Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia Germańska (stacjonarne II stopnia)
Rok I - Semestr 1   2021/2022


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Epoki literackie (wykład)Z/2 30 dr hab. Marek Jakubów, prof. KUL
2Biblia - istota i rola w kulturze (wykład)E/2 30 Ks. dr Tomasz Bąk
Ćwiczenia obowiązkowe
1Praktyczna nauka języka niemieckiego: pisanie/ćwiczenia stylistyczne (ćwiczenia)Z/3 30 dr hab. Małgorzata Dubrowska, prof. KUL
2Praktyczna nauka języka niemieckiego: komunikacja interkulturowa (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Anna Rutka, prof. KUL
3Praktyczna nauka języka niemieckiego: gramatyka praktyczna dla zaawansowanych I (ćwiczenia)Z/3 30 dr Monika Grzeszczak
4Praktyczna nauka języka niemieckiego: praktyczne ćwiczenia idiomatyczne (ćwiczenia)Z/3 30 dr Marta Pudło
5Praktyczna nauka języka niemieckiego: teksty publicystyczne - analiza/dyskusja I (ćwiczenia)Z/3 30 dr hab. Anna Rutka, prof. KUL
Konwersatoria obowiązkowe
1Aktualne zagadnienia polityczno-społeczne krajów niemieckojęzycznych (konwersatorium)Z/2 30 dr Justyna Ofierska
Seminaria
1Kulturoznawstwo/Medioznawstwo (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Małgorzata Dubrowska, prof. KUL
2Literatura niemieckojęzyczna (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Ewa Grzesiuk, prof. KUL
Specjalizacja nauczycielska
1Dydaktyka języka niemieckiego (konwersatorium)Z/2 30 dr Lucyna Krzysiak
2Podstawowe pojęcia psychologii (wykład)E/1 15 dr Justyna Iskra
3Psychologia rozwoju, wychowania i uczenia się (konwersatorium - Grupa: 3) Z/2 30 mgr Patrycja Wośko
4Pedagogika szkolna z elementami prawa oświatowego (wykład)E/2 30 Ks. dr hab. Adam Maj
5Wybrane problemy edukacyjne dzieci i młodzieży (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 dr hab. Ryszard Skrzyniarz
6Podstawy dydaktyki (wykład)E/2 30 dr Monika Szabłowska-Zaremba
Specjalizacja translatologiczna
1Warsztat tłumacza przysięgłego (ćwiczenia)Z/4 30 dr Katarzyna Jakubów
Język angielski w komunikacji zawodowej B1-B2
1Język angielski w komunikacji zawodowej: zintegrowane sprawności językowe B1-B2 (ćwiczenia)Z/4 30 mgr Joanna Mirek
Szkolenia
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 4) Zbo/0 3 Brak obsady

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze