Wydział Nauk Społecznych
Stosunki międzynarodowe (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 1   2022/2023


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Wstęp do nauk o polityce (wykład)E/4 30 dr hab. Marcin Kosienkowski, prof. KUL
2Podstawy socjologii (wykład)E/4 30 Ks. dr Jarosław Kozak
3Geografia polityczna i demografia (wykład)E/5 30 prof. dr hab. Andrzej Gil
4Historia stosunków międzynarodowych (wykład)E/5 30 dr hab. Jacek Sawicki
5Wstęp do nauki o stosunkach międzynarodowych (wykład)E/6 30 dr hab. Marcin Kosienkowski, prof. KUL
6Geografia polityczna i demografia (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr hab. Tomasz Stępniewski, prof. KUL
7Historia stosunków międzynarodowych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr hab. Jacek Sawicki
8Wstęp do nauki o stosunkach międzynarodowych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Paweł Kowalski
9Ochrona własności intelektualnej (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 15 dr hab. Jacek Wołoszyn, prof. KUL
10Historia filozofii (wykład)E/2 30 dr hab. Anna Palusińska
Lektoraty
1Język angielski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 321) Z/2 30 mgr Małgorzata Koziej-Butryn
2Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 322) Z/2 30 mgr Małgorzata Koziej-Butryn
3Język angielski - CEF B1+ (lektorat - Grupa: 356) Z/2 30 mgr Aleksandra Zakrzewska
4Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 323) Z/2 30 mgr Aleksandra Zakrzewska
5Język francuski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 302) Z/2 30 mgr Jakub Duralak
6Język hiszpański - CEF A2 (lektorat - Grupa: 305) Z/2 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
7Język hiszpański - CEF A2 (lektorat - Grupa: 306) Z/2 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
8Język niemiecki - CEF A2 (lektorat - Grupa: 303) Z/2 30 mgr Magdalena Szulga
9Język niemiecki - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 304) Z/2 30 mgr Magdalena Szulga
10Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa: 305) Z/2 30 mgr Magdalena Szulga
11Język rosyjski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 303) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 62) Zbo/0 30 mgr Zuzanna Duma
2Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
3Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 32) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
4Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 64) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
5Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
6Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 26) Zbo/0 30 mgr Katarzyna Dziechcierewicz
7Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 41) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
8Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 45) Zbo/0 30 mgr Katarzyna Dziechcierewicz
9Wychowanie fizyczne - koszykówka kobiet (ćwiczenia - Grupa: 36) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
10Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 9) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
11Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Wojciech Paszek
12Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 49) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
13Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 55) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
14Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 4) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
15Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 17) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
16Wychowanie fizyczne - siłownia (ćwiczenia - Grupa: 54) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
17Wychowanie fizyczne - siłownia mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 21) Zbo/0 30 mgr Katarzyna Dziechcierewicz
18Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 31) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
19Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 60) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
20Wychowanie fizyczne - wspinaczka sportowa kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 inż. Grzegorz Gajaszek
21Wychowanie fizyczne - z elementami samoobrony (ćwiczenia - Grupa: 59) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
Szkolenia i kursy obligatoryjne
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 5) Zbo/0 3 mgr Sylwia Fedorowicz-Lisowska

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze