Wydział Nauk Społecznych
Pedagogika specjalna (stacjonarne II stopnia)
Rok I - Semestr 1   2021/2022


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Biblia - istota i rola w kulturze (wykład)E/2 30 Ks. prof. dr hab. Stefan Szymik
2Metodologia badań społecznych (wykład)E/4 15 dr hab. Danuta Opozda, prof. KUL
3Metodologia badań społecznych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 mgr Magdalena Leśniak
4Metodologia badań społecznych (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 mgr Magdalena Leśniak
5Pedagogika społeczna (wykład)E/4 15 Ks. dr hab. Andrzej Łuczyński, prof. KUL
6Pedagogika społeczna (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 mgr Joanna Główka-Luty
7Pedagogika społeczna (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 mgr Joanna Główka-Luty
8Pedagogika ogólna (wykład)Z/3 30 Ks. prof. dr hab. Marian Nowak
9Statystyka (konwersatorium - Grupa: 1) Z/4 30 Ks. dr Marek Jeziorański
10Statystyka (konwersatorium - Grupa: 2) Z/4 30 Ks. dr Marek Jeziorański
11Współczesne problemy społeczne i edukacyjne (konwersatorium - Grupa: 1) Z/4 30 dr Barbara Borowska
12Współczesne problemy społeczne i edukacyjne (konwersatorium - Grupa: 2) Z/4 30 dr Barbara Borowska
13Metody terapii w rehabilitacji (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 dr Monika Nowak
14Metody terapii w rehabilitacji (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 dr Monika Nowak
Przedmioty do wyboru
1Psychopedagogika prenatalna (wykład)Z/2 30 dr hab. Dorota Kornas-Biela, prof. KUL
2Terapia przez sztukę w pracy pedagoga (warsztaty)Z/2 30 dr Agnieszka Gandzel
Szkolenia obligatoryjne
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 5) Zbo/0 3 mgr Sylwia Fedorowicz-Lisowska
Specjalność 1: Pedagogika osób z autyzmem
Przedmioty w ramach specjalności
1Funkcjonowanie sensoryczne osób z autyzmem (ćwiczenia)Z/1 15 dr Anna Prokopiak
2Metoda fonogestów dla uczniów z autyzmem (ćwiczenia)Z/1 15 dr Aleksandra Borowicz
3Teorie edukacji włączającej (ćwiczenia)Z/1 15 mgr Agnieszka Amilkiewicz-Marek
Specjalność 2: Pedagogika integracyjna i włączająca
Przedmioty w ramach specjalności
1Metodyka organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej (warsztaty)Z/1 15 mgr Marlena Markut
2Metoda fonogestów w edukacji włączającej (ćwiczenia)Z/1 15 dr Aleksandra Borowicz
3Metodyka wspierania rodziny, projektowanie indywidualnych programów współpracy z rodziną (warsztaty)Z/1 15 dr Magdalena Parzyszek
Seminaria magisterskie
1Pedagogika osób z autyzmem (seminarium)Zbo/1 30 Ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL
2Pedagogika specjalna (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Ewa Domagała-Zyśk, prof. KUL
3Podstawy prewencji i resocjalizacji (seminarium)Zbo/1 30 Ks. dr hab. Kazimierz Pierzchała, prof. KUL
4Psychopedagogiczne aspekty funkcjonowania osób z niepełnosprawnością (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Dorota Kornas-Biela, prof. KUL

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze