Wydział Teologii
Teologia kurs A-MSD Lublin (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok I - Semestr 1   2023/2024


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Filozofia Boga (konwersatorium)Z/4 30 Ks. dr hab. Marek Słomka, prof. KUL
2Filozofia człowieka (wykład)E/4 30 dr hab. Arkadiusz Gudaniec, prof. KUL
3Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej (wykład)E/4 15 Ks. dr hab. Rafał Charzyński
4Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej (ćwiczenia)Z/0 15 Ks. dr hab. Rafał Charzyński
5Historia Kościoła powszechnego - starożytność (konwersatorium)Z/3 30 Ks. prof. dr hab. Piotr Szczur
6Metafizyka (wykład)E/4 30 Ks. dr hab. Tomasz Duma, prof. KUL
7Wstęp do filozofii (konwersatorium)Z/2 15 Ks. dr hab. Rafał Charzyński
8Wstęp do Pisma Świętego z elementami archeologii biblijnej (wykład)E/4 30 Ks. prof. dr hab. Stefan Szymik
Specjalizacja nauczycielska
1Emisja głosu (ćwiczenia)Z/1 30 Ks. dr Tomasz Lisiecki
Lektoraty
1Język łaciński - Kurs ogólny z elementami języka teologicznego (lektorat - Grupa: 401) Z/0 30 Ks. dr Zbigniew Wójtowicz
2Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 401) Z/0 30 mgr Agata Woźniak
3Język włoski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 401) Z/0 30 mgr Agnieszka Białowolska
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 20) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze