Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Administracja (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 1   2022/2023


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Administracja w krajach europejskich (wykład)E/4 30 dr hab. Marcin Szewczak, prof. KUL
2Etyka (wykład)E/1 25 Ks. dr Marcin Ferdynus
3Historia administracji (wykład)E/5 30 dr hab. Katarzyna Maćkowska, prof. KUL
4Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej (wykład)E/6 30 dr hab. Wojciech Wytrążek
5Rzymskie prawo publiczne (wykład)E/5 30 dr Izabela Leraczyk
6Historia administracji (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Artur Lis
7Historia administracji (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Artur Lis
8Historia administracji (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Artur Lis
9Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej (warsztaty - Grupa: 1) Z/0 30 dr hab. Wojciech Wytrążek
10Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej (warsztaty - Grupa: 2) Z/0 30 dr hab. Wojciech Wytrążek
11Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej (warsztaty - Grupa: 3) Z/0 30 dr Dariusz Żak
12Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej (warsztaty - Grupa: 4) Z/0 30 dr Dariusz Żak
13Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej (warsztaty - Grupa: 5) Z/0 30 dr Dariusz Żak
14Prawoznawstwo (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Tomasz Barszcz
15Prawoznawstwo (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Tomasz Barszcz
16Prawoznawstwo (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 dr Tomasz Barszcz
17Prawoznawstwo (wykład)E/7 30 dr Tomasz Barszcz
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny: Język angielski w administracji (lektorat - Grupa: 339) Z/2 30 mgr Aleksandra Zakrzewska
2Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny: Język angielski w administracji (lektorat - Grupa: 340) Z/2 30 mgr Małgorzata Osękowska
3Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny: Język angielski w administracji (lektorat - Grupa: 341) Z/2 30 mgr Małgorzata Osękowska
4Język francuski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 303) Z/2 30 mgr Jakub Duralak
5Język hiszpański - CEF A2 (lektorat - Grupa: 305) Z/2 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
6Język rosyjski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 301) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
7Język rosyjski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 303) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 62) Zbo/0 30 mgr Zuzanna Duma
2Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 74) Zbo/0 30 mgr Katarzyna Dziechcierewicz
3Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
4Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 8) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
5Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 12) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
6Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 14) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
7Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 18) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
8Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 25) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
9Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 29) Zbo/0 30 mgr Zuzanna Duma
10Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 32) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
11Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 35) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
12Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 40) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
13Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 48) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
14Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 50) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
15Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 56) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
16Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 64) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
17Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 66) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
18Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 72) Zbo/0 30 mgr Katarzyna Dziechcierewicz
19Wychowanie fizyczne - badminton kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Zuzanna Duma
20Wychowanie fizyczne - ergometr wioślarski kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Adam Piwiński
21Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
22Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 13) Zbo/0 30 mgr Zuzanna Duma
23Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 20) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
24Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 26) Zbo/0 30 mgr Katarzyna Dziechcierewicz
25Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 37) Zbo/0 30 mgr Katarzyna Dziechcierewicz
26Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 41) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
27Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 45) Zbo/0 30 mgr Katarzyna Dziechcierewicz
28Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 52) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
29Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 58) Zbo/0 30 mgr Katarzyna Dziechcierewicz
30Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 65) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
31Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 70) Zbo/0 30 mgr Katarzyna Dziechcierewicz
32Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 73) Zbo/0 30 mgr Zuzanna Duma
33Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 77) Zbo/0 30 mgr Zuzanna Duma
34Wychowanie fizyczne - koszykówka kobiet (ćwiczenia - Grupa: 36) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
35Wychowanie fizyczne - koszykówka kobiet (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Arkadiusz Czarnecki
36Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 9) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
37Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Wojciech Paszek
38Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 7) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
39Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 23) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
40Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 46) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
41Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 54) Zbo/0 30 Brak obsady
42Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 69) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
43Wychowanie fizyczne - piłka nożna kobiet (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Adam Piwiński
44Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 33) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
45Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Łukasz Harbuz
46Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Zuzanna Duma
47Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 24) Zbo/0 30 mgr Zuzanna Duma
48Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 49) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
49Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 55) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
50Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 63) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
51Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 4) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
52Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 17) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
53Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 47) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
54Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Piotr Olejarnik
55Wychowanie fizyczne - siłownia (ćwiczenia - Grupa: 54) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
56Wychowanie fizyczne - siłownia kobiet (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
57Wychowanie fizyczne - siłownia kobiet (ćwiczenia - Grupa: 10) Zbo/0 30 mgr Katarzyna Dziechcierewicz
58Wychowanie fizyczne - siłownia kobiet (ćwiczenia - Grupa: 16) Zbo/0 30 mgr Katarzyna Dziechcierewicz
59Wychowanie fizyczne - siłownia kobiet (ćwiczenia - Grupa: 27) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
60Wychowanie fizyczne - siłownia kobiet (ćwiczenia - Grupa: 43) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
61Wychowanie fizyczne - siłownia mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 21) Zbo/0 30 mgr Katarzyna Dziechcierewicz
62Wychowanie fizyczne - siłownia mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 38) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
63Wychowanie fizyczne - siłownia mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 53) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
64Wychowanie fizyczne - siłownia mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 68) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
65Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 30) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
66Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 31) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
67Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 34) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
68Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 39) Zbo/0 30 mgr Katarzyna Dziechcierewicz
69Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 51) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
70Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 57) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
71Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 61) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
72Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 78) Zbo/0 30 mgr Marcin Frelich
73Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 79) Zbo/0 30 mgr Marcin Frelich
74Wychowanie fizyczne - tenis stołowy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 dr Joanna Kubińska
75Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 11) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
76Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 22) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
77Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 28) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
78Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 44) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
79Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 60) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
80Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 71) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
81Wychowanie fizyczne - tenis ziemny kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Jarosław Dobosz
82Wychowanie fizyczne - trójbój siłowy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Katarzyna Dziechcierewicz
83Wychowanie fizyczne - wspinaczka sportowa (ćwiczenia - Grupa: 6) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
84Wychowanie fizyczne - wspinaczka sportowa (ćwiczenia - Grupa: 15) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
85Wychowanie fizyczne - wspinaczka sportowa (ćwiczenia - Grupa: 67) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
86Wychowanie fizyczne - z elementami samoobrony (ćwiczenia - Grupa: 42) Zbo/0 30 mgr Marcin Frelich
87Wychowanie fizyczne - z elementami samoobrony (ćwiczenia - Grupa: 59) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
88Wychowanie fizyczne- piłka siatkowa kobiet (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Zuzanna Duma
Szkolenia
1Szkolenie biblioteczne (szkolenie)Zbo/0 4 Brak obsady
2Szkolenie w zakresie praw i obowiązków studenta (szkolenie)Zbo/0 2 dr hab. Hanna Witczak, prof. KUL
3Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 2) Zbo/0 3 mgr Anna Daszczuk

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze