Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia Angielska (stacjonarne II stopnia)
Rok I - Semestr 1   2023/2024


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Biblia - istota i rola w kulturze (wykład)E/2 30 Ks. dr Tomasz Bąk
Ćwiczenia obowiązkowe
1Praktyczna nauka języka angielskiego - praca z tekstem (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 dr Jerzy Skwarzyński
2Praktyczna nauka języka angielskiego - praca z tekstem (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 dr Joanna Grzybowska
3Praktyczna nauka języka angielskiego - praca z tekstem (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/3 30 dr Joanna Grzybowska
4Praktyczna nauka języka angielskiego - praca z tekstem (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/3 30 dr Joanna Grzybowska
5Praktyczna nauka języka angielskiego - praca z tekstem (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/3 30 dr Joanna Grzybowska
6Praktyczna nauka języka angielskiego - prezentacje (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Piotr Steinbrich
7Praktyczna nauka języka angielskiego - prezentacje (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr Piotr Steinbrich
8Praktyczna nauka języka angielskiego - prezentacje (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 dr Piotr Steinbrich
9Praktyczna nauka języka angielskiego - prezentacje (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/2 30 dr Piotr Steinbrich
10Praktyczna nauka języka angielskiego - prezentacje (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/2 30 dr Piotr Steinbrich
Seminaria
1Językoznawstwo (seminarium)Zbo/6 30 dr hab. Wojciech Malec
2Językoznawstwo ogólne (seminarium)Zbo/6 30 dr hab. Krzysztof Jaskuła, prof. KUL
3Językoznawstwo stosowane (seminarium)Zbo/6 30 dr Jolanta Sak-Wernicka
4Literatura amerykańska (seminarium)Zbo/6 30 dr Patrycja Antoszek
5Literatura anglojęzyczna (seminarium)Zbo/6 30 dr hab. Urszula Niewiadomska-Flis, prof. KUL
6Literatura i nowe media (seminarium)Zbo/6 30 dr hab. Barbara Klonowska, prof. KUL
7Literaturoznawstwo (seminarium)Zbo/6 30 dr Magdalena Sawa
Przedmioty do wyboru
1Składnia (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 prof. dr hab. Anna Bondaruk
2Składnia (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 prof. dr hab. Anna Bondaruk
3Morfologia (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Maria Bloch-Trojnar, prof. KUL
4Morfologia (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Maria Bloch-Trojnar, prof. KUL
5Fonologia (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Krzysztof Jaskuła, prof. KUL
6Fonologia (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Krzysztof Jaskuła, prof. KUL
7Literatura angielska XX i XXI w. (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Joanna Teske, prof. KUL
8Literatura angielska XX i XXI w. (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Joanna Teske, prof. KUL
9Literatura amerykańska XX i XXI w. (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Urszula Niewiadomska-Flis, prof. KUL
10Literatura amerykańska XX i XXI w. (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Urszula Niewiadomska-Flis, prof. KUL
11Teoria literatury (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Joanna Teske, prof. KUL
12Teoria literatury (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Joanna Teske, prof. KUL
Specjalizacja nauczycielska
1Podstawy dydaktyki (wykład)E/2 30 dr Piotr Steinbrich
2Dydaktyka nauczania języka angielskiego na poziomie szkoły ponadpodstawowej (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 30 dr Piotr Steinbrich
3Dydaktyka nauczania języka angielskiego na poziomie szkoły ponadpodstawowej (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 30 Zawieszone
4Dydaktyka nauczania języka angielskiego na poziomie szkoły podstawowej (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 30 dr Izabela Olszak
5Dydaktyka nauczania języka angielskiego na poziomie szkoły podstawowej (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 30 Zawieszone
6Podstawowe pojęcia psychologii (wykład)E/1 15 dr Justyna Iskra
7Psychologia rozwoju, wychowania i uczenia się (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 30 dr Agnieszka Żmuda
8Wybrane problemy edukacyjne dzieci i młodzieży (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr Katarzyna Braun
9Pedagogika szkolna z elementami prawa oświatowego (wykład)E/2 30 Ks. dr hab. Adam Maj
Specjalizacja tłumaczeniowa
1Funkcjonalna gramatyka kontrastywna (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn, prof. KUL
2Funkcjonalna gramatyka kontrastywna (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn, prof. KUL
3Tłumaczenie tekstów kultury (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 dr Łukasz Borowiec
4Tłumaczenie tekstów kultury (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 dr Łukasz Borowiec
5Tłumaczenie tekstów ogólnych i użytkowych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 mgr Anna Oleszczuk
6Tłumaczenie tekstów ogólnych i użytkowych (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 mgr Anna Oleszczuk
7Tłumaczenie specjalistyczne: zarządzanie, marketing, prawo w biznesie (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 mgr Anna Oleszczuk
8Tłumaczenie specjalistyczne: zarządzanie, marketing, prawo w biznesie (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 mgr Anna Oleszczuk

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze