Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Administracja (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 1   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Administracja w krajach europejskich (wykład)E/4 30 dr hab. Marcin Szewczak
2Historia administracji (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Artur Lis
3Historia administracji (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Artur Lis
4Historia administracji (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Artur Lis
5Historia administracji (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr Artur Lis
6Historia administracji (wykład)E/5 30 dr hab. Katarzyna Maćkowska, prof. KUL
7Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej (wykład)E/5 30 prof. dr hab. Stanisław Wrzosek
8Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej (warsztaty - Grupa: 1) Z/0 30 dr hab. Wojciech Wytrążek
9Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej (warsztaty - Grupa: 2) Z/0 30 dr hab. Wojciech Wytrążek
10Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej (warsztaty - Grupa: 3) Z/0 30 dr hab. Wojciech Wytrążek
11Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej (warsztaty - Grupa: 4) Z/0 30 dr hab. Wojciech Wytrążek
12Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej (warsztaty - Grupa: 5) Z/0 30 dr hab. Wojciech Wytrążek
13Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej (warsztaty - Grupa: 6) Z/0 30 dr hab. Wojciech Wytrążek
14Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej (warsztaty - Grupa: 7) Z/0 30 dr hab. Wojciech Wytrążek
15Prawoznawstwo (wykład)E/7 30 dr Tomasz Barszcz
16Prawoznawstwo (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Tomasz Barszcz
17Prawoznawstwo (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Tomasz Barszcz
18Prawoznawstwo (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 dr Tomasz Barszcz
19Prawoznawstwo (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 15 dr Tomasz Barszcz
20Rzymskie prawo publiczne (wykład)E/5 30 dr Izabela Leraczyk
21Etyka (wykład - Grupa: 6) E/2 30 Ks. dr hab. Alfred Wierzbicki
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny: Język angielski w administracji (lektorat - Grupa: 140) Z/2 30 mgr Małgorzata Osękowska
2Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny: Język angielski w administracji (lektorat - Grupa: 141) Z/2 30 mgr Marta Cechowicz
3Język francuski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 102) Z/2 30 mgr Maria Piwińska
4Język hiszpański - CEF A2 (lektorat - Grupa: 106) Z/2 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
5Język hiszpański - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 107) Z/2 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
6Język niemiecki - CEF A2 (lektorat - Grupa: 102) Z/2 30 dr Katarzyna Jakubów
7Język rosyjski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 101) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
8Język rosyjski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 104) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
9Język włoski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 104) Z/2 30 mgr Agnieszka Białowolska
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 29) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
2Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 30) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
3Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 41) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
4Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 42) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
5Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 52) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
6Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 64) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
7Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Łukasz Harbuz
8Wychowanie fizyczne - szachy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Konrad Szczygieł

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze