Wydział Nauk Społecznych
Studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego WNS
Rok I - Semestr 1   2021/2022


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
wykłady
1Pedagogika ogólna (wykład)E/1 15 Brak obsady
2Pedagogika społeczna (wykład)E/1 15 Brak obsady
3Pedagogika specjalna (wykład)E/1 10 Brak obsady
4Andragogika (wykład)E/1 10 Brak obsady
5Psychologia rozwojowa i wychowawcza dzieci i młodziezy (wykład)E/1 30 Brak obsady
6Wybrane zagadnienia z teorii wychowania (wykład)E/1 15 Brak obsady
7Prawo oświatowe i odpowiedzialność prawna opiekuna (wykład)E/1 10 Brak obsady
8Psychologia ogólna (wykład)E/1 15 Brak obsady
konwersatorium
1Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowanie zdrowotne (konwersatorium)Z/1 15 Brak obsady

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze