Wydział Nauk Społecznych
Bezpieczeństwo narodowe (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 1   2022/2023


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Nauka o państwie i prawie (wykład)E/3 30 prof. dr hab. Waldemar Bednaruk
2Podstawy socjologii (wykład)E/3 30 Ks. dr Marek Wódka
3Podstawy teorii bezpieczeństwa (wykład)E/5 30 dr hab. Wojciech Gizicki, prof. KUL
4Dzieje Wojska Polskiego (wykład)E/5 30 dr Marcin Baranowski
5Geografia bezpieczeństwa (wykład)E/4 15 prof. dr hab. Andrzej Gil
6Dzieje Wojska Polskiego (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Marcin Baranowski
7Dzieje Wojska Polskiego (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Marcin Baranowski
8Dzieje Wojska Polskiego (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 dr Marcin Baranowski
9Geografia bezpieczeństwa (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr hab. Tomasz Stępniewski, prof. KUL
10Geografia bezpieczeństwa (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr hab. Tomasz Stępniewski, prof. KUL
11Geografia bezpieczeństwa (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 dr hab. Tomasz Stępniewski, prof. KUL
12Ochrona własności intelektualnej (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 15 dr hab. Jacek Wołoszyn, prof. KUL
13Ochrona własności intelektualnej (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 15 dr hab. Jacek Wołoszyn, prof. KUL
14Ochrona własności intelektualnej (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/1 15 dr hab. Jacek Wołoszyn, prof. KUL
15Współczesne systemy polityczne (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 15 dr Grzegorz Tutak
16Współczesne systemy polityczne (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 15 dr Grzegorz Tutak
17Współczesne systemy polityczne (konwersatorium - Grupa: 3) Z/2 15 dr Grzegorz Tutak
18Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 1) Z/1 15 prof. dr hab. Ryszard Zajączkowski
19Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 2) Z/1 15 prof. dr hab. Ryszard Zajączkowski
20Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 3) Z/1 15 dr Małgorzata Żak-Kulesza
21Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 4) Z/1 15 dr Małgorzata Żak-Kulesza
22Tutoring (warsztaty - Grupa: 1) Z/1 15 dr hab. Paweł Gondek, prof. KUL
23Tutoring (warsztaty - Grupa: 2) Z/1 15 dr hab. Paweł Gondek, prof. KUL
24Tutoring (warsztaty - Grupa: 3) Z/1 15 prof. dr hab. Ryszard Zajączkowski
25Tutoring (warsztaty - Grupa: 4) Z/1 15 prof. dr hab. Ryszard Zajączkowski
26Historia filozofii (wykład)E/2 30 dr hab. Anna Palusińska
Lektoraty
1Język angielski – CEF B1 – Kurs specjalistyczny: Język angielski dla studentów bezpieczeństwa narodowego (lektorat - Grupa: 318) Z/2 30 mgr Katarzyna Albiniak
2Język angielski – CEF B1 – Kurs specjalistyczny: Język angielski dla studentów bezpieczeństwa narodowego (lektorat - Grupa: 319) Z/2 30 mgr Katarzyna Albiniak
3Język angielski – CEF B1 – Kurs specjalistyczny: Język angielski dla studentów bezpieczeństwa narodowego (lektorat - Grupa: 320) Z/2 30 mgr Małgorzata Koziej-Butryn
4Język hiszpański - CEF A2 (lektorat - Grupa: 306) Z/2 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
5Język niemiecki - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 304) Z/2 30 mgr Magdalena Szulga
6Język rosyjski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 302) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
Wychowanie fizyczne
1Podstawy samoobrony (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 30 mgr Marcin Frelich
2Podstawy samoobrony (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 30 mgr Marcin Frelich
3Podstawy samoobrony (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/1 30 mgr Marcin Frelich
4Podstawy samoobrony (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/1 30 mgr Marcin Frelich
5Wychowanie fizyczne - badminton kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Zuzanna Duma
6Wychowanie fizyczne - koszykówka kobiet (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Arkadiusz Czarnecki
7Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Wojciech Paszek
8Wychowanie fizyczne - piłka nożna kobiet (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Adam Piwiński
9Wychowanie fizyczne- piłka siatkowa kobiet (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Zuzanna Duma
Szkolenia i kursy obligatoryjne
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 5) Zbo/0 3 mgr Sylwia Fedorowicz-Lisowska

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze