Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia Angielska (stacjonarne II stopnia)
Rok I - Semestr 1   2021/2022


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Biblia - istota i rola w kulturze (wykład)E/2 30 Ks. dr Tomasz Bąk
Ćwiczenia obowiązkowe
1Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 dr Anna Sadowska
2Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 dr Paul Miller-Melamed
3Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/3 30 dr Paul Miller-Melamed
4Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/3 30 dr Anna Sadowska
5Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/3 30 dr Anna Sadowska
6Praktyczna nauka języka angielskiego - praca z tekstem (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Jerzy Skwarzyński
7Praktyczna nauka języka angielskiego - praca z tekstem (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr Jerzy Skwarzyński
8Praktyczna nauka języka angielskiego - praca z tekstem (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 dr Jerzy Skwarzyński
9Praktyczna nauka języka angielskiego - praca z tekstem (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/2 30 mgr Joanna Grzybowska
10Praktyczna nauka języka angielskiego - praca z tekstem (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/2 30 mgr Joanna Grzybowska
Seminaria
1Językoznawstwo (seminarium)Zbo/6 30 dr Sławomir Zdziebko
2Językoznawstwo ogólne (seminarium)Zbo/6 30 prof. dr hab. Eugeniusz Cyran
3Językoznawstwo stosowane (seminarium)Zbo/6 30 dr hab. Wojciech Malec
4Kulturoznawstwo angielskiego obszaru językowego (seminarium)Zbo/6 30 dr Tomasz Niedokos
5Literatura amerykańska (seminarium)Zbo/6 30 dr Patrycja Antoszek
6Literatura anglojęzyczna (seminarium)Zbo/6 30 dr Magdalena Sawa
7Metodyka (seminarium)Zbo/6 30 dr Piotr Steinbrich
Przedmioty do wyboru
1Fonologia (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Krzysztof Jaskuła, prof. KUL
2Fonologia (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Krzysztof Jaskuła, prof. KUL
3Składnia (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 prof. dr hab. Anna Bondaruk
4Składnia (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 prof. dr hab. Anna Bondaruk
5Morfologia (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Maria Bloch-Trojnar, prof. KUL
6Morfologia (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Maria Bloch-Trojnar, prof. KUL
7Literatura amerykańska (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Patrycja Antoszek
8Literatura amerykańska (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr Patrycja Antoszek
9Teoria literatury (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Joanna Teske, prof. KUL
10Teoria literatury (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Joanna Teske, prof. KUL
Specjalizacja nauczycielska
1Podstawy dydaktyki (wykład)E/2 30 dr Piotr Steinbrich
2Dydaktyka nauczania języka angielskiego na poziomie wczesnoszkolnym (ćwiczenia)Z/1 30 dr Izabela Olszak
3Dydaktyka nauczania języka angielskiego na poziomie szkoły ponadpodstawowej (ćwiczenia)Z/1 30 dr Piotr Steinbrich
4Pedagogika szkolna z elementami prawa oświatowego (wykład)E/2 30 Ks. dr hab. Adam Maj
5Psychologia rozwoju, wychowania i uczenia się (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Patrycja Wośko
6Podstawowe pojęcia psychologii (wykład)E/1 15 dr Justyna Iskra
7Wybrane problemy edukacyjne dzieci i młodzieży (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Ryszard Skrzyniarz
Specjalizacja tłumaczeniowa
1Funkcjonalna gramatyka kontrastywna (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Jolanta Sak-Wernicka
2Funkcjonalna gramatyka kontrastywna (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr Jolanta Sak-Wernicka
3Tłumaczenie tekstów kultury (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 dr Łukasz Borowiec
4Tłumaczenie tekstów kultury (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 dr Łukasz Borowiec
5Zarządzanie informacją i terminologią (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 dr hab. Konrad Klimkowski, prof. KUL
6Zarządzanie informacją i terminologią (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 dr hab. Konrad Klimkowski, prof. KUL
7Tłumaczenie specjalistyczne: zarządzanie, marketing, prawo w biznesie (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 mgr Maciej Czerniakowski
8Tłumaczenie specjalistyczne: zarządzanie, marketing, prawo w biznesie (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 mgr Maciej Czerniakowski
Szkolenia
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 4) Zbo/0 3 Brak obsady

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze