Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Prawo w biznesie (stacjonarne II stopnia)
Rok I - Semestr 1   2021/2022


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Biblia- istota i rola w kulturze (wykład)E/2 30 Ks. dr hab. Dariusz Dziadosz, prof. KUL
2Case study - planowanie strategiczne (warsztaty)Z/2 10 Brak obsady
3Doing Business in English - Język angielski (warsztaty - Grupa: 1) Z/1 30 mgr Beata Panasiuk
4Doing Business in English - Język angielski (warsztaty - Grupa: 2) Z/1 30 mgr Beata Panasiuk
5Finanse i podatki w działalności gospodarczej (wykład)E/7 30 dr hab. Beata Kucia-Guściora, prof. KUL
6Podstawy prawa cywilnego (część ogólna, zobowiązania, prawo rzeczowe) (wykład)E/8 30 dr Paweł Bucoń
7Prawoznawstwo (wykład)E/2 15 Ks. dr hab. Tomasz Barankiewicz, prof. KUL
8Wiedza o gospodarce i gospodarowaniu (wykład)E/6 15 dr Piotr Rubaj
9Wiedza o gospodarce i gospodarowaniu (ćwiczenia)Z/0 15 dr Piotr Rubaj
10Podstawy prawa cywilnego (część ogólna, zobowiązania, prawo rzeczowe) (ćwiczenia)Z/0 30 dr Paweł Bucoń
11Finanse i podatki w działalności gospodarczej (ćwiczenia)Z/0 15 dr hab. Beata Kucia-Guściora, prof. KUL
Przedmioty do wyboru
Podstawowy kurs wybranego języka obcego: chiński, rosyjski, niemiecki, hiszpański, itp
1Podstawowy kurs języka chińskiego (warsztaty)Z/1 30 Zawieszone
2Podstawowy kurs języka rosyjskiego (warsztaty)Z/1 30 dr Ewelina Jasińska-Grabowska
Przedmioty do wyboru
Seminarium magisterskie
1Finanse i podatki w działalności gospodarczej (seminarium)Z/1 30 dr Marcin Burzec
2Ochrona karna obrotu gospodarczego (seminarium)Z/1 30 dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL
3Postępowanie administracyjne (seminarium)Z/1 30 dr hab. Jan Izdebski, prof. KUL
4Prawo umów w międzynarodowym obrocie gospodarczym (seminarium)Z/1 30 dr Piotr Sławicki
5Prawo w obrocie gospodarczym (seminarium)Z/1 30 Zawieszone
Szkolenia
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 2) Zbo/0 3 Brak obsady
2Szkolenie w zakresie praw i obowiązków studenta (szkolenie)Zbo/0 2 dr hab. Hanna Witczak, prof. KUL

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze