Wydział Nauk Społecznych
Doradztwo kariery i doradztwo personalne (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 1   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Logika (wykład)E/2 15 dr Piotr Lipski
2Logika (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Piotr Lipski
3Doradztwo kariery w systemie edukacji (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 Brak obsady
4Wprowadzenie do metodologii doradztwa kariery (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 15 dr Grzegorz Kida
5Cele, zadania i grupy docelowe doradztwa kariery (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 15 dr Grzegorz Kida
6Analiza i opis pracy i zawodów (konwersatorium - Grupa: 1) Z/1 15 mgr Jan Gondek
7Doradztwo kariery i Lifelong Learning (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 15 mgr Jan Gondek
8Multidyscyplinarność doradztwa kariery (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 15 dr hab. Jadwiga Plewko
9Rynek pracy w Polsce i Unii Europejskiej (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 15 mgr Jan Gondek
10Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Ryszard Zajączkowski, prof. KUL
11Zarządzanie karierą we współczesnym społeczeństwie (wykład)E/2 30 dr Grzegorz Kida
12Wprowadzenie do zawodoznawstwa (wykład)E/2 30 dr hab. Bohdan Rożnowski, prof. KUL
13Wprowadzenie do coachingu (wykład)E/2 30 dr Wiesław Talik
14Doradztwo kariery w systemie edukacji (wykład)E/2 15 dr hab. Beata Jakimiuk, prof. KUL
15Doradztwo kariery w sieciach regionalnych (wykład)E/2 15 dr Grzegorz Kida
16Wprowadzenie do socjologii cyfrowej (wykład)E/2 30 dr Alina Betlej
17Relacje pracownicze ( pracodawca - pracobiorca ) (wykład)E/1 15 dr hab. Adam Szafrański, prof. KUL
18Wprowadzenie do psychologii społecznej (wykład)E/2 15 dr hab. Jacek Śliwak, prof. KUL
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 25) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
Lektoraty
1Język angielski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 136) Z/2 30 mgr Michał Narecki
2Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 138) Z/2 30 mgr Agnieszka Gryta
3Język francuski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 102) Z/2 30 mgr Maria Piwińska
4Język hiszpański (lektorat)Z/2 30 Brak obsady
5Język hiszpański - CEF A2 (lektorat - Grupa: 105) Z/2 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
6Język hiszpański - CEF A2 (lektorat - Grupa: 106) Z/2 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
7Język hiszpański - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 107) Z/2 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
8Język rosyjski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 101) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
9Język rosyjski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 103) Z/2 30 mgr Barbara Okulska

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze