Wydział Nauk Społecznych
Stosunki międzynarodowe (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 1   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Historia filozofii (wykład)E/3 45 dr hab. Wanda Bajor, prof. KUL
2Geografia polityczna i demografia (wykład)E/5 30 dr hab. Andrzej Gil, prof. KUL
3Historia stosunków międzynarodowych (wykład)E/5 30 dr hab. Jacek Sawicki
4Wstęp do nauki o stosunkach międzynarodowych (wykład)E/5 30 prof. dr hab. Andrzej Podraza
5Geografia polityczna i demografia (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr hab. Tomasz Stępniewski, prof. KUL
6Geografia polityczna i demografia (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr hab. Tomasz Stępniewski, prof. KUL
7Historia stosunków międzynarodowych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Andrzej Szabaciuk
8Historia stosunków międzynarodowych (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Andrzej Szabaciuk
9Wstęp do nauki o stosunkach międzynarodowych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Paweł Kowalski
10Wstęp do nauki o stosunkach międzynarodowych (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Paweł Kowalski
11Wstęp do nauk o polityce (wykład)E/4 30 prof. dr hab. Andrzej Podraza
Przedmioty do wyboru
1History and Political Culture of Poland (wykład)E/4 30 Zawieszone
2Międzynarodowe systemy medialne (wykład)E/4 30 dr Agnieszka Zaręba
3Najnowsza historia Polski (konwersatorium)Z/2 15 Zawieszone
4Ochrona własności intelektualnej (konwersatorium)Z/2 15 dr hab. Jacek Wołoszyn
5Podstawy prawa i administracji (konwersatorium)Z/2 15 dr Małgorzata Kuć
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 121) Z/2 30 mgr Małgorzata Koziej-Butryn
2Język angielski - CEF B1+ (lektorat - Grupa: 119) Z/2 30 mgr Katarzyna Albiniak
3Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 122) Z/2 30 mgr Małgorzata Koziej-Butryn
4Język hiszpański - CEF A2 (lektorat - Grupa: 105) Z/2 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
5Język hiszpański - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 107) Z/2 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
6Język niemiecki - CEF A2 (lektorat - Grupa: 102) Z/2 30 dr Katarzyna Jakubów
7Język rosyjski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 103) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
8Język włoski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 104) Z/2 30 mgr Agnieszka Białowolska
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 52) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
2Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 64) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
3Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 76) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
4Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 77) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
5Wychowanie fizyczne - koszykówka kobiet (sekcja sportowa)Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
6Wychowanie fizyczne - piłka nożna kobiet (sekcja sportowa)Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
7Wychowanie fizyczne - tenis ziemny kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze