Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 1   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Zajęcia obowiązkowe
1Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Andrzej Stefańczyk
2Logika formalna (konwersatorium)Z/2 30 dr Anna Karczewska
3Praca roczna dla MISHuS (praca zaliczeniowa)Zbo/0 0 Brak obsady
Lektoraty
1Język łaciński - Kurs dla początkujących (lektorat - Grupa: 107) Z/0 30 Ks. dr Zbigniew Wójtowicz
2Język angielski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 112) Z/0 30 mgr Katarzyna Plebanek-Karolak
3Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 146) Z/0 30 mgr Beata Panasiuk
4Język rosyjski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 102) Z/0 30 mgr Barbara Okulska
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 44) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
2Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 52) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
3Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 58) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
4Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 64) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
5Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 101) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
6Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 114) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
7Wychowanie fizyczne - ergometr wioślarski kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
8Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze