Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Prawo Kanoniczne (niestacjonarne jednolite magisterskie)
Rok I - Semestr 1   2023/2024


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Prawoznawstwo (wykład)E/6 18 Ks. dr Paweł Lewandowski
2Prawoznawstwo (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 18 Ks. dr Paweł Lewandowski
3Prawo rzymskie (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 9 Ks. dr Karol Adamczewski
4Prawo rzymskie (wykład)Zbo/4 18 Ks. dr Karol Adamczewski
5Historia powszechnego prawa kanonicznego (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 9 Ks. prof. dr hab. Krzysztof Burczak
6Historia powszechnego prawa kanonicznego (wykład)Zbo/4 18 Ks. prof. dr hab. Krzysztof Burczak
7Historia źródeł kościelnego prawa polskiego (z uwzględnieniem synodów wschodnich) (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 9 Ks. dr Adam Jaszcz
8Historia źródeł kościelnego prawa polskiego (z uwzględnieniem synodów wschodnich) (wykład)Zbo/4 18 Ks. dr Adam Jaszcz
9Przepisy ogólne prawa kanonicznego (Księga I) (wykład)Zbo/3 18 Ks. dr Adam Kaczor
10Logika prawnicza (ćwiczenia)E/2 9 Brak obsady
11Logika prawnicza (wykład)E/2 6 Brak obsady
12Wybrane zagadnienia z teologii moralnej (wykład)Z/2 15 Ks. dr hab. Tadeusz Syczewski, prof. KUL
13Podstawy światopoglądu katolickiego (wykład)Zbo/1 9 Brak obsady
14Historia filozofii (wykład)E/2 18 dr Jacek Jarocki
15Biblia - istota i rola w kulturze (wykład)E/2 18 Ks. dr Krzysztof Napora
Lektoraty
1Język łaciński (lektorat)Z/0 18 Brak obsady
2Język nowożytny (lektorat)Z/0 18 Brak obsady
Specjalizacja Prawa Katolickich Kościołów Wschodnich
1Historia powszechnego prawa kanonicznego (ćwiczenia)Zbo/0 9 Brak obsady
2Historia źródeł kościelnego prawa polskiego (z uwzględnieniem synodów wschodnich) (ćwiczenia)Zbo/0 9 Brak obsady

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze