Wydział Nauk Społecznych
Bezpieczeństwo narodowe (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 1   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Nauka o państwie, prawie i polityce (wykład)E/3 30 dr hab. Urszula Soler
2Podstawy socjologii (wykład)E/3 30 dr hab. Adam Szafrański, prof. KUL
3Podstawy teorii bezpieczeństwa (wykład)E/5 30 dr hab. Wojciech Gizicki, prof. KUL
4Dzieje Wojska Polskiego (wykład)E/4 30 dr Marcin Baranowski
5Dzieje Wojska Polskiego (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Marcin Baranowski
6Dzieje Wojska Polskiego (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Marcin Baranowski
7Dzieje Wojska Polskiego (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 dr Marcin Baranowski
8Dzieje Wojska Polskiego (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 15 dr Marcin Baranowski
9Geopolityka bezpieczeństwa (wykład)E/4 30 dr hab. Andrzej Gil, prof. KUL
10Geopolityka bezpieczeństwa (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr hab. Tomasz Stępniewski, prof. KUL
11Geopolityka bezpieczeństwa (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr hab. Tomasz Stępniewski, prof. KUL
12Geopolityka bezpieczeństwa (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 dr hab. Tomasz Stępniewski, prof. KUL
13Geopolityka bezpieczeństwa (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 15 dr hab. Tomasz Stępniewski, prof. KUL
14Ochrona własności intelektualnej (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 15 dr hab. Jacek Wołoszyn
15Ochrona własności intelektualnej (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 15 dr hab. Jacek Wołoszyn
16Ochrona własności intelektualnej (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/1 15 dr hab. Jacek Wołoszyn
17Ochrona własności intelektualnej (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/1 15 dr hab. Jacek Wołoszyn
18Współczesne systemy polityczne (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 15 dr hab. Jacek Wołoszyn
19Współczesne systemy polityczne (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 15 dr hab. Jacek Wołoszyn
20Współczesne systemy polityczne (konwersatorium - Grupa: 3) Z/2 15 dr hab. Jacek Wołoszyn
21Współczesne systemy polityczne (konwersatorium - Grupa: 4) Z/2 15 dr hab. Jacek Wołoszyn
22Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 dr Wojciech Wciseł
23Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 dr Wojciech Wciseł
24Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 3) Z/2 30 dr Wojciech Wciseł
25Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 4) Z/2 30 dr Wojciech Wciseł
26Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 5) Z/2 30 dr hab. Ryszard Zajączkowski, prof. KUL
27Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 6) Z/2 30 dr hab. Ryszard Zajączkowski, prof. KUL
28Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 7) Z/2 30 dr hab. Ryszard Zajączkowski, prof. KUL
29Historia filozofii (wykład)E/3 45 dr hab. Wanda Bajor, prof. KUL
Lektoraty
1Język angielski – CEF B1+ – Kurs specjalistyczny: Język angielski dla studentów bezpieczeństwa narodowego (lektorat - Grupa: 116) Z/2 30 mgr Katarzyna Albiniak
2Język angielski – CEF B1+ – Kurs specjalistyczny: Język angielski dla studentów bezpieczeństwa narodowego (lektorat - Grupa: 117) Z/2 30 mgr Katarzyna Albiniak
3Język angielski – CEF B1 – Kurs specjalistyczny: Język angielski dla studentów bezpieczeństwa narodowego (lektorat - Grupa: 118) Z/2 30 mgr Małgorzata Koziej-Butryn
4Język hiszpański - CEF A2 (lektorat - Grupa: 105) Z/2 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
5Język niemiecki - CEF A2 (lektorat - Grupa: 102) Z/2 30 dr Katarzyna Jakubów
6Język niemiecki - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 103) Z/2 30 mgr Iwona Fijołek
7Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa: 104) Z/2 30 mgr Iwona Fijołek
8Język rosyjski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 101) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
9Język rosyjski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 102) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
10Język rosyjski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 103) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
11Język włoski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 105) Z/2 30 mgr Agnieszka Białowolska
Wychowanie fizyczne
1Podstawy samoobrony (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 30 mgr Marcin Frelich
2Podstawy samoobrony (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 30 mgr Marcin Frelich
3Podstawy samoobrony (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/1 30 mgr Marcin Frelich
4Podstawy samoobrony (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/1 30 mgr Marcin Frelich

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze