Wydział Nauk Społecznych
Zarządzanie (stacjonarne II stopnia)
Rok I - Semestr 1   2021/2022


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Psychologia w zarządzaniu (wykład)Z/2 15 dr hab. Bohdan Rożnowski, prof. KUL
2Koncepcje zarządzania (wykład)Z/4 15 dr Agnieszka Marek
3Koncepcje zarządzania (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 mgr Joanna Brudnicka-Morawska
4Koncepcje zarządzania (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 mgr Joanna Brudnicka-Morawska
5Statystyka matematyczna (wykład)Z/4 15 dr Joanna Niewiadoma
6Statystyka matematyczna (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Joanna Niewiadoma
7Statystyka matematyczna (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Joanna Niewiadoma
8Prawo cywilne (wykład)E/4 15 dr hab. Kinga Machowicz, prof. KUL
9Prawo cywilne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr hab. Kinga Machowicz, prof. KUL
10Prawo cywilne (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr hab. Kinga Machowicz, prof. KUL
11Zarządzanie marketingowe (wykład)Z/3 15 dr Grzegorz Wesołowski
12Zarządzanie kadrami w organizacjach międzynarodowych (wykład)Z/3 15 dr Monika Sak-Skowron
13Marketing (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Grzegorz Zasuwa
14Zarządzanie kapitałem ludzkim (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Adam Skrzypek
15Zarządzanie przedsiębiorstwem (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Marek Pawlak
16Biblia - istota i rola w kulturze (wykład)E/2 30 Ks. dr Tomasz Bąk
Przedmioty do wyboru
1Corporate Identity Management (konwersatorium)Z/3 15 dr hab. Adam Skrzypek
2Odpowiedzialność i innowacje społeczne w biznesie (wykład)Z/3 30 dr hab. Grzegorz Zasuwa
3Research Methods in Business and Management (konwersatorium)Z/3 15 prof. dr hab. Paweł Kawalec
4Zarządzanie grupą przedsiębiorstw (wykład)Z/3 30 prof. dr hab. Marek Pawlak
Lektoraty
1Język angielski - CEF B2+ (lektorat - Grupa: 277) Zbo/1 30 mgr Agnieszka Turska
2Język angielski - CEF B2+ (lektorat - Grupa: 282) Zbo/1 30 mgr Agnieszka Turska
3Język niemiecki - CEF B2+ (lektorat - Grupa: 208) Zbo/1 30 mgr Magdalena Szulga
4Język rosyjski - CEF B2+ (lektorat - Grupa: 105) Zbo/1 30 mgr Barbara Okulska
Szkolenia
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 5) Zbo/0 3 mgr Sylwia Fedorowicz-Lisowska

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze