Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia - sinologia (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 1   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Historia Chin (wykład)Zbo/2 30 dr Joanna Afek
2Logika (wykład)E/1 15 VACAT
Ćwiczenia obowiązkowe
1Praktyczna nauka języka chińskiego - fonetyka (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Jianhua Yang
2Praktyczna nauka języka chińskiego - fonetyka (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Jianhua Yang
3Praktyczna nauka języka chińskiego - kurs podstawowy (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/10 90 mgr Nastazja Stoch
4Praktyczna nauka języka chińskiego - kurs podstawowy (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/10 90 mgr Nastazja Stoch
5Praktyczna nauka języka chińskiego - pismo chińskie (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/5 30 mgr Jianhua Yang
6Praktyczna nauka języka chińskiego - pismo chińskie (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/5 30 mgr Jianhua Yang
7Logika (ćwiczenia)Z/1 15 Brak obsady
Warsztaty obowiązkowe
1Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 Brak obsady
Konwersatoria obowiązkowe
1Wstęp do badań literackich (konwersatorium)Z/2 30 Brak obsady
2Wstęp do sinologii (konwersatorium - Grupa: 1) Z/1 30 mgr Nastazja Stoch
3Wstęp do sinologii (konwersatorium - Grupa: 2) Z/1 30 mgr Nastazja Stoch
Wykłady do wyboru
1Kultura języka polskiego w pracy neofilologa (wykład)Zbo/2 30 Brak obsady
2Wstęp do wiedzy o kulturach orientalnych (wykład)Z/1 30 dr hab. Robert Ptaszek, prof. KUL
3Wstęp do językoznawstwa (wykład)E/2 30 Brak obsady
4Antropologia kulturowa (wykład)Z/1 30 Brak obsady

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze