Wydział Nauk Społecznych
Ekonomia (stacjonarne II stopnia)
Rok I - Semestr 1   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Katolicka nauka społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II (wykład)E/2 30 Ks. dr hab. Maciej Hułas
2Wnioskowanie statystyczne (wykład)E/6 30 dr Mirosław Urbanek
3Ekonomia menedżerska (wykład)E/6 30 dr Krzysztof Bednarz
4Bankowość (wykład)E/3 30 prof. dr hab. Marian Żukowski
5Rynki finansowe (wykład)E/4 30 dr Jerzy Michałowski
6Prawo gospodarcze (wykład)E/3 30 dr hab. Kinga Machowicz, prof. KUL
7Historia myśli ekonomicznej (wykład)Z/3 30 dr Andrzej Żuk
8Wnioskowanie statystyczne (laboratorium - Grupa: 1) Z/0 30 dr Mirosław Urbanek
9Wnioskowanie statystyczne (laboratorium - Grupa: 2) Z/0 30 dr Mirosław Urbanek
10Wnioskowanie statystyczne (laboratorium - Grupa: 3) Z/0 30 dr Mirosław Urbanek
11Wnioskowanie statystyczne (laboratorium - Grupa: 4) Z/0 30 dr Mirosław Urbanek
12Wnioskowanie statystyczne (laboratorium - Grupa: 5) Z/0 30 dr Mirosław Urbanek
13Wnioskowanie statystyczne (laboratorium - Grupa: 6) Z/0 30 Zawieszone
14Wnioskowanie statystyczne (laboratorium - Grupa: 7) Z/0 30 Zawieszone
15Ekonomia menedżerska (laboratorium - Grupa: 1) Z/0 30 dr Krzysztof Bednarz
16Ekonomia menedżerska (laboratorium - Grupa: 2) Z/0 30 dr Krzysztof Bednarz
17Ekonomia menedżerska (laboratorium - Grupa: 3) Z/0 30 dr Krzysztof Bednarz
18Ekonomia menedżerska (laboratorium - Grupa: 4) Z/0 30 dr Krzysztof Bednarz
19Ekonomia menedżerska (laboratorium - Grupa: 5) Z/0 30 dr Krzysztof Bednarz
20Ekonomia menedżerska (laboratorium - Grupa: 6) Z/0 30 Zawieszone
21Ekonomia menedżerska (laboratorium - Grupa: 7) Z/0 30 Zawieszone
Seminarium dyplomowe
1Bankowość (seminarium)Zbo/1 30 prof. dr hab. Marian Żukowski
2Ekonomia międzynarodowa (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Bartosz Jóźwik, prof. KUL
3Finanse i gospodarka sektora publicznego (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Janina Kotlińska, prof. KUL
4Gospodarka i polityka gospodarcza (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Paweł Marzec, prof. KUL
5Handel zagraniczny (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Dariusz Staszczak, prof. KUL
6Rachunkowość i finanse (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Helena Żukowska, prof. KUL
7Rachunkowość przedsiębiorstwa (seminarium)Zbo/1 30 dr Anna Spoz
8Zastosowania analizy ekonomicznej (seminarium)Zbo/1 30 dr Jacek Bednarz
Lektoraty
1Język angielski - CEF B2+ (lektorat - Grupa: 161) Z/2 30 mgr Maria Szeleźniak-Waszczuk
2Język angielski - CEF B2+ (lektorat - Grupa: 162) Z/2 30 mgr Katarzyna Plebanek-Karolak
3Język rosyjski - CEF B2+ (lektorat - Grupa: 105) Z/2 30 mgr Barbara Okulska

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze