Wydział Nauk Społecznych
Zarządzanie (stacjonarne II stopnia)
Rok I - Semestr 1   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Biblia - istota i rola w kulturze (wykład)E/2 30 Ks. dr Tomasz Bąk
2Psychologia w zarządzaniu (wykład)Z/2 15 dr hab. Bohdan Rożnowski, prof. KUL
3Koncepcje zarządzania (wykład)Z/4 15 dr Agnieszka Marek
4Koncepcje zarządzania (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 mgr Joanna Brudnicka-Morawska
5Koncepcje zarządzania (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 mgr Joanna Brudnicka-Morawska
6Statystyka matematyczna (wykład)Z/4 15 dr Joanna Niewiadoma
7Statystyka matematyczna (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Joanna Niewiadoma
8Statystyka matematyczna (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Joanna Niewiadoma
9Prawo cywilne (wykład)E/4 15 dr hab. Kinga Machowicz, prof. KUL
10Prawo cywilne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr hab. Kinga Machowicz, prof. KUL
11Prawo cywilne (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr hab. Kinga Machowicz, prof. KUL
12Zarządzanie marketingowe (wykład)Z/3 15 dr Grzegorz Wesołowski
13Zarządzanie kadrami w organizacjach międzynarodowych (wykład)Z/3 30 dr Monika Sak-Skowron
Przedmioty do wyboru
1Corporate Identity Management (konwersatorium)Z/3 15 dr Kalina Grzesiuk
2Odpowiedzialność i innowacje społeczne w biznesie (konwersatorium)Z/3 30 dr hab. Grzegorz Zasuwa
3Research Methods in Business and Management (konwersatorium)Z/3 15 prof. dr hab. Paweł Kawalec
4Zarządzanie grupą przedsiębiorstw (wykład)Z/3 30 prof. dr hab. Marek Pawlak
Seminarium dyplomowe
1Marketing (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Grzegorz Zasuwa
2Zarządzanie kapitałem ludzkim (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Kinga Machowicz, prof. KUL
3Zarządzanie przedsiębiorstwem (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Marek Pawlak
Lektoraty
1Język angielski - CEF B2+ (lektorat - Grupa: 164) Zbo/1 30 mgr Agnieszka Turska
2Język angielski - CEF B2+ (lektorat - Grupa: 170) Zbo/1 30 mgr Agnieszka Turska
3Język rosyjski - CEF B2+ (lektorat - Grupa: 105) Zbo/1 30 mgr Barbara Okulska

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze