Wydział Nauk Humanistycznych
Krajoznawstwo i turystyka kulturowa (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 1   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Geografia turystyczna świata (wykład)Zbo/2 30 dr Marek Okoń
2Geografia turystyczna Polski (wykład)Zbo/2 30 dr Marek Okoń
3Historia architektury (wykład)E/4 30 dr hab. Irena Rolska, prof. KUL
4Wstęp do antropologii kulturowej (wykład)Z/2 30 dr hab. Tomasz Panfil
5Dzieje polityczne Państwa Polskiego (wykład)Zbo/1 15 dr hab. Piotr Plisiecki
6Historia polityczna wybranych państw europejskich (wykład)Zbo/1 15 dr hab. Mieczysław Ryba
7Logika (wykład)E/1 15 dr Marcin Czakon
Ćwiczenia obowiązkowe
1Logika (ćwiczenia)Z/1 15 mgr Mateusz Lisowski
Konwersatoria obowiązkowe
1Geografia turystyczna świata i Polski (konwersatorium)Z/2 30 dr Marek Okoń
2Wybrane zagadnienia z antropologii kulturowej (konwersatorium)Z/2 30 dr Natalia Turkiewicz
3Uwarunkowania geopolityczne ziem polskich (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Mirosław Piotrowski, prof. KUL
4Architektura rezydencjonalna i obronna (konwersatorium)Z/2 30 dr Marcin Baranowski
5Mapa polityczna Europy Środkowej i Wschodniej w XIX i XX wieku (konwersatorium)Z/2 30 Brak obsady
6Rezydencje i zamki Lubelszczyzny (konwersatorium)Z/2 30 Brak obsady
7Stosunki polityczne w Europie powojennej (konwersatorium)Z/2 30 dr Ewa Rzeczkowska
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 155) Z/2 30 mgr Katarzyna Albiniak
2Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 158) Z/2 30 mgr Michał Narecki
3Język francuski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 101) Z/2 30 mgr Maria Piwińska
4Język hiszpański - CEF A2 (lektorat - Grupa: 106) Z/2 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
5Język niemiecki - CEF A2 (lektorat - Grupa: 102) Z/2 30 dr Katarzyna Jakubów
6Język rosyjski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 104) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 102) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
Egzaminy
1Geografia turystyczna (egzamin)E/2 0 Brak obsady
2Historia polityczna Polski i Europy (egzamin)E/3 0 dr hab. Mieczysław Ryba
Szkolenia
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 4) Zbo/0 3 mgr Piotr Kucewicz

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze