Wydział Nauk Humanistycznych
Edytorstwo (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 1   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Historia książki (wykład)Z/2 30 dr hab. Wiesław Pawlak, prof. KUL
2Logika (wykład)E/1 15 Ks. dr hab. Robert Kublikowski
Ćwiczenia obowiązkowe
1Historia literatury polskiej (do oświecenia) (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Wiesław Pawlak, prof. KUL
2Ortografia (ćwiczenia)Z/3 30 dr hab. Mariusz Koper
3Redakcja typowej książki (ćwiczenia)Z/3 30 mgr Magdalena Byrska
4Logika (ćwiczenia)Z/1 15 mgr Łukasz Sarowski
Warsztaty
1Edytorska analiza utworów (warsztaty - Grupa: 1) Z/3 30 dr Joanna Lekan-Mrzewka
2Edytorska analiza utworów (warsztaty - Grupa: 2) Z/3 30 dr Joanna Lekan-Mrzewka
3Grafologiczna lektura rękopisów (warsztaty - Grupa: 1) Zbo/2 30 dr hab. Dariusz Pachocki, prof. KUL
4Grafologiczna lektura rękopisów (warsztaty - Grupa: 2) Zbo/2 30 dr hab. Dariusz Pachocki, prof. KUL
5Tekstologia (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Urszula Jańczyk
6Tekstologia (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Urszula Jańczyk
7Warsztat naukowy edytora (warsztaty - Grupa: 1) Zbo/2 30 mgr Urszula Jańczyk
8Warsztat naukowy edytora (warsztaty - Grupa: 2) Zbo/2 30 mgr Urszula Jańczyk
9Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Marlena Iglik
10Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Marlena Iglik
Konwersatoria
1Język łaciński (konwersatorium)Z/2 30 mgr Edyta Michałek
2Aplikacje użytkowe w pracy edytora (konwersatorium)Z/2 15 dr Paweł Janowski
3Wprowadzenie do procesorów tekstu (konwersatorium)Z/2 15 dr Paweł Janowski
4Typografia cyfrowa - E (konwersatorium)Z/1 15 mgr Mateusz Miernik
5Typografia tradycyjna - E (konwersatorium)Z/1 15 mgr Mateusz Miernik
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 155) Z/2 30 mgr Katarzyna Albiniak
2Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 157) Z/2 30 mgr Agnieszka Gryta
3Język francuski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 101) Z/2 30 mgr Maria Piwińska
4Język francuski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 103) Z/2 30 mgr Maria Piwińska
5Język hiszpański - CEF A2 (lektorat - Grupa: 106) Z/2 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
6Język hiszpański - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 107) Z/2 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
7Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa: 104) Z/2 30 mgr Iwona Fijołek
8Język włoski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 103) Z/2 30 mgr Agnieszka Białowolska
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 84) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
2Wychowanie fizyczne - badminton kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
Szkolenia
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 4) Zbo/0 3 mgr Piotr Kucewicz

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze