Wydział Nauk Społecznych
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (stacjonarne II stopnia)
Rok I - Semestr 1   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Metody badań medioznawczych (wykład)E/5 30 dr hab. Justyna Szulich-Kałuża, prof. KUL
2Opinia publiczna (wykład)Z/4 30 dr hab. Robert Szwed
3Etyka w pracy dziennikarza (wykład)E/4 30 dr hab. Maria Gondek
4Metody badań medioznawczych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr hab. Justyna Szulich-Kałuża, prof. KUL
5Angielski medialny (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Stanisław Dunin-Wilczyński
6Prawne aspekty komunikacji społecznej (konwersatorium - Grupa: 1) Z/4 30 dr hab. Grzegorz Tylec, prof. KUL
7Przygotowywanie materiałów dziennikarskich (konwersatorium - Grupa: 1) E/3 30 mgr Robert Furmańczuk
8Biblia - istota i rola w kulturze (wykład)E/2 30 Ks. prof. dr hab. Stefan Szymik
Przedmioty do wyboru
Seminarium magisterskie
1Seminarium magisterskie: Komunikacja polityczna i dyskurs (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Robert Szwed
2Seminarium magisterskie: Komunikacja wizualna (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Justyna Szulich-Kałuża, prof. KUL
3Seminarium magisterskie: Medialna komunikacja społeczna i semiotyka dziennikarska (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Dariusz Wadowski
4Seminarium magisterskie: Nowe media (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Małgorzata Gruchoła, prof. KUL
5Seminarium magisterskie: Pragmatyka językowa (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Paweł Nowak
6Seminarium magisterskie: Prawo mediów (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Grzegorz Tylec, prof. KUL
7Seminarium magisterskie: Public relations i reklama (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Aneta Duda
8Seminarium magisterskie: Warsztat medialny i aksjologia (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Jacek Dąbała
Przedmioty specjalizacyjne
Warsztaty medialne
1Warsztat telewizyjny (warsztaty medialne) (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Robert Furmańczuk
2Warsztat telewizyjny (warsztaty medialne) (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Robert Furmańczuk
3Warsztat prasowy (warsztaty medialne) (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 Zawieszone
4Warsztat prasowy (warsztaty medialne) (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 30 Zawieszone
5Warsztat radiowy (warsztaty medialne) (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 dr Aneta Wójciszyn-Wasil
6Warsztat radiowy (warsztaty medialne) (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 dr Aneta Wójciszyn-Wasil
7Warsztat filmowy (warsztaty medialne) (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 dr Joanna Sosnowska
8Warsztat filmowy (warsztaty medialne) (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 dr Joanna Sosnowska

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze