Wydział Nauk Humanistycznych
Muzykologia (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 1   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady
1Historia muzyki - antyki i średniowiecze (wykład)E/3 30 dr hab. Beata Bodzioch
2Propedeutyka muzykologii i badań muzykologicznych (wykład)Z/3 30 dr Kinga Strycharz-Bogacz
3Prawodawstwo muzyki liturgicznej (wykład)Z/3 30 dr hab. Beata Bodzioch
4Historia notacji muzycznej (wykład)E/2 30 dr Andrzej Gładysz
5Akustyka muzyczna (wykład)Z/2 15 dr Mieczysław Śmierciak
6Etyka (wykład)E/2 30 dr Małgorzata Borkowska-Nowak
Ćwiczenia
1Historia muzyki z literaturą muzyczną - antyk i średniowiecze (ćwiczenia)Z/3 15 dr hab. Beata Bodzioch
2Polski folklor muzyczny (ćwiczenia)Z/1 15 dr Kinga Strycharz-Bogacz
3Wprowadzenie do teorii muzyki (ćwiczenia)Z/1 15 dr hab. Iwona Sawulska
4Harmonia (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Miłosz Aleksandrowicz
5Kształcenie słuchu i solfeż (ćwiczenia)Z/1 15 dr hab. Iwona Sawulska
6Chór (ćwiczenia)Z/1 30 dr hab. Grzegorz Pecka
Warsztaty
1Fortepian (warsztaty - Grupa: 1) Z/1 15 mgr szt. Alesia Aleksandrowicz
2Fortepian (warsztaty - Grupa: 2) Z/1 15 mgr szt. Alesia Aleksandrowicz
3Fortepian (warsztaty - Grupa: 3) Z/1 15 mgr szt. Alesia Aleksandrowicz
4Fortepian (warsztaty - Grupa: 4) Z/1 15 Zawieszone
5Fortepian (warsztaty - Grupa: 5) Z/1 15 Zawieszone
6Fortepian (warsztaty - Grupa: 6) Z/1 15 Zawieszone
7Fortepian (warsztaty - Grupa: 7) Z/1 15 Zawieszone
8Fortepian (warsztaty - Grupa: 8) Z/1 15 Zawieszone
9Fortepian (warsztaty - Grupa: 9) Z/1 15 Zawieszone
10Fortepian (warsztaty - Grupa: 10) Z/1 15 Zawieszone
11Fortepian (warsztaty - Grupa: 11) Z/1 15 Zawieszone
12Fortepian (warsztaty)Z/1 15 dr hab. Agnieszka Schulz-Brzyska
13Fortepian (warsztaty)Z/1 15 dr hab. Iwona Sawulska
14Przedsiębiorczość w branży muzycznej (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Agnieszka Schulz-Brzyska
15Przedsiębiorczość w branży muzycznej (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Agnieszka Schulz-Brzyska
Lektoraty
1Język łaciński - Kurs dla początkujących (lektorat - Grupa: 105) Z/1 15 mgr Edyta Michałek
2Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 155) Z/2 30 mgr Katarzyna Albiniak
3Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 156) Z/2 30 mgr Małgorzata Koziej-Butryn
4Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 158) Z/2 30 mgr Michał Narecki
5Język francuski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 101) Z/2 30 mgr Maria Piwińska
6Język francuski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 102) Z/2 30 mgr Maria Piwińska
7Język francuski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 103) Z/2 30 mgr Maria Piwińska
8Język hiszpański - CEF A2 (lektorat - Grupa: 106) Z/2 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
9Język hiszpański - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 107) Z/2 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
10Język rosyjski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 101) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
11Język rosyjski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 104) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
12Język włoski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 103) Z/2 30 mgr Agnieszka Białowolska
13Język włoski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 104) Z/2 30 mgr Agnieszka Białowolska
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 51) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
2Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 64) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
Szkolenia
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 4) Zbo/0 3 mgr Piotr Kucewicz

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze