Wydział Teologii
Teologia kurs A-WSD Radom (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok I - Semestr 1   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej (wykład)E/3 30 Ks. dr Paweł Gogacz
2Historia i geografia biblijna (wykład)Z/2 15 Ks. dr Zbigniew Niemirski
3Historia Kościoła w Polsce (wykład)Z/4 30 Ks. dr Rafał Piekarski
4Historia Kościoła powszechnego: starożytność i średniowiecze (wykład)E/2 30 Ks. dr Rafał Piekarski
5Filozofia przyrody (wykład)Z/2 30 Ks. dr Wojciech Wojtyła
6Patrologia (wykład)E/3 30 Ks. Bp dr hab. Piotr Turzyński
7Religiologia (wykład)E/3 30 Ks. dr Daniel Swend
8Teoria poznania (wykład)E/2 30 Ks. dr Paweł Gogacz
9Wstęp do filozofii (wykład)Z/1 15 Ks. dr Wojciech Wojtyła
10Wprowadzenie w chrześcijaństwo: praktyki życia duchowego (konwersatorium)Z/1 15 Ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski
11Wprowadzenie w chrześcijaństwo: fundamenty moralności (konwersatorium)Z/1 15 Ks. dr Jacek Mizak
12Wprowadzenie w chrześcijaństwo: katechizmowe prawdy wiary (konwersatorium)Z/1 15 Ks. Bp dr hab. Piotr Turzyński
Lektoraty
1Język łaciński - Kurs dla początkujących (lektorat - Grupa: 27) Z/1 30 Ks. mgr Andrzej Wąsik
2Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 87) Z/1 30 mgr Joanna Łęcka
Specjalizacja nauczycielska
1Podstawowe pojęcia psychologii (wykład)E/1 15 Ks. dr Marek Dziewiecki
2Pedagogika szkolna z elementami prawa oświatowego (wykład)E/2 30 Ks. dr Adam Orczyk
Szkolenia
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 1) Zbo/0 3 mgr Piotr Kucewicz

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze