Wydział Nauk Społecznych
Praca socjalna i ekonomia społeczna (stacjonarne II stopnia)
Rok I - Semestr 1   2021/2022


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Innowacyjna polityka społeczna (wykład)E/5 30 Zawieszone
2Współczesne teorie i modele pracy socjalnej (wykład)E/3 30 Zawieszone
3Podstawy ekonomii społecznej (wykład)E/4 30 Zawieszone
4Innowacyjna polityka społeczna (ćwiczenia)Z/0 15 Zawieszone
5Podstawy ekonomii społecznej (ćwiczenia)Z/0 15 Zawieszone
6Przedsiębiorczość społeczna w kontekście pracy socjalnej (konwersatorium)Z/3 30 Zawieszone
7Osoby opuszczające placówki resocjalizacyjne (konwersatorium)Z/3 30 Zawieszone
Przedmioty do wyboru
1Fundamentals of Marketing and Market Research Methods (konwersatorium)Z/3 30 Zawieszone
2Innovations in Modern Society (konwersatorium)Z/3 30 Zawieszone
Seminaria magisterskie
1Ekonomia społeczna (seminarium)Zbo/3 30 Zawieszone
2Readaptacja i integracja społeczna (seminarium)Zbo/3 30 Zawieszone

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze