Wydział Teologii
Teologia kurs A-MSD Lublin (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok I - Semestr 1   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej (wykład)Z/2 15 Ks. dr hab. Rafał Charzyński
2Historia zbawienia (wykład)Z/3 30 Ks. dr Arnold Zawadzki
3Muzyka kościelna (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 15 Ks. dr Tomasz Lisiecki
4Wprowadzenie w chrześcijaństwo: liturgika (wykład)E/4 30 Ks. dr Zbigniew Głowacki
5Wprowadzenie w chrześcijaństwo: modlitwa (wykład)E/4 30 Ks. dr hab. Jan Miczyński
6Wprowadzenie w chrześcijaństwo: prawdy wiary (wykład)E/4 30 Ks. dr hab. Antoni Nadbrzeżny, prof. KUL
7Wprowadzenie w chrześcijaństwo: życie moralne (wykład)E/4 30 Ks. dr hab. Jarosław Marczewski
8Wstęp ogólny do Pisma Świętego (wykład)E/3 30 Ks. prof. dr hab. Stefan Szymik
Specjalizacja nauczycielska
1Emisja głosu (warsztaty - Grupa: 1) Zbo/0 15 Ks. dr Tomasz Lisiecki
2Emisja głosu (warsztaty - Grupa: 2) Zbo/0 15 Ks. dr Tomasz Lisiecki
Lektoraty
1Język łaciński - Kurs dla początkujących (lektorat - Grupa: 101) Z/2 30 Ks. dr Zbigniew Wójtowicz
2Język łaciński - Kurs dla początkujących (lektorat - Grupa: 102) Z/2 30 dr Agnieszka Strycharczuk
3Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 101) Z/2 30 mgr Agata Woźniak
4Język włoski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 101) Z/2 30 mgr Agnieszka Białowolska
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 35) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
2Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 52) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze