Wydział Nauk Humanistycznych
Krajoznawstwo i turystyka kulturowa (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 1   2022/2023


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Geografia turystyczna świata (wykład)Zbo/2 30 Zawieszone
2Geografia turystyczna Polski (wykład)Zbo/2 30 Zawieszone
3Historia architektury (wykład)E/4 30 Zawieszone
4Wstęp do antropologii kulturowej (wykład)Z/2 30 Zawieszone
5Dzieje polityczne Państwa Polskiego (wykład)Zbo/1 15 Zawieszone
6Historia polityczna wybranych państw europejskich (wykład)Zbo/1 15 Zawieszone
7Logika (wykład)E/1 10 dr Anna Kozanecka-Dymek
Ćwiczenia obowiązkowe
1Logika (ćwiczenia)Z/1 15 Zawieszone
Konwersatoria obowiązkowe
1Geografia turystyczna świata i Polski (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
2Wybrane zagadnienia z antropologii kulturowej (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
3Historia Polski zapisana w zabytkach (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
4Architektura rezydencjonalna i obronna (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
5Stosunki polityczne w Europie powojennej (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
Egzaminy
1Historia polityczna Polski i Europy (egzamin)E/3 0 Zawieszone
2Geografia turystyczna (egzamin)E/2 0 Zawieszone

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze