (wykład)Z/1 15 dr Kinga Strycharz-Bogacz
Ćwiczenia
1Organy (ćwiczenia)Z/2 15 dr hab. Jadwiga Kowalska
2Organy (ćwiczenia)Z/2 15 dr hab. Elżbieta Charlińska
3Organy (ćwiczenia)Z/2 15 dr hab. Grzegorz Pecka
4Komputerowa edycja partytury muzycznej (ćwiczenia)Z/2 30 dr Mieczysław Śmierciak
Seminaria magisterskie
1Etnomuzykologia i hymnologia (seminarium)Zbo/3 30 dr hab. Tomasz Rokosz
2Instrumentologia (seminarium)Zbo/3 30 dr hab. Maria Szymanowicz, prof. KUL
3Polifonia religijna (seminarium)Zbo/3 30 Ks. dr hab. Piotr Wiśniewski, prof. KUL
Wykłady do wyboru
1Repertuar gregoriański (wykład)Z/2 30 dr hab. Beata Bodzioch
2Źródła monodii liturgicznej (wykład)Z/2 30 dr Mieczysław Śmierciak
3Historia opery i teatru muzycznego (wykład)Z/2 30 dr hab. Iwona Sawulska
4Zagadnienia wykonawcze muzyki wokalno-instrumentalnej (wykład)Z/2 30 dr hab. Grzegorz Pecka
Specjalizacja: Nauczyciel przedmiotów teoretycznych w szkole muzycznej I i II stopnia
1Dydaktyka nauczania przedmiotu "Audycje muzyczne" i "Literatura muzyczna" (konwersatorium)Z/1 30 mgr Małgorzata Rados
2Pedagogika szkolna z elementami prawa oświatowego (wykład)E/2 30 Ks. dr hab. Adam Maj
3Podstawowe pojęcia psychologii (wykład)E/1 15 dr Andrzej Januszewski
4Psychologia rozwoju, wychowania i uczenia się (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Sabina Więsyk
5Wybrane problemy edukacyjne dzieci i młodzieży (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr Katarzyna Braun
6Podstawy dydaktyki (wykład)E/2 30 Zawieszone
7Podstawy dydaktyki (wykład)E/2 30 dr Monika Szabłowska-Zaremba
Specjalizacja: Animacja kultury muzycznej
1Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych (ćwiczenia)Z/3 30 dr hab. Iwona Sawulska
2Muzyka w kulturze i przestrzeni społecznej (wykład)Z/2 15 dr hab. Tomasz Rokosz
3Muzyka w kulturze i przestrzeni społecznej (ćwiczenia)Z/2 15 dr hab. Tomasz Rokosz
4Multimedia a prawa autorskie (ćwiczenia)Z/3 30 dr Mieczysław Śmierciak
Szkolenia
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 4) Zbo/0 3 mgr Piotr Kucewicz

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze