Wydział Filozofii
Kognitywistyka (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 1   2020/2021

Program, efekty uczenia się i karty przedmiotów
Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Biologiczne mechanizmy zachowania (wykład)E/5 30 dr Andrzej Zykubek
2Kognitywistyka: przegląd problematyki (wykład)E/4 30 dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL
3Logika formalna z elementami semiotyki I (wykład)E/4 30 dr hab. Marek Lechniak, prof. KUL
4Ontologiczne podstawy badań kognitywnych (wykład)E/4 30 dr hab. Marek Piwowarczyk, prof. KUL
5Procesy poznawcze: percepcja i uwaga (wykład)E/7 30 dr Mykola Chumak
6Biologiczne mechanizmy zachowania (ćwiczenia)Z/0 30 dr Andrzej Zykubek
7Kognitywistyka: przegląd problematyki (ćwiczenia)Z/0 30 mgr Monika Chylińska
8Logika formalna z elementami semiotyki I (ćwiczenia)Z/0 30 dr hab. Marek Lechniak, prof. KUL
9Ontologiczne podstawy badań kognitywnych (ćwiczenia)Z/0 30 dr hab. Marek Piwowarczyk, prof. KUL
10Procesy poznawcze: percepcja i uwaga (ćwiczenia)Z/0 15 dr Mykola Chumak
11Przedsiębiorczość (warsztaty)Z/2 30 dr hab. Ryszard Zajączkowski, prof. KUL
12Wprowadzenie do programowania (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 mgr inż. Kamil Zieliński
13Wprowadzenie do programowania (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Sara Jurczyk
Lektoraty
1Język angielski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 154) Z/2 30 mgr Michał Narecki
2Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 158) Z/2 30 mgr Michał Narecki
3Język francuski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 102) Z/2 30 mgr Maria Piwińska
4Język hiszpański - CEF A2 (lektorat - Grupa: 106) Z/2 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
5Język niemiecki - CEF A1 (lektorat - Grupa: 101) Z/2 30 dr Katarzyna Jakubów
6Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa: 104) Z/2 30 mgr Iwona Fijołek
7Język rosyjski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 104) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
8Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 69) Z/2 30 dr Izabela Wiśniewska-Kędziora
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 125) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
2Wychowanie fizyczne - badminton kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze