Wydział Nauk Społecznych
Socjologia (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 1   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Historia katolickiej nauki społecznej i myśl społeczna Jana Pawła II (wykład)E/5 30 Ks. dr hab. Maciej Hułas
2Podstawy socjologii (wykład)E/5 30 dr hab. Adam Szafrański, prof. KUL
3Mikrostruktury społeczne (wykład)E/3 30 dr hab. Adam Szafrański, prof. KUL
4Logika (wykład)E/2 15 dr Tomasz Łach
5Historia filozofii (wykład)E/3 45 dr hab. Wanda Bajor, prof. KUL
6Podstawy socjologii (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 Ks. mgr Marek Pabich
7Podstawy socjologii (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 Ks. mgr Marek Pabich
8Logika (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 mgr Wojciech Olszak
9Logika (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 mgr Wojciech Olszak
10Historia katolickiej nauki społecznej i myśl społeczna Jana Pawła II (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 Ks. mgr Marek Pabich
11Historia katolickiej nauki społecznej i myśl społeczna Jana Pawła II (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 Ks. mgr Marek Pabich
12Metodyka studiowania i pracy naukowej (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 15 dr Magdalena Lipnicka
13Metodyka studiowania i pracy naukowej (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 15 dr Magdalena Lipnicka
14Współczesne społeczeństwo polskie z perspektywy socjologii (konwersatorium - Grupa: 1) Z/4 30 dr Magdalena Lipnicka
15Współczesne społeczeństwo polskie z perspektywy socjologii (konwersatorium - Grupa: 2) Z/4 30 dr Magdalena Lipnicka
16Elementy psychologii społecznej (konwersatorium - Grupa: 1) Z/4 30 dr hab. Jacek Śliwak, prof. KUL
17Elementy psychologii społecznej (konwersatorium - Grupa: 2) Z/4 30 dr hab. Jacek Śliwak, prof. KUL
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 46) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
2Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 60) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
3Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 66) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
Lektoraty
1Język angielski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 136) Z/2 30 mgr Michał Narecki
2Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 138) Z/2 30 mgr Agnieszka Gryta
3Język francuski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 102) Z/2 30 mgr Maria Piwińska
4Język hiszpański - CEF A2 (lektorat - Grupa: 105) Z/2 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
5Język niemiecki (lektorat)Z/2 30 Brak obsady
6Język rosyjski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 101) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
7Język włoski (lektorat)Z/2 30 Brak obsady
8Język włoski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 105) Z/2 30 mgr Agnieszka Białowolska

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze