Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Administracja (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 1   2023/2024


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Historia administracji (wykład)E/5 30 dr hab. Katarzyna Maćkowska, prof. KUL
2Historia administracji (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Artur Lis
3Historia administracji (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Artur Lis
4Historia administracji (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Artur Lis
5Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej (wykład)E/5 30 dr hab. Wojciech Wytrążek
6Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej (warsztaty - Grupa: 1) Z/0 30 dr hab. Wojciech Wytrążek
7Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej (warsztaty - Grupa: 2) Z/0 30 dr hab. Wojciech Wytrążek
8Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej (warsztaty - Grupa: 3) Z/0 30 dr hab. Wojciech Wytrążek
9Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej (warsztaty - Grupa: 4) Z/0 30 dr Dariusz Żak
10Prawoznawstwo (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Tomasz Barszcz
11Prawoznawstwo (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 Ks. dr hab. Sylwester Kasprzak
12Prawoznawstwo (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 Ks. dr hab. Sylwester Kasprzak
13Prawoznawstwo (wykład)E/7 30 dr Tomasz Barszcz
14Rzymskie prawo publiczne (wykład)E/5 30 dr Izabela Leraczyk
15Etyka (wykład)E/2 25 Ks. dr Marcin Ferdynus
16Administracja w krajach europejskich (wykład)E/4 30 dr hab. Marcin Szewczak, prof. KUL
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny: Język angielski w administracji (lektorat - Grupa: 441) Z/2 30 mgr Marlena Iglik
2Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny: Język angielski w administracji (lektorat - Grupa: 442) Z/2 30 mgr Małgorzata Osękowska
3Język rosyjski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 401) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
4Język rosyjski - CEF B1+ - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 403) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 74) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
mgr Piotr Olejarnik
2Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 75) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
mgr Jarosław Dobosz
3Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 26) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
mgr Arkadiusz Czarnecki
4Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 43) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
dr Joanna Kubińska
5Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 53) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
6Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 59) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
7Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 65) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
mgr Wojciech Paszek
8Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 69) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
mgr Wojciech Paszek
mgr Arkadiusz Czarnecki
9Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 72) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
10Wychowanie fizyczne - fitness kobiet (ćwiczenia - Grupa: 8) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
11Wychowanie fizyczne - fitness kobiet (ćwiczenia - Grupa: 14) Zbo/0 30 mgr Zuzanna Duma
12Wychowanie fizyczne - fitness kobiet (ćwiczenia - Grupa: 29) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
mgr Wojciech Paszek
13Wychowanie fizyczne - fitness kobiet (ćwiczenia - Grupa: 66) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
mgr Arkadiusz Czarnecki
14Wychowanie fizyczne - fitness kobiet (ćwiczenia - Grupa: 70) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
15Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 7) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
mgr Wojciech Paszek
16Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Łukasz Harbuz
17Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 12) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
18Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 48) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
dr Joanna Kubińska
mgr Piotr Olejarnik
19Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 64) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
20Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Agnieszka Gołofit
21Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 52) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
22Wychowanie fizyczne - siłownia kobiet (ćwiczenia - Grupa: 4) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
23Wychowanie fizyczne - siłownia kobiet (ćwiczenia - Grupa: 51) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
mgr Piotr Olejarnik
mgr Arkadiusz Czarnecki
24Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 50) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
dr Joanna Kubińska
25Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 54) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
26Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 11) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
27Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 23) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
28Wychowanie fizyczne - wspinaczka sportowa (ćwiczenia - Grupa: 71) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
mgr Arkadiusz Czarnecki
29Wychowanie fizyczne - z elementami samoobrony (ćwiczenia - Grupa: 45) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
mgr Piotr Olejarnik
Szkolenia
1Szkolenie biblioteczne (szkolenie)Zbo/0 4 Brak obsady
2Szkolenie w zakresie praw i obowiązków studenta (szkolenie)Zbo/0 2 dr hab. Hanna Witczak, prof. KUL
3Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 2) Zbo/0 3 mgr inż. Aleksandra Winiarska

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze